Home » » ေခ်းေငြျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေျဖရွင္းႏုိင္မလား

ေခ်းေငြျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေျဖရွင္းႏုိင္မလား

Written By Unknown on Wednesday, September 11, 2013 | 1:15 PM

အေႂကြးရပါက ဆင္ကုိပင္၀ယ္စီးသည္ဟု ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ေျပာဆုိေလ့ရွိၾကသည္။

မိမိအတြက္ အသုံးလုိသည္၊ မလုိသည္ကို မစဥ္းစားဘဲ အေႂကြးရပါက ရယူခ်င္ေသာဆႏၵအား ဥပမာေပးေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုဆုိလွ်င္ သမ၀ါယမအသင္းအေနျဖင့္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းေခ်းမည့္အစီအစဥ္ စတင္ေနပါၿပီ။ ထုိ႔အျပင္ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ကိုင္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပန္လည္ေပးဆပ္သည့္ အသင္းသားမ်ားအား က်ပ္ငါးသိန္းထိ ထုတ္ေခ်းေပးမည္ဟုလည္း သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားထားပါသည္။

အေႂကြးရပါက ဆင္ကုိပင္ အေကာင္လုိက္၀ယ္သည္ဟု ျမန္မာလူထုၾကား ေျပာဆုိေလ့ရွိၾကသည္။ မိမိအတြက္ အသုံးလုိသည္၊ မလုိသည္ကို မစဥ္းစားဘဲအေႂကြးရပါက ရယူခ်င္ေသာဆႏၵအား ဥပမာေပးေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုဆုိလွ်င္ သမ၀ါယမအသင္းအေနျဖင့္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းေခ်းမည့္အစီအစဥ္ စတင္ေနပါၿပီ။ ထုိ႔အျပင္ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ကိုင္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပန္လည္ေပးဆပ္သည့္ အသင္းသားမ်ားကို က်ပ္ငါးသိန္းထိ ထုတ္ေခ်းေပးမည္ဟုလည္း သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားထားပါသည္။

လူေလးဦးလွ်င္တစ္ဦး ဆင္းရဲေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ရည္ရြယ္၍ ေငြေခ်းျခင္းျဖစ္သည္။ ေငြေခ်းယူမည့္သူအေနျဖင့္ မိမိယုံၾကည္ရသူ အနည္းဆုံးငါးဦးပါရွိသည့္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ ေခ်းေပးမည္ျဖစ္ကာ ထုိေခ်းေငြအတြက္ အတုိးႏႈန္း ၂ က်ပ္ ျပား ၅၀ ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ေခ်းရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းတစ္ရာ ေခ်းယူခဲ့သည္။ ထုိေခ်းေငြအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘဏ္သုိ႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၃ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္အထိ ေက်းရြာေပါင္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္သုိ႔ ေခ်းေငြ ၈၁ ဘီလီယံက်ပ္ ထုတ္ေခ်းထားသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းကေျပာသည္။ ထပ္မံေခ်းေပးရန္ သမအသင္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမရွိေတာ့ဟု ၀န္ႀကီးကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်းလက္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ ၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ ေငြမ်ားထုတ္ေခ်းခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မေကာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေခ်းေငြျပန္မရသည္ကမ်ားေၾကာင္း ေငြေခ်းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကေျပာသည္။

အထူးသျဖင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမတည္ၿငိမ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္မေပးဆပ္ႏုိင္သူမ်ားရွိသည္။

“မ်ားေသာအားျဖင့္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္က သီးႏွံေတြပ်က္စီးသြားလုိ႔ ျပန္မဆပ္ႏိုင္တာ။ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ တလြဲသုံးပစ္တာေတြရွိတယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခုိင္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ပုိင္ေသာ ကၪၥနကၽြန္းသာကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား က်ပ္ေငြသုံးဘီလီယံေက်ာ္ ေခ်းခဲ့ရာမွ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ အေႂကြးက်န္ေနေသးေၾကာင္း ဦးခ်စ္ခုိင္ကေျပာသည္။

“ေစ်းေတြေရာင္းမေကာင္းေတာ့ လူေတြက ေခ်းေငြထုတ္ၾကတယ္။ ေစ်းကထပ္ေရာင္းမေကာင္းေတာ့ အတုိးနဲ႔အရင္းပါ ထပ္ၿပီးမဆပ္ႏုိင္ၾကဘဲျဖစ္ေနတာ”ဟု ပက္ျမန္မာမွ ေခ်းေငြထုတ္ယူၿပီး ေညာင္ဦးၿမဳိ႕မေစ်းအတြင္း ယြန္းထည္ေရာင္းခ်ေနသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈကို ယခုဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ပုိမုိႀကဳံေတြ႕လာရၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတကာရာသီဥတု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကမၻာေပၚတြင္ ရာသီဥတုေဖာက္္ျပန္မႈ အဆုိးရြားဆုံးခံရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ဒုတိယျဖစ္ေနသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ဳိးသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ေရႀကီးမႈ၊ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မုိးရြာသြန္းမႈႏွင့္ မုိးေခါင္မႈမ်ားေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ား ႏွစ္စဥ္ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ အားနည္းသျဖင့္ ခ်ဲဒုိင္မ်ား၊ အရက္ပုန္းဆုိင္မ်ားႏွင့္ ေဘာလုံးေလာင္းကစားဒုိင္မ်ားမွာ ေနရာအႏွံ႔ ပုံစံမ်ဳိးစုံျဖင့္ တည္ရွိေနၾကသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးရွိေနမႈမ်ားေၾကာင့္ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာနမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအတုိးျဖင့္ ေငြေခ်းၿပီး ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား ေငြျပန္ထုတ္ေခ်းမည့္အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၀ုိင္းႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းသည့္လုပ္ငန္းမွာ လက္ေတြ႕ပုိင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈနည္းပါးေနသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွေခ်းေငြယူၿပီး ထပ္ဆင့္ေခ်းငွားျခင္းသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ အတုိးပိေစသည့္အတြက္ မလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ကအႀကံျပဳၾကသည္။

“အတုိးႏႈန္းမ်ားတယ္။ မကိုက္တဲ့ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးျဖစ္ေနေတာ့ တုိင္းျပည္အတြက္ အတုိးပိႏုိင္တဲ့စနစ္ကုိ အစိုးရအေနနဲ႔ မက်င့္သုံးသင့္ဘူး။ နဂုိကတည္းကေတာင္ အစုိးရမွာ အေႂကြးေတြရွိေနတာ မလုပ္သင့္ဘူး”ဟု လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေပါင္းကူးလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ဒါ႐ုိက္တာဦးေက်ာ္သူကေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေခ်းယူမည့္ေငြ၏ အတုိးႏႈန္းမွာ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မ်ားေၾကာင္း ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနေသာ Pact Myanmar မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္။

ေခ်းေငြမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ စီးပြားေရးပုိမုိက်ပ္တည္းသြားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဥပမာျပရမည္ဆုိပါက ဂရိႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာမူ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးခဲ့သည္။

“သမအဖြဲ႕အစည္းဆုိတာက လူတန္းစားအကုန္မပါတဲ့အတြက္ ဒါကုိျပန္စဥ္းစားရမယ္။ အဓိကအေရးႀကီးတာက စီမံခန္႔ခြဲမႈေပၚမူတည္တယ္”ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အတုိးႏႈန္းျဖင့္ ေငြေခ်း၍ သမ၀ါယမမွ ေငြျပန္ေခ်းမည့္အေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္း၀င္းကေျပာသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းရန္အတြက္ ဘီလီယံတစ္ေထာင္ခန္႔ေခ်းရၿပီး ထုိပမာဏမွာ လုံေလာက္မႈမရွိဘဲ လုံေလာက္ေအာင္ေခ်းပါက ေနာက္ထပ္ဘီလီယံတစ္ေထာင္ခန္႔ ထပ္မံလုိအပ္ၿပီး က်န္ရွိေနေသာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ ယခုေခ်းေငြသည္ ဆင့္ပါးစပ္ႏွမ္းပက္သည့္ ပမာဏသာရွိသည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆုိသူမ်ားလည္းရွိသည္။

သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား ေခ်းရာတြင္ ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား စုေငြရရွိရန္အတြက္ ေခ်းေငြေပၚမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအား စုေငြအျဖစ္ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိစုေငြအေပၚတြင္ အတုိးႏႈန္းသတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးတစ္ဦးကေျပာသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ က်ပ္ေငြတစ္သိန္း ေခ်းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ေခ်းသြားရန္ စီစဥ္ထားကာ ယခုႏွစ္တြင္ စတင္ေခ်းမည္ျဖစ္သည္။

ေငြေခ်းရာတြင္လည္း သမ၀ါယမအသင္း၀င္မ်ားကိုသာ ေခ်းမည္ျဖစ္ၿပီး အသင္း၀င္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်းရြာရပ္ကြက္မ်ားတြင္ရွိေသာ သမ၀ါယမအသင္းမ်ားတြင္ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ငါးေထာင္သြင္း၍ အသင္း၀င္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

“ေခ်းေငြေပးတယ္ဆုိတာ ေက်းလက္ေနျပည္သူအတြက္ ေကာင္းပါတယ္။ အတိတ္ကာလမွာဆုိရင္ အမေတာ္ေၾကးဆုိၿပီးအမည္နဲ႔ေပးခဲ့တာ ဒီဘက္ေခတ္မွာ မေအာင္ျမင္တာ။ ေခ်းေငြရယူသူေတြရဲ႕ Mindset (စိတ္ထား) မေျပာင္းႏုိင္တာနဲ႔ လုပ္တာကိုင္တာေတြလည္း အေပၚကခုိင္းတဲ့အတုိင္း လုပ္ၾကလုိ႔”ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ဦးလွေမာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး လုိအပ္ေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ေငြေၾကးက႑တြင္ အခြင့္အလမ္းအနည္းဆုံးျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းအသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိး၏ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံလုပ္သားအင္အား၏ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ကို စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑က ပံ့ပုိးေပးထားေသာ္လည္း စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑အတြက္ ေခ်းေငြမ်ားက႑အားလုံး၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိသည္ဟု မီခ်ီဂန္တကၠသုိလ္ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ကျပဳစုသည့္ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုနည္းတူ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္ေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေရာက္ရွိေရးတုိ႔အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနသည္။

ထုိ႔အျပင္ လယ္ယာထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၏ ေစ်းကစားကြက္ေပၚတြင္သာ မ်ားစြာမူတည္ေနၿပီး တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးမွာလည္း ေက်းလက္ေဒသတြင္ မရွိသေလာက္ရွိေနသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ ထုိအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းေၾကာင္းတြင္ နာမည္ပ်က္ရွိခဲ့ေသာ သမ၀ါယမအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အတုိးႏႈန္းျဖင့္ေငြေခ်း၍ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအား တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေခ်းေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္စရာလုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆုိၾကသည္။

ေရးသားသူ- သတင္းအဖြဲ႕

7Day News Journal

ဓာတ္ပုံ- ေဂ်ေမာင္ေမာင္ (အမရပူရ)