Home » » အလုပ္ခန႔္ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမရွိပါက အလုပ္ရွင္မ်ားအား အေရးယူမည္

အလုပ္ခန႔္ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမရွိပါက အလုပ္ရွင္မ်ားအား အေရးယူမည္

Written By Unknown on Tuesday, September 10, 2013 | 4:14 PM

အလုပ္ အကိုင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးနည္းဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး သည့္အခ်ိန္အထိ အလုပ္ခန႔္ထား မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမရွိပါက ဥပေဒ ပါ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအတိုင္း အလုပ္ ရွင္မ်ားအား အလုပ္႐ုံ၊ အလုပ္သ မားဥပေဒေရးရာဌာနမွ အေရးယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္ခန႔္ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္သည္ အလုပ္သမား၏ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားေတာင္းဆိုရာ တြင္ အလြန္အေရးပါျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါဥပေဒ၏ နည္းဥပေဒအ ျမန္ဆုံးထြက္ရွိနိုင္ရန္ အလုပ္သ မားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအေန ျဖင့္ ေရးဆြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း အလုပ္႐ုံ၊ အလုပ္သမား ဥပေဒေရးရာဌာန ညႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းရွိန္ကေျပာသည္။

ဦးဝင္းရွိန္က ''အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈက အလြန္အေရး ႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခုအလုပ္ အကိုင္ ကၽြမ္းက်င္ မႈဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဥပေဒကို အသုံးျပဳဖို႔နည္း ဥပေဒထြက္ရွိၿပီးတာနဲ႔ ဥပေဒမွာ ပါရွိတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြအတိုင္း စာ ခ်ဳပ္မခ်ဳပ္တဲ့ အလုပ္ရွင္ကို အေရး ယူသြားမွာပါ။ တရားစြဲသင့္ရင္စြဲ မယ္။ ဥပေဒပါအတိုင္း ေလးစား ေဆာင္ ရြက္ရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ ေပါ့''ဟု ေျပာသည္။

အလုပ္ခန႔္ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကိုအ လုပ္ရွင္မ်ားမွ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးပါကလည္း အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာနသို႔ ယင္းစာခ်ဳပ္ မိတၱဴကိုျပန္ လည္ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။စက္႐ုံ၊ အလုပ္ ႐ုံ မ်ားသို႔အ လုပ္ဝင္ပါက ယင္းစက္႐ုံမ်ားမွ ထုတ္ထားသည့္ ေဖာင္မ်ားတြင္ သာျဖည့္၍ အလုပ္ဝင္ေရာက္လုပ္ ကိုင္ရၿပီး ယင္းေဖာင္မ်ားတြင္ပါ ရွိသည့္ စည္းကမ္းပါအခ်က္မ်ား ကိုပင္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွလိုက္နာ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားအားအလုပ္ ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားထံမွ သိရသည္။

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ World Fashion အထည္ခ်ဳပ္စက္ ႐ုံမွ အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္း ေဆာင္ ဦးမ်ိဳးမင္းမင္းက ''ကၽြန္ ေတာ္တို႔စက္႐ုံမွာ အလုပ္ရွင္ အ လုပ္သမား သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထား တာေတာ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့တရားဝင္ျပ႒ာန္းေပးထား တဲ့ စာခ်ဳပ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အ လုပ္ရွင္ အလုပ္သမားနားလည္မႈ နဲ႔ ခ်ဳပ္ထားတဲ့စာခ်ဳပ္သေဘာ ေလာက္ပါပဲ''ဟု ေျပာသည္။

ဩဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ အ လုပ္သမားမ်ားအတြက္ 'အလုပ္ အကိုင္ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီး ယင္း ဥပေဒ၏ အခန္း(၃)တြင္လည္း အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမား အား အလုပ္လုပ္ရန္ခန႔္အပ္ၿပီးပါ က ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အလုပ္ ခန႔္ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီ ခ်က္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ဟုပါရွိ ၿပီး ယင္းစာခ်ဳပ္တြင္လည္း လုပ္ငန္း ခြင္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား မ်ား၏အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္ လည္း တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ ပါ ခံစားခြင့္မ်ားေအာက္ေလ်ာ့ နည္း ျခင္းမရွိေစရဟူ၍ပါရွိသည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ လည္း ဥပေဒအားျပ႒ာန္းၿပီးပါက နည္းဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီရက္ ေပါင္း ၉ဝအ တြင္းျပ႒ာန္းသင့္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံ မွန္အစည္းအေဝး ၂ရ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇာျခည္လိႈင္ ၊ ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ (၉)
Yangon Media Group