Home » » ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေကာ္မရွင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေျမသိမ္းခံရမႈမ်ားတြင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိ

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေကာ္မရွင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေျမသိမ္းခံရမႈမ်ားတြင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိ

Written By Unknown on Friday, September 27, 2013 | 7:02 PM

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၆

ႏိုင္ငံအ၀န္း လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား၊ လယ္ယာေျမ ျပႆနာမ်ားကို ၿခံဳငုံ သံုးသပ္ၾကည့္မည္ ဆုိပါက အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေျမယာ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ မရွိေၾကာင္း၊ သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္လည္း အေၾကာက္တရားမ်ား လႊမ္းမိုးေနျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာမ်ား အျဖစ္မ်ား ေၾကာင္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းထြန္းက ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ယခု ဒီမုိကေရစီ အစိုးရသစ္ လက္ထက္မတုိင္မီ အစိုးရ အဆက္ဆက္ ေခတ္မ်ားက တပ္မေတာ္ အပါအ၀င္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားက ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ““ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး။ ျပည္သူေတြက ေၾကာက္ေၾကာက္ လန္႔လန္႔နဲ႔ ေပးလိုက္ရတယ္။ ဟိုတုန္းက အလံစိုက္လိုက္ရင္ သိမ္းလိုက္ၿပီ။ ၿပီးၿပီ။ အမွန္က ေျမသိမ္း ဥပေဒအရဆိုရင္ ေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္ရမယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိရမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က အလုိရွိရင္လည္း ေျမသိမ္း ဥပေဒအရ စနစ္တက် လုပ္ရမယ္။ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ရမယ္။ အသိေပးရမယ္။ ေျမရဲ႕ရာဇ၀င္ေတြ လုပ္ရမယ္။ အဲဒါဆုိရင္ အေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး။ အလံေလး စိုက္လိုက္တယ္။ တပ္ကလည္း သိမ္းလိုက္တယ္။ ..ကုမၸဏီကလည္း သိမ္းလိုက္ရင္ ဒါပဲဆုိေတာ့။ ျပည္သူကလည္း အေၾကာက္တရားေတြ ရွိေနေတာ့ ေခါင္းငံုံ႔ ခံေနတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာတဲ့ အခါက်ေတာ့ လယ္ယာေျမ အမႈေတြျဖစ္ၾကၿပီ။ ဒါကို လႊတ္ေတာ္က ျပည္သူေတြကို ပြင့္လင္းေအာင္ ေျပာႏိုင္ဖုိ႔ လုပ္ေနတယ္။ အစိုးရကလည္း ျပည္သူေတြ မနစ္နာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္””ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေျမသိမ္းဆည္းခံရသူ လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့သည့္အတြက္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ ယင္းေကာ္မရွင္၏ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္မ်ားက ဧရာ၀တီတုိင္း အတြင္းရွိ ေျမယာသိမ္းဆည္း ခံရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဂ်ာနယ္၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ၎က အထက္ပါကဲ့သို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုခရီးစဥ္တြင္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ္မရွင္သို႔ တိုက္႐ိုက္ တုိင္ၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့သည့္ ေျမယာမႈခင္းမ်ားကိုသာ အဓိက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ က်ဳိက္လတ္၊ ဖ်ာပံု၊ မအူပင္၊ ပန္းတေနာ္၊ ေလးမ်က္ႏွာ၊ ေက်ာင္းကုန္းစသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တုိင္ၾကားထားေသာ ေျမယာ သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားကို ဆက္တုိက္ စုံစမ္းမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ လယ္ယာေျမ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္က ေျမယာ သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားကုိ စုံစမ္းရာတြင္ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္းတာေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရြာေျမ တုိးခ်ဲ႕ကြက္သစ္ တည္ ေဆာက္မည္ဟု ဆုိကာ လယ္သမား (၃)ဦးထံမွ လယ္ေျမဧက (၂၀ ဒသမ ၇၃) ဧကကုိ သက္ဆုိင္ရာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ “လက္ရွိ အခုသိမ္းထားတဲ့ ေနရာမွာ အိမ္ကြက္ေတြ ျဖစ္ေနၿပီလား၊ ေဟာင္းေလာင္းပဲရွိလား၊ လူေနအိမ္ ဘယ္ႏွကြက္ရွိလဲ။ ဘယ္ေလာက္က်န္လဲ။ ဒါေတြကုိ မွတ္တမ္း တိတိက်က်ျပဳစုရမယ္။ ေခ်ာင္းသာမွာလည္း အဲဒီလုိျဖစ္ေန၊ ေလးမ်က္ႏွာမွာလည္း အဲဒီျဖစ္စဥ္မ်ဳိး၊ ေက်ာင္းကုန္းမွာလည္း အဲဒါမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ပန္းတေနာ္မွာလည္း အဲဒါမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေတြကုိ စုၿပီးတင္ရမယ္။ စနစ္တက် လုပ္ေပးရမယ္။ အေသးစိတ္ျပန္ၿပီး စစ္ေဆးရမယ္။ တစ္ဖက္ေသာင္ထြန္း တစ္ဖက္ ကမ္းၿပိဳတာက မေကာင္းဘူး။ လ/န ၃၉ ရၿပီဆုိရင္လည္း ဒီတစ္ခုတည္းနဲ႔ မရဘူး။ ေစာေစာက ေျပာခဲ့သလုိ ႏႈတ္မိန္႔နဲ႔ သိမ္းတယ္ဆုိတာ ဒီေခတ္မွာ မရွိေတာ့ဘူး။ ႏႈတ္မိန္႔ေတြေၾကာင္းလည္း လယ္ယာေျမ ျပႆနာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ေနတာ”” ဟု အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ လုိက္ပါလာသူ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိန္၀င္းက ေျမယာမႈခင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ၄င္း၏ အျမင္ကုိ သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္းတာေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ေက်းရြာေျမ တုိးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ရွိသူ၏ ႏႈတ္မိန္႔ျဖင့္ လယ္သမား(၃)ဦးထံမွ လယ္ေျမ (၂၀ ဒသမ ၇၃) ဧက သိမ္းဆည္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္ကာ အိမ္ရာကြက္ ၁၈၀ ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ေသာ္လည္း အကြက္ ၁၀၀ ေက်ာ္မွာ ယေန႔အထိ လုံး၀ ခ်ထားမႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ တစ္ဦးတည္း ၂ကြက္၊ ၃ကြက္ ယူ၍ ၿခံစုိက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ေျမသိမ္း ခံရသူမ်ား အေနျဖင့္ နစ္နာေၾကး တစ္စုံတစ္ရာ မရရွိေၾကာင္းတုိ႔ကုိ လႈိင္းတာေက်းရြာမွ ေျမသိမ္းခံ ေတာင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိကာ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းမႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သုိ႔ တုိက္႐ုိက္ တုိင္ၾကားမႈမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ တုိင္ၾကားစာမ်ား မေရာက္ေသးေသာ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနၿပီး ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔က ေျမယာ သိမ္းဆည္းခံရသူ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ႏုိင္ငံေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိသည္။

Myanmartandawsint Newspaper