Home » » ရဲတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အခ်ဳပ္သား၊ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ရိုက္နွက္ပါက ေထာက္ဒဏ္(၃)နွစ္ ထိအေရးယူနိုင္ ဟု ဒုဝန္ၾကီးေျဖၾကားခဲ့

ရဲတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အခ်ဳပ္သား၊ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ရိုက္နွက္ပါက ေထာက္ဒဏ္(၃)နွစ္ ထိအေရးယူနိုင္ ဟု ဒုဝန္ၾကီးေျဖၾကားခဲ့

Written By Unknown on Sunday, September 1, 2013 | 4:34 AM

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၾသဂုတ္-၂၇ ။

ရဲတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အခ်ဳပ္သား ၊အက်ဥ္းသားမ်ားကို ရိုက္နွက္ျခင္း ၊အျခားသူအား ရိုက္နွက္ရန္ခိုင္းေစျခင္း နွင့္ ဟန္ ့တားရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း တို ့ေတြ ့ရိွပါက ေထာင္ဒဏ္ (၃)နွစ္ထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်န္ိုင္ေသာ ဥပေဒျဖင့္ အေရး ယူနိုင္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ဒုတိယဝန္ၾကီးဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း ကေျဖၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏လစာစရိတ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊အရည္ အေသြးျမႇင့္တင္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရာတြင္ ---
“ယခုအခ်ိန္ထိ အခ်ဳပ္သားမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ေနဆဲ ကိစၥမ်ားရွိေန ပါသျဖင့္ မည္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းမည္ကို သိရွိလို ပါေၾကာင္း။”ေမးခြန္းအေပၚ မေန ့က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒုဝန္ၾကီးက ယခုလိုေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႕အေနႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိကအခန္းက႑အျဖစ္ တာဝန္ယူ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူ မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ေနရာ တြင္ ျပည္ သူမ်ား အမွန္ တကယ္အားကိုးေသာ ျပည္သူ႕ရဲမ်ားအျဖစ္ လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူ ကင္း ရွင္းႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘတ္ဂ်က္ထဲ တြင္ ျပည္သူ႕ရဲ မ်ားအေပၚ တာဝန္ယူမႈအပိုင္းကို သိလိုပါ သျဖင့္ ေမးခြန္းႀကီး ၈ ခု အား ေဒၚလဲ့လဲ့ဝင္းေဆြ( တာေမြ မဲဆႏၵနယ္ )ျပည္ သူ ့လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ေ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

“ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ အခ်ဳပ္သားမ်ားကို႐ိုက္ႏွက္သူရဲတပ္ဖြဲ႕ ဝင္ ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ ၊နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ အ‌ေရးယူထိန္းသိမ္း ၾကပ္မတ္ေပးလ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္း ထားရွိ တာသည္မွာ ပုဒ္မ ၁၇ (ဂ)။ အက်ဥ္းသား၊ အခ်ဳပ္သား၁ ဦးက အျခားသူ၁ ဦးအား ႐ိုက္ပုတ္ရန္ (သို႔)အျခားနည္းအားျဖင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ရန္ ခိုင္းေစ လၽွင္၊ ခြင့္ျပဳလၽွင္ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို သိလ်က္ ဟန္႔တားရန္ (သို႔) အေရးယူရန္ ပ်က္ကြက္လၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၇ (ဆ) ။ အက်ဥ္း သား၊ အခ်ဳပ္သား (သို႔) ဖမ္းဆီးထားသူ ၁ ဦးအား ႐ိုက္ပုတ္လၽွင္ (သို႔) အျခား နည္းျဖင့္ ၫွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္လၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူအား ရဲတရား႐ုံးျဖင့္ စစ္ေဆးၿပီးျပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရပါက ၃ ႏွစ္အ ထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဤဥပေဒ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေလ်ာ့ေသာျပစ္ ဒဏ္ျဖစ္ေစ ထိုက္သင့္ေစရမည္ဟုျပ႒ာန္း ထားရွိၿပီး ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အေရးယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁ ဦးအေနႏွင့္ ရဲစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအျပင္ တည္ဆဲဥပေဒ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားကိုပါ အရပ္သားမ်ားနည္းတူ လိုက္နာေဆာင္ ႐ြက္ ေစလ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း။” ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ထြန္း က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

မႏၱေလးေခတ္