Home » » သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမကိစၥ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးရန္ သူရဦးေရႊမန္းေျပာၾကား

သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမကိစၥ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးရန္ သူရဦးေရႊမန္းေျပာၾကား

Written By Unknown on Thursday, September 12, 2013 | 5:29 AM

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၏ ထား၀ယ္ခရီးစဥ္ကို ႀကိဳဆိုမည့္အစီအစဥ္ တားျမစ္ခံရသည့္လယ္သမားမ်ား၏ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးရန္ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ လယ္သမားေခါင္းေဆာင္ ဦးထြန္းထြန္း၀င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားစုသည္ ဘိုးဘြားပိုင္လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကၿပီး ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာအခါ လယ္ယာေျမမဲ့ဘ၀မ်ား ျဖစ္သြားရေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၉ ရက္က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႕ဆုံပဲြတြင္ ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

““ေတာင္သူလယ္သမား အမ်ားစုက ဘိုးဘြားပိုင္ လယ္ယာေျမေတြေပၚမွာ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနတာျဖစ္ၾကလို႔ စာရြက္စာတမ္းေတြ မရွိၾကဘူး။ ဓားမဦးခ်စနစ္နဲ႔ပဲ ေနၾကတယ္။ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ ျပႆနာတစ္ခုခုနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရရင္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြပဲ ႐ႈံးၾကရတယ္။ ေျမယာစီမံခန္႔ခဲြအဖဲြ႕ေတြက စာရြက္စာတမ္းရွိတဲ့သူေတြပဲ တရား၀င္ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြက ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံၾကရတယ္။ အဲဒီကိစၥေတြကို အေသအခ်ာစိစစ္သင့္တယ္”” ဟု သူရဦးေရႊမန္းက မိန္႔ခြန္းအတြင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းယူထားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေနၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ပိုမိုျဖစ္မ်ားေနသည္ဟု ဆုိသည္။

မတရားသိမ္းယူခံရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ားထက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုျဖစ္ပြားေနရၿပီး ျပည္သူမ်ားအက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေစသင့္ေၾကာင္း ၿမိတ္-ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ဥကၠ႒ ေစာဘီးလုံက ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

““ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းအား ႀကိဳဆိုပါ၏””ဟူသည့္ စာတန္းေအာက္တြင္ လယ္ယာေျမ မတရားသိမ္း ဆည္းခံထားရသည့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ စာတန္းပါ ဗီႏုိင္းကို ကိုင္ေဆာင္ႀကိဳဆုိရာတြင္ လုံၿခံဳေရးရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက တားျမစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားႀကီးတြင္ လယ္သမားေခါင္းေဆာင္ ကိုထြန္းထြန္း၀င္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

““ဘုရားႀကီးမွာ သူရဦးေရႊမန္းေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ေတြ႕ျဖစ္တာပါ။ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ကိုယ္တုိင္ေျပာေနပါတယ္။ အခု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က သူရဦးေရႊမန္းခရီးစဥ္မွာ အတူတူလုိက္ေနတာဆိုေတာ့ အေၾကာင္းစုံ ဘယ္လိုျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ မသိရေသးပါဘူး။ ေကာ့ေသာင္းက ျပန္လာရင္ေတာ့ ေတြ႕ရမယ္ထင္တယ္”” ဟု ကိုထြန္းထြန္း၀င္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး အိမ္၊ ႀကံ႕ ခိုင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံး၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံမ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ပုဂၢလိက ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အေဆာက္အအုံအနီးတစ္၀ုိက္ရွိ လယ္ယာေျမမ်ားသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မွတ္ပုံတင္ရာတြင္လည္း မွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း လယ္သမားေခါင္းေဆာင္ ကိုထြန္းထြန္း၀င္းက ေျပာသည္။

သူရဦးေရႊမန္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ သို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသို႔သြားရာ ကေျမာကင္းလမ္းေပၚတြင္ ဆန္းခ်ီ၊ ၀ဲကၽြန္းႏွင့္ ေျမာက္ပုလဲ ေက်းရြာသုံးရြာမွ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမ ၃၀၀ မွ လယ္သမားမ်ားက “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းအား ႀကိဳဆုိပါ၏” စာတမ္းေအာက္တြင္ လယ္ယာေျမမ်ား မတရားသိမ္းဆည္းခံထားရသည့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ မွလယ္သမားမ်ား စာတန္းပါ ဗီႏုိင္းျဖင့္ ႀကိဳဆိုစဥ္ လုံၿခံဳေရးရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက ဗီႏုိင္းကို တားဆီးေတာင္းယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

7day daily