Home » » အုပ္စုဖြဲ႕ ေတာင္းပြဲ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အထူးဇုန္ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန႔္လုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့ရဟု ဝန္ႀကီးေျပာ

အုပ္စုဖြဲ႕ ေတာင္းပြဲ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အထူးဇုန္ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန႔္လုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့ရဟု ဝန္ႀကီးေျပာ

Written By Unknown on Friday, October 11, 2013 | 3:37 PM

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ။ ။ လူအုပ္စုဖြဲ႕ၿပီးေတာင္းပြဲတိုက္ပြဲ မ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအထူးဇုန္စီမံကိန္း မ်ားရပ္တန႔္လုနီးပါးျဖစ္ခဲ့ရသည္ ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ လွိုင္က ေအာက္တိုဘာ ၁ဝရက္ တြင္ျပဳ လုပ္ ေသာ ရန္ကုန္ တိုင္း ေဒသႀကီးရွိ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအ ေဝးပြဲ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အေျခခံအေၾကာင္းအမ်ိဳး မ်ိဳးျဖင့္ ေနာက္ကြယ္မွေျမႇာက္ ပင့္လႈံ႔ ေဆာ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ လူအုပ္ စုဖြဲ႕ၿပီး ေတာင္းပြဲ တိုက္ပြဲ မ်ား ေပၚ ေပါက္ လာခဲ့ၾကသည့္အတြက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အထူးဇုန္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ ေနၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ ငန္းမ်ား အရွိန္ရပ္တန႔္လုနီးပါး ရပ္ဆိုင္း သြား ခဲ့ ရသည္ ဟု ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏အား ေပးလမ္းညႊန္မႈ၊ လယ္ယာစိုက္ ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးျဖစ္သူ မိမိကိုယ္တိုင္ ဦးစီးအားေပးမႈျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏လယ္ယာက႑ဖြံ့ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ိဳး ေကာင္းမ်ိဳးသန႔္၊ မ်ိဳးေစ့ ထုတ္လုပ္ ငန္းမ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္ ကုမၸဏီမ်ားက ေငြေၾကးသိန္း ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံၿပီး အ ေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ၍ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားေပၚထြန္း လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရျခင္းကို စိတ္မ ေကာင္း စြာျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု ဦးျမင့္ လွိုင္က ေျပာသည္။

ယင္းကဆက္လက္၍ အ မွန္တကယ္အခြန္အခေပးၿပီး တ ရားဥပေဒႏွင့္ အညီ လုပ္ကိုင္ေန ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအားလယ္ယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ပုံစံ(၇)မ်ားခ်ထားေပးမွသာလၽွင္ ကုမၸဏီ မ်ားအေနျဖင့္ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ တရားစြဲဆို ေဆာင္ရြက္ သြားနိုင္ မည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

လြတ္လပ္ေသာေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေအာင္က ''လယ္သမား ေတြအေနနဲ႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၾက တဲ့ေနရာမွာ ဆူပူေစလိုမႈ အက်ိဳး ဖ်က္ဆီးလိုမႈမရွိပါဘူး။ အမ်ား စုက သူတို႔ေတြ တကယ္နစ္နာဆုံး ရႈံးမႈေတြကို ကုစားမႈရလိုရျငား ဆိုၿပီး ေတာင္းဆိုၾကတာပါ။ တစ္ ခါတစ္ရံမွာ အခြင့္အေရးယူအျမတ္ ထုတ္လိုသူေတြက လယ္သမား ေတြကို အသုံးခ်တာ မ်ိဳးေတြရွိ တတ္ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ ေခတ္မီ စက္မႈလယ္ယာစံျပအထူးစီးပြား ေရးဇုန္အတြက္ လယ္ယာေျမအ သိမ္းခံခဲ့ရေသာ လယ္သမားတစ္ ဦးက''ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုတဲ့ေနရာမွာ ေနာက္ ကြယ္က ေျမႇာက္ပင့္ လႈံ႔ေဆာ္ေပး တဲ့ လူလုံး ဝမရွိပါ ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့နစ္နာ ဆုံးရႈံးမႈေတြ ကို ျပန္ လည္ရရွိလိုမႈေၾကာင့္ ဒီလိုေတာင္း ဆိုမႈေတြလုပ္ရတာပါ''ဟု ေျပာ သည္။

လယ္ယာ ေျမစီမံခန႔္ခြဲမႈ အဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္အေနျဖင့္ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ခိုင္ခိုင္ မာမာ ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လူအုပ္စုမ်ားဖြဲ႕၍ဆူပူမႈမ်ားဖန္တီးျခင္း၊ တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈပ်က္ယြင္းေအာင္ အားေပးအားေျမႇာက္ေဆာင္ ရြက္ေနၾကသူ မ်ားကို ဥပေဒ ႏွင့္ အညီ ျပတ္ျပတ္သားသား အေရး ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းလမ္းအားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းလုပ္ ေဆာင္နိုင္မွသာလၽွင္ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း စံျပစိုက္ပ်ိဳးေရးအထူး ဇုန္မ်ားတည္ ေထာင္ရန္ကို အရွိန္ အဟုန္ ျမႇင့္ ေဆာင္ ရြက္နိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ငယ္ေထြး (ကေလး) - Yangon Media Group