Home » » ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ ျပည္ပတြင္ အပ္ထားမႈမရွိ၊ အခ်က္အလက္ခိုင္မာက အစိုးရ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည္

ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ ျပည္ပတြင္ အပ္ထားမႈမရွိ၊ အခ်က္အလက္ခိုင္မာက အစိုးရ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည္

Written By Unknown on Friday, September 13, 2013 | 4:48 PM

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂

ျပည္ပဘဏ္စာရင္း ငါးခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အပ္ႏွံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ အပ္ႏွံထားမႈ လံုးဝမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုင္မာသည့္ အခ်က္အလက္ ေပးႏိုင္ပါက အစိုးရက ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအပ္ႏွံေငြမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေၾကြးၿမီမ်ား ကို ေလွ်ာ္မေပးခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ အာရွေဒသဆိုင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာ ဆိုသူကို ကိုးကား၍ ျပည္တြင္းသတင္းဌာန တစ္ခုက ေဖာ္ျပမႈအေပၚ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးလည္း ျဖစ္သူ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရက ႏိုင္ငံပိုင္ေငြကို ယင္းသို႔ ျပည္ပတြင္ အပ္ႏွံထားမႈ လုံးဝမရွိေၾကာင္း၊ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ အပ္ထားသည္ ဆိုသည့္ ေငြစာရင္းငါးခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုင္မာသည့္ အခ်က္အလက္ ေပးႏိုင္ပါက အစိုးရအေနႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

"ဒီေလာက္မ်ားတဲ့ ေငြေတြ ျပည္ပဘဏ္ေတြမွာ ရွိေနတာကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ေငြေၾကးပိတ္ဆို႔မႈ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက မသိဘဲ ေနပါ့မလား" ဟု ဦးရဲထြဋ္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ျပည္ပတြင္ေငြစာရင္းငါးခုျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ အပ္ထားသည္ ဆိုရာတြင္ အစိုးရကို ရည္ညႊန္းထားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ပမာဏမ်ားျပားသည့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူက အေထာက္အထားေပးရန္ လုံးဝ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ဦးရဲထြဋ္၏ အေျဖမွာ ခုတ္ရာတျခား ရွရာတလြဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံ ပင္နီဆူလာပလာဇာ တြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္း ရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

"ဒီလိုကိစၥ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးက စစ္ပါလား။ စင္ကာပူဘဏ္ ေတြမွာ ထည့္ထားတဲ့ ေငြစာရင္းေတာင္ ၁၁ ဘီလီယံ ေက်ာ္ရင္ ေက်ာ္ေနဦးမယ္" ဟု ၄င္းက ေထာက္ျပသည္။

အဆိုပါသတင္းကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသူမွာ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ မည္သို႔မွ် သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း အမွန္တကယ္ရွိ မရွိကိုမူ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ အတည္ျပဳျခင္း မရွိသလို ျငင္းဆိုျခင္းလည္း မရွိေပ။
သို႔ေသာ္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေခ်ာေမြ႔လြယ္ကူေစ ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္ေအာင္ စီမံေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားဘဏ္စာရင္းမ်ား ထားရွိျခင္းသည္ အစိုးရမ်ား၏ ပုံမွန္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ဟု ယူဆေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ထည့္သြင္း ရွင္းလင္းထားသည္။

ယင္းျပည္ပ အပ္ႏွံေငြမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေၾကြးၿမီ ေဒၚလာသန္းကိုးရာနီးပါး ကို ေပးေလွ်ာ္ျခင္း မျပဳေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္းတစ္ရပ္ တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ကို တာဝန္ရွိသူမ်ားက တိတိပပရွင္းလင္း ေျဖၾကားသင့္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အဆိုပါေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ အမွန္တကယ္ရွိ မရွိကိုပင္ ေျဖၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ သံသယ ပိုမိုႀကီးထြားေစေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေၾကြးၿမီေဟာင္းမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆုံး ႏွစ္ရွည္အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း ၂၆၀ ေက်ာ္ကို ကမၻာ့ဘဏ္က ျပန္လည္ ထုတ္ေခ်းေပးရန္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ခြင့္ျပဳထားၿပီး သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ကိုလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံမွ အတိုးႏႈန္းျမင့္ျဖင့္ ေခ်းယူရန္ သေဘာတူထားသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ အထိရွိသည္ဆုိေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း ငါးခုကို ျပည္ပဘဏ္ မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အပ္ႏွံထားသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမၻာ့ဘဏ္က အေၾကြးေလွ်ာ္မေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ စင္တာ (Bank Information Center - BIC) ၏ အာရွအစီအစဥ္ မန္ေနဂ်ာ Jelson Garcia ၏ ေျပာဆိုခ်က္ ကို ျပည္တြင္းသတင္းတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

BIC မွာ အေမရိကန္အေျခစိုက္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္ တို႔၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေသာအဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။

The Voice Weekly