Home » » လူလိမ္ကန္ထ႐ိုက္မ်ားရန္မွ ကင္းေ၀းပါေစ

လူလိမ္ကန္ထ႐ိုက္မ်ားရန္မွ ကင္းေ၀းပါေစ

Written By Unknown on Monday, October 28, 2013 | 1:46 PM

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕ျပေျမ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္ သူမ်ား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ နာဂစ္မုန္တုိင္းေပၚ ေပါက္ၿပီးေနာက္တြင္အလုပ္အကိုင္အခက္ အခဲရွားပါးလာမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚ သို႔ အလံုးအရင္းႏွင့္ေရာက္ရွိလာၿပီး ၾကံဳ ရာက်ပန္းလုပ္ကိုင္စားေသာက္အေျခခ် လာၾကသလုိ၊ လယ္ေရာင္း၊ ၿခံေရာင္းၿပီး ႏုိင္ငံရပ္ျခားအလုပ္ထြက္လုပ္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာယူလာမႈ ေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမငွား/ေရာင္းေစ်းကြက္ အေျချပဳ၍ အိမ္ေျမေစ်းမ်ားျမင့္တက္ လာခဲ့ပါတယ္။

အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈႏွင့္ အိမ္ၿခံ ေျမေစ်းျမင့္တက္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယခုအခါ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား အၿပိဳင္အဆုိင္ထြက္ လာတာေတြ႕ေနရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေနထုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ၿမိဳ႕ျပေျမ ယာအကြက္႐ိုက္ထားမႈမွာ ေပ ၄၀x ေပ ၆၀ ေျမကြက္မ်ားရွိသလို ေပ ၂၅x ေပ ၅၀ ေျမကြက္မ်ားတည္ရွိေနပါတယ္။ ေပ ၂၅x ေပ ၅၀ ေျမကြက္ေပၚမွာရွိတဲ့ အိမ္ လံုးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေပ ၄၀x ေပ ၆၀ ေျမ ကြက္မ်ားေပၚမွာရွိတဲ့ အိမ္တခ်ိဳ႕ဟာ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနမႈကို ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြ ျဖင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖို႔ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကန္ ထ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သူမ်ား ကေျမကြက္၀ယ္ယူအထပ္ျမင့္အေဆာက္ အအံုေဆာက္သလို ကန္ထ႐ိုက္ႏွင့္ တစ္ ျခမ္းေပးတစ္ျခမ္းယူ၊ အခန္းေပးအခန္းယူ တည္ေဆာက္ဖုိ႔စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိလာၾကရာ မွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ျပႆနာေတြကို အေျချပဳၿပီး တင္ျပလုိက္ပါရေစ။

ဒီလိုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရာမွတစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုျဖစ္ရပ္ကယ္စံုလုိ႔ေျပာရမွာ ပါ။ တခ်ိဳ႕ေကာင္းမြန္တဲ့ကန္ထ႐ိုက္မ်ား ကဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္တဲ့အတြက္ ျပႆနာမရွိဘဲ ေခ်ာေမြ႕အဆင္ေျပၾက သလို လူလည္/လိမ္ကန္ထ႐ိုက္မ်ားနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားသူတခ်ိဳ႕ ၾကံဳေတြ႕ေနရ တာကေတာ့ အခန္းေပးအခန္းယူေျပာင္း ေရႊ႕စရိတ္ က်ပ္သိန္း ၂၀၊၃၀၊၅၀၊၁၀၀ မွ လမ္းမတန္းဆိုလွ်င္ သိန္း ၄၀၀ က်ပ္ထိ ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ ဆင္းရဲ႐ိုးသားမႈကို အေၾကာင္းျပဳလို႔ ဥပေဒျဖင့္ လက္တစ္လံုး ျခားလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈက (၁) ႏွစ္ေက်ာ္၊ (၂) ႏွစ္အထိ အေဆာက္အအံုမေဆာက္ ေသးတဲ့အတြက္ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈႏွင့္ တရားစဲြရန္ကိစၥ မျဖစ္ ေပၚေအာင္ ေနာက္ကြယ္မွ ဥပေဒအၾကံ ေပးသူရဲ႕ စီမံေဆာင္ရြက္စနစ္က်မႈနဲ႔ ေျမရွင္နစ္နာမႈကေတာ့ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ရာတြင္ ကန္ထ႐ိုက္က အသာစီးရယူထား မႈမွာ အုတ္ျမစ္ခ်သည့္ေန႔မွ (၁၂) လ အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ေဆာက္လုပ္ေပး မည္ဆုိတာပါပဲ။ အုတ္ျမစ္ကို ဘယ္ရက္ တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိတာ မပါရွိ တဲ့အတြက္ တရားစြဲလို႔ မရတာပါ။ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ဖို႔ေျမရွင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ ၿပီးေသာ္လည္းကန္ထ႐ိုက္မေပၚလာတဲ့ အတြက္ ဆက္လက္ငွားရမ္းေနထိုင္မႈ အခက္အခဲၾကံဳေတြ႕ေနရတာပါပဲ။

ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ေျမရွင္ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္အုတ္ျမစ္ခ်ထား ၿပီး အခန္းေတြကို ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္နဲ႔အရစ္ က်ေငြအလီလီရယူထားၿပီး ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္တရား စဲြဆိုမႈပါ။ အေဆာက္အအံုေဆာက္ရန္ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမူလအိမ္ေဟာင္းဖ်က္ ခြင့္တင္ခ်ိန္မွာ ဖ်က္ၿပီးေနပါၿပီ။ဖ်က္ခြင့္ က်လာခ်ိန္မွာ အုတ္ျမစ္ခ်ၿပီးေနပါၿပီ။ ေဆာက္ခြင့္ျပဳတဲ့ အထပ္ျမင့္ထက္ပို ေဆာက္ၿပီး ေဆာက္ခြင့္က်လာခ်ိန္မွာ လူတက္ေရာက္ေနထိုင္ေနပါၿပီ။ လူေန ထုိင္ခြင့္က်သည့္အခ်ိန္ထိေစာင့္ဆုိင္းမေန ေတာ့ပါပဲ တက္ေရာက္ေနထုိင္ၿပီးမွ ေရ ယိုလုိ႔၊ တံခါးဖြင့္ပိတ္မရလို႔၊ ေနာက္ေဖး ေလွကားမပါလို႔ ဥပေဒအရ အေရးယူ ဒဏ္႐ိုက္တဲ့အခါမွာကန္ထ႐ိုက္မရွိေတာ့ ပါဘူး။အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခုကိုေရာက္ သြားၿပီးေျမရွင္တရားစဲြဒဏ္႐ုိက္ခံရမႈပါ။

ဒီလိုမ်ိဳးကိစၥေတြျဖစ္ေပၚရတာဟာ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ ၀န္ထမ္း ေတြရဲ႕ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ဆုိရင္မွားမယ္မထင္ ပါဘူး။ ခြင့္ျပဳခ်က္ အရပ္အခၚ စည္ပင္ သာယာဆုိင္းဘုတ္စိမ္းမေထာင္ဘဲေဆာက္ လုပ္ေနမႈကို သိရွိလုိ႔ ကန္ထ႐ိုက္ကို ဒဏ္႐ိုက္တဲ့ပုဒ္မ ၂၈ အရ တစ္ေန႔ဒဏ္္ေငြ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ႏွင့္ ၁၀ လစာ က်ပ္သိန္း ၃၀ ဆိုတဲ့ေငြဟာ ကန္ထ႐ိုက္အတြက္ ေျပာပေလာက္တဲ့ဒဏ္ေၾကးမဟုတ္သလို ကန္ထ႐ိုက္တာေတြဟာ အေဆာက္ အအံုအတြက္ စေပၚေငြနဲ႔ ကန္ထ႐ိုက္ လုိင္စင္စေပၚ ေငြျမင့္မားေသာေၾကာင့္ တရားမ၀င္ကန္ထ႐ိုက္မ်ားျဖစ္လာၿပီး တုိက္ကိုျမန္ျမန္ေဆာက္သလို အခန္းႀကိဳ ပြိဳင့္ေရာင္းတတ္ၾကေၾကာင္း၊ ျပႆနာျဖစ္ ေသာအခါဆက္သြယ္၍မရေတာ့ေၾကာင္း၊ စည္ပင္လူေနထိုင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသာ ေၾကာင့္ အခန္း၀ယ္သူမ်ား နစ္နာေန ေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာ(၁၃) ရက္၊သဃၤန္း ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ေထြ/အုပ္႐ံုး၌ က်င္းပခဲ့ ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း အရည္အေသြးမျပည့္မီ ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ကန္ထ ႐ိုက္မ်ားကေဆာက္လုပ္ေနၿပီးအေဆာက္ အအံုမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေၾကာင္း သိ ရသည့္အျပင္ စည္ပင္ကခြင့္ျပဳထားေသာ အထပ္ျမင့္ထက္ ပိုမိုေဆာက္လုပ္ထား ေၾကာင္း သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တုိက္ (၅၀၀) ေက်ာ္ကို တရားစဲြဆုိထား ေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေဆာက္လုပ္ ထားေသာ သံုးထပ္တုိက္တစ္လံုးလွ်င္ ဒဏ္ေၾကး (၈၅) သိန္း (၅) ထပ္တုိက္ဆုိ လွ်င္ ဒဏ္ေၾကး (၁၆၅) သိန္း ထပ္႐ိုက္ မည့္အျပင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ေနပါက ဖ်က္သိမ္းသည္ အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ အခြန္ ၀င္ေငြေလ်ာ့နည္းၿပီး ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ျပဳလုပ္သူမ်ားထဲတြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး၊ ေျမပိုင္ရွင္၊ ကန္ထ႐ိုက္၊ တာ၀န္ယူ ေဆာက္လုပ္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ၿမိဳ႕ နယ္စည္ပင္အင္ဂ်င္နီယာတုိ႔အဓိကပါ၀င္ ေၾကာင္း သတင္းေထာက္ ေအာင္ထြန္း ေရးသားခ်က္ကို ေတြ႕ရပါတယ္။

၁၇-၁၀-၂၀၁၃ ေန႔ထုတ္ ႏူနလနည ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ခြင့္ျပဳသည့္အထပ္ပမာဏကို ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္သည့္အတြက္ ေက်ာ္လြန္သည့္အထပ္ကို မျဖစ္မေန ဖ်က္ရမည့္ အေဆာက္အအံု (၁၁) လံုး ရွိေၾကာင္း ဖတ္ရတဲ့အခါမွာေတာ့ ႐ိုး သားတဲ့ျပည္သူလူထု ကိုယ္ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ေျမေပၚရွိ အိမ္အိုအိမ္ေဟာင္းကို မျပဳ ျပင္ႏုိင္၍ တုိက္ခန္းေပၚေနႏုိင္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တကယ္ ေကာင္းမြန္တဲ့ စည္းကမ္းစနစ္က်တဲ့ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုအဆင္ေျပ ေစေရးႏွင့္ လူလိမ္ကန္ထ႐ိုက္မ်ားရန္ မွ ကင္းေ၀းပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း လုိက္ရပါတယ္။      

မ်ိဳးထြန္း(NNDP)
Hot News Journal