Home » » စာေရးဆရာ ေက်ာ္ဝင္း ႏိုင္ငံေရးသုေတသီ ဦးမင္းဇင္ ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ေရး

စာေရးဆရာ ေက်ာ္ဝင္း ႏိုင္ငံေရးသုေတသီ ဦးမင္းဇင္ ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ေရး

Written By Unknown on Wednesday, October 9, 2013 | 7:06 PM

စာနယ္ဇင္းေလာကတြင္ လြတ္လပ္ စြာေရးသားခြင့္ျပဳလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ားကို မိမိတို႔အျမင္ ႏွင့္ ေရးသားသည္မ်ားလည္း မိႈလိုေပါက္ လာ၏။ နယ္ေ ဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ ေဟာ ေျပာေသာ စာေရးဆရာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ ေရးအေၾကာင္းမ်ားသာ ေျပာလာၾက သည္။ ထိုသို႔ေျပာရာတြင္ ယခင္က ႏိုင္ငံ ေရးဆန္႔ က်င္သူမ်ား က လည္း ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္း ေျပာလာၾကသည္။ စာသင္ စားေသာ က်ဴရွင္ဆရာမ်ားကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ကေတာ္ေ ဒၚခင္ၾကည္ အေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ သားသမီးမ်ား အေၾကာင္း ကို သူတို႔ႏွင့္ လက္ပြန္းတတီး ေနလာသ လိုေဟာေျပာပြဲမ်ား၌ေျပာလာၾကသည္။

စစ္အစိုးရ လက္ထက္ က ေထာင္ ဒဏ္ ႏွစ္ရွည္ က်ခံရသူမ်ား (တခ်ိဳ႕မွာ ေထာင္ မွ လြတ္လာၿပီး ပြင့္လင္းရာသီေရာက္မွ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္း ေရးခ်င္ရာေရးကာ စာေရး ဆရာ ျဖစ္လာသူမ်ားလည္း ပါသည္)မွာ လည္း စာေရးလာၾက၏။ အ့ံၾသ စရာမေကာင္းလွသည္ မွာ ႏိုင္ငံေရးေလ၊ ႏိုင္ငံေရး အသံုးအႏႈန္း၊ စစ္အစိုးရကို လံုးဝမထိရဲသူမ်ားက ယခုအခါ လိုအပ္ သည့္ေဘာင္ ကိုပင္ ေက်ာ္ ကာ႐ုန္႔ရင္း ေသာ ဆဲေရးမႈမ်ားႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရးမ်ား၊ အစိုးရကို ပ်စ္ပ်စ္ႏွစ္ ႏွစ္ ေဝဖန္ျခင္းမ်ိဳးမ်ားေရးသားလာသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ရေလသည္။

ထိုအခါ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးအခင္းကာလတြင္႐ုပ္ရွင္မင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ားအပါအဝင္ ကာတြန္းဆရာ မ်ား၊ အဆိုေတာ္မ်ား၊ ပါတီမ်ားဖြဲ႕ကာ ပ်စ္ပ် စ္ႏွစ္ႏွစ္ ေဝဖန္ေျပာဆိုသည္မ်ား ကို ျမင္ေယာင္လာမိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ထိုကဲ့သို႔ စာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမား အမ်ားအျပား ႏိုင္ငံ ေရး စိတ္ဝင္စား လာ သည္မွာ မေကာင္း ေသာ အရာမဟုတ္၍ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုရေပမည္။ယခင္က သတ္မွတ္ သံုးႏႈန္းျခင္း မရွိေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္း ေျပာ ဆိုေရးသားသူမ်ားကို သတ္မွတ္သံုးႏႈန္းလာသည့္ ေဝါဟာရ တစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ထိုသည္မွာ ‘ႏိုင္ငံ ေရး သိပၸံပညာရွင္’ သို႔မဟုတ္ ‘ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာ သံုး သပ္သူ’သို႔မဟုတ္ ‘ႏိုင္ငံေရး သုေတသီ’ စသည္ျဖင့္ အမည္ေပးသတ္ မွတ္လာခဲ့ေပသည္။ ထိုထဲတြင္ စာေရး ဆရာ ေက်ာ္ဝင္း လည္း ပါဝင္ပါသည္။ သူသည္ စံပယ္ျဖဴ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ၊ သင့္ဘဝမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ၊ The Waves မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ စသည္ျဖင့္ သူ၏ႏိုင္ငံေရးအျမင္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ထိုမဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေရးရင္း ထင္ရွားလာ သူတစ္ဦး ျဖစ္ ပါသည္။

စာေရးဆရာ ေက်ာ္ဝင္း၏ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ အျမင္ မ်ားကို အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္က လူငယ္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားက အေလးထား ဖတ္႐ႈခဲ့ပါ သည္။ ေအာင္ျမင္ မႈလည္း အေတာ္ရ၏။ သူ၏မူမွာ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေဝဖန္ျခင္းထက္ အျပဳသေဘာ ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ကာ သိမ္းသြင္းၿပီးမွ ဒီမိုက ေရစီ လမ္းေၾကာ င္းေပၚေပါက္ေရး ျဖစ္ ပါသည္။ ထိုသို႔ေရးရင္း အလ်ဥ္းသင့္ လွ်င္ သင့္သလို စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို ဆန္႔က်င္သည္ထက္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို ဆန္႔က်င္ပုတ္ ခတ္ေရး သားျခင္း က မ်ား ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ဝဲသမားမ်ား ႏွင့္ လက္ဝဲယိမ္း ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္ သားမ်ားက စာေရးဆရာေက်ာ္ဝင္းကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကေပ။ ထိုအခ်ိန္ ကတည္းက ယခုအထိ စာေရးဆ ရာေက်ာ္ဝင္း ပစ္မွတ္ ထားေသာ ရန္သူမွာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ဗကပႏွင့္ လက္ဝဲယိမ္း စာေရးဆရာမ်ား ျဖစ္ေလေတာ့သည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔ စည္းပံုအသစ္ေရးဆြဲေရး သို႔မဟုတ္ ျပင္ ဆင္ေရးမွာ အဓိကျပႆနာ ျဖစ္ေန သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ စာေရးဆရာ ေက်ာ္ ဝင္းက စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႔ ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာ တြင္ ” ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒဖ်က္၊ အသစ္ျပန္ေရးရမယ္”ဆိုေသာ စိတ္ဓာတ္ ရင္ဆိုင္ေရး ရက္ဒီကယ္ဓေလ့တို႔ ျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ ကိုယ္တိုင္မွာပင္ ရက္ဒီကယ္ အစြဲသန္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ဒုတိယလမ္းေၾကာင္း ‘အသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲေရး’မွာ လူႀကိဳက္မ်ားႏိုင္ သည္။ လက္ခုပ္သံရႏိုင္သည္ကို ဆဝါးမိ ပါသည္။ သို႔တေစ သမိုင္းအေတြ႕အႀကံဳ မ်ားအရ အႏၲရာယ္လည္း ရွိေလသည္။ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကိုပင္ ကတိမ္း ကပါး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္သြားႏိုင္ သည္။ ေစတနာမွန္ေသာ အေျမာ္အျမင္ ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ မႈအေနႏွင့္ဘာကို ေရြးၾကမည္နည္း။

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အပါအ ဝင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ ေတြ႕က်ေသာ ပထမလမ္းစဥ္ကို ေရြး လိုက္ၾကသည္ကို ၾကားရေသာအခါ ေက်းဇူးတင္မိသည္။ အထူးသျဖင့္ဝါရင့္ သမၻာရင့္ေတာ္လွန္ေရးသမားႀကီး KNU ေခါင္းေဆာင္ ပဒို မန္းၿငိမ္းေမာင္လို ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕က ဒီမိုကရက္တစ္အျဖစ္ရပ္ တည္ျပလိုက္ရာသူ႔ေစတနာႏွင့္ အေျမာ္ အျမင္ကိုအားက်ရသည္။ လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္၊ ဘီယာဆိုင္ေတြ ထဲက ႏိုင္ငံေရး မီး ႐ွဴးမီးပန္းမ်ားကိုမႈစရာမလိုေတာ့ၿပီ။ ေတြး မိေတာ့ေပ်ာ္ သြား သည္ဟု ေရး ထား သည္ ကိုဖတ္ရသည္။ စာေရးဆရာေက်ာ္ဝင္း သည္ ထိုကဲ့သို႔ သူႏွင့္အျမင္မတူသူမ်ား ကို ကလိေလ့၊ ရိေလ့ရွိသည္။

အသက္ အရြယ္အရ ရင့္က်က္မႈ အားနည္းေသာ အေရးအသား၊ အျမင္မ်ားေၾကာင့္ ႏွာ ေခါင္း ႐ႈံ႕မိပါေတာ့သည္။ သူဆိုလိုသည္ မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ကို ေတာင္းဆို သည္က အေၾကာင္းမဟုတ္၊ ရက္ဒီ ကယ္ ျဖစ္ သည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ သူ႔အျမင္ျဖစ္ ၍ အေထြအထူး မေျပာလိုပါ။ သို႔ေသာ္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ ဘီယာဆိုင္ထဲမွ ႏိုင္ ငံေရးမီး႐ွဴးမီးပန္းမ်ားဟု လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္၊ ဘီယာ ဆိုင္ ထိုင္တတ္ေသာ စာေရး ဆရာ၊ကဗ်ာဆရာမ်ားကို သေရာ္လိုက္၊ ကေလာ္လိုက္သည္မွာ စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းလွေလသည္။ ထိုလက္ဖက္ရည္ ဆိုင္၊ ဘီယာ ဆိုင္ထို င္ေသာစာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာမ်ားမွာ ခြက္ပုန္းသမားမ်ား မဟုတ္ေပ။ ယခင္ကတည္းက စစ္အစိုး ရကို အႀကံေပး၊ နည္းေပးလမ္းျပလုပ္ခဲ့ ေသာ စာေရး ဆရာမ်ား မွာ ယခုလည္း စစ္တပ္အက်ိဳးျပဳ ေရးဆြဲထားေသာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို လက္ခုပ္ၾသဘာတီး လက္ခံေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။

ႏိုင္ငံေရး သုေတသီဟု ေခၚေဝၚ သံုးစြဲႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္တစ္ ဦးရွိပါသည္။ ထိုသူမွာ ဦးမင္းဇင္ျဖစ္၏။ သူသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ပါရဂူဘြဲ႕ယူဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ယခင္စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို အၿမဲတေစ ေဝဖန္ေနသူ ျဖစ္၏။ သူသည္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွား မႈမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ ဝင္ခဲ့သူျဖစ္သလို စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို အၿမဲတေစေဝဖန္သံုး သပ္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္ဆံု ဆည္ကိစၥတြင္ ဦးမင္းဇင္ တင္ျပေသာ စာတမ္းမွာ အလြန္အေရးပါ၏။ သူက ျမစ္ဆံုဆည္ကိစၥတြင္ တ႐ုတ္တို႔၏ လုပ္ ရပ္မ်ား၊ တ႐ုတ္တို႔၏ တစ္ဖက္သတ္ အက်ိဳးရွိဖို႔အတြက္ လုပ္ခဲ့ေသာလုပ္ရပ္ မ်ားကို စနစ္တက်ေလ့လာကာ အင္ တာနက္၌တင္ျပခဲ့သည္။ သူတင္ျပေ သာ အခ်က္မ်ားကိုအေျခခံကာ အစိုးရကို တင္ျပခဲ့သလို ျပည္သူမ်ားအားလည္း စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့သည္။ သူသည္ စစ္အာ ဏာရွင္မ်ားကို အၿမဲမျပတ္ေထာက္ ခံ ေနသူ မဟုတ္ေ ပ။ စနစ္တက်ေထာက္ျပ ေျပာဆိုႏိုင္သျဖင့္ သူသည္ ႏိုင္ငံေရး သုေတသီတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရ သည္မွာ သင့္ေလ်ာ္လွသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမ၌ ”ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တြင္ရင္ဆိုင္ရမည့္အခြင့္ အလမ္းႏွင့္ စိန္ ေခၚခ်က္ မ်ား” အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး သို႔မ ဟုတ္ အသစ္ေရးဆြဲေရးတြင္ ဦးမင္းဇင္ ကသူ႔အျမင္ႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာ ဆိုခဲ့ပါသည္။
”အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုခိုင္မာ တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းအျဖစ္ စစ္တပ္ သာရွိေနၿပီး က်န္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အားနည္းေ နေၾကာ င္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနသည္ အင္ စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမရွိသည့္အျပင္ Divided Society ဟုေခၚေသာ မညီမၫြတ္ျဖစ္ ေနသည့္ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း တစ္ခုျဖစ္ေန ေၾကာင္း လည္း ေျပာျပသည္။ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ကံၾကမၼာတစ္ခုတည္းရွိသည္ဟု ျပည္သူ မ်ား မခံယူၾကေၾကာင္းႏွင့္ ထို အေျခ အေနသည္ လုပ္ရကိုင္ရခက္ခဲသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္အား ေျပာင္းလဲရာတြင္ တပ္မေတာ္၏ လိုခ်င္တပ္ မက္မႈမ်ားအား သိရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး ျမန္ မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ တ႐ုတ္အား မွီခိုအားထားခဲ့ရၿပီး တ႐ုတ္အား မွီခိုအားထားျခင္းျဖင့္ ေခတ္ မီေသာ တပ္မေတာ္မျဖစ္ႏိုင္ဟု တပ္မေတာ္ေခါ င္းေ ဆာင္မ်ားက နား လည္သည္ဟု ဦးမင္းဇင္က ေျပာၾကား သည္။ ယခုအခါ အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

”ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ျပတ္ျပတ္ သားသား မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါက ေအာက္ ေျခလူတန္းစားအတြက္ ဖိအားမ်ားျဖစ္ လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕၏ ႐ုန္းထြက္မႈ ေၾကာင့္ ေအာက္ေျခလူထု ပိုမိုဖိအား သက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာ ဆိုတင္ျပ သြားခဲ့သည္။ ”ႏိုင္ငံေရး သုေတ သီဟုပင္ ေခၚေခၚ၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ဟုပင္ ဆိုဆို ဦးမင္းဇင္တင္ျပသြားသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အသစ္ေရးဆြဲေရးထက္ ျပင္ဆင္ေရး ကိုသာအဓိ ကထားေျပာ သြားၿပီး စစ္ တပ္ကိုလည္း Incentive မက္လံုးေပးကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသြားခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးမင္းဇင္သည္ သူႏွင့္ အယူအ ဆမတူသူ မ်ား ကို မထိတထိႏွင့္သေရာ္ကာ ခပ္ညံ့ ညံ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကဲ့သို႔ ေဝဖန္ တိုက္ခိုက္သြားျခင္း မရွိေပ။ သူသည္ စာေရးဆရာေက်ာ္ဝင္းထက္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုခြဲခန္႔ အသက္ ငယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လူႀကီးလူေကာင္း ဆန္ဆန္၊ ပညာရွင္ ဆန္ဆန္ ေျပာၾကားသြားသည္မွာ နည္း ယူစရာ၊ ေလးစား စရာ ေကာင္းလွေပ သည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္ ေရးဆြဲျခင္းကို သေဘာက်ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္မိမိ သေဘာအတိုင္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ယခု လက္ရွိအေျခအေန အရ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္း ပံုျပင္ဆင္ေရးသာလွ်င္ အဆီေလ်ာ္ဆံုး ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကလည္းျပင္ ဆင္လိုသည္။ အစိုးရ ကလည္းျငင္းကြယ္ဆန္႔က်င္မည္ မဟုတ္ ဟု ယူဆရၿပီး လႊတ္ေတာ္ကလည္း တက္တက္ ၾကြၾကြရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ NLD ကလည္း အေတာ္ မ်ားမ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲဖို႔ ျပင္ေနေလ သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ေရးကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔လည္းသေဘာတူသည္။ စာေရးဆရာ ေက်ာ္ဝင္းတို႔၊ ႏိုင္ငံေရးသုေတသီ ဦးမင္းဇင္တို႔လည္း သေဘာတူၾကေပမည္။ ကြန္ေတာ္ တို႔အားလံုး တိုင္းျပည္အက်ိဳး၊ ျပည္သူ လူထုအက်ိဳးကိုၾကည့္ကာ ေဆာင္ ရြက္ဖို႔လို၏။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သေဘာထား ႀကီးဖို႔လို၏။ ကေလးကလား မဆန္ဖို႔၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး လႈံ႕ေဆာ္သလို၊ ရန္စ သလို၊သေရာ္ျခင္းမရွိဖို႔လိုသည္။ အေရး ႀကီးသည္မွာ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ဖို႔လို ျခင္းပင္။ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး တည္ေဆာ က္ေနစဥ္ တြင္ ဘီယာ ဆိုင္ထိုင္သူမ်ားပါဖို႔လိုသလို လက္ဖက္ ရည္ဆိုင္တြင္ မုန္တိုင္းတိုက္ေနသူမ်ား လည္း ပါဖို႔လို၏။ ထို႔အျပင္ အိမ္ခန္းထဲ ခြက္ပုန္းခ်သူမ်ားလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေ ရး တံခါးကို အတူဖြင့္ဖို႔လိုပါသည္။

ထက္ျမက္
Popular Myanmar News Journal