Home » » ျမန္မာတြင္ အတြင္းတိမ္မ်က္စိေရာဂါ အျဖစ္မ်ားေန

ျမန္မာတြင္ အတြင္းတိမ္မ်က္စိေရာဂါ အျဖစ္မ်ားေန

Written By Unknown on Wednesday, September 18, 2013 | 4:01 PM

အ တြင္းတိမ္ေရာဂါသည္ မ်က္စိေရာ ဂါမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားဆုံးေရာဂါ တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ခန႔္မွန္း တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ အတြင္းတိမ္ ျဖစ္ပြားမႈမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း၆ဝခန႔္ရွိ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း အ တြင္းတိမ္ေရာဂါမွာ အသက္ႀကီး သူတိုင္းလိုလို ျဖစ္ပြားမႈမ်ားလာ ေနေသာ္လည္း ကာကြယ္နိုင္ေသာ နည္းလမ္းမွာ ယေန႔တိုင္ မေတြ႕ ရွိရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အသက္ႀကီးသူမ်ား၊ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရသူမ်ား၊ အေၾကာင္းတစ္ ခုခုေၾကာင့္ မ်က္စိအတြင္းမွန္ဘီ လူးေနာက္သြားျခင္းကို Opacity of Lens
ကို အတြင္းတိမ္ဟုေခၚ ေၾကာင္း မ်က္စိအထူးကုဆရာ ဝန္ႀကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ တင္ဝင္းက ေျပာသည္။

အတြင္းတိမ္ေရာဂါခံစား ေနရသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ပမွလာ ေသာအလင္းတန္းမ်ားမွာ မွန္ ခ်ပ္မ်ားကို မျဖတ္နိုင္သည့္အ တြက္ ပုံရိပ္ကိုမျမင္နိုင္ေတာ့ဘဲ အတြင္းတိမ္သည္ ထိခိုက္ဒဏ္ ရာရျခင္း၊ အေၾကာင္းတစ္ခုခု ေၾကာင့္လည္းျဖစ္နိုင္ၿပီး မ်ားေသာ အားျဖင့္ အသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္ ပိုျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

''အတြင္းတိမ္ျဖစ္ရင္ မ်က္စိ ကမႈန္ေနမယ္၊ ဝါးေနမယ္၊ မွန္ဘီ လူးမွာ အစက္အေပ်ာက္ေလး ေတြရွိေနတဲ့အတြက္ အလင္းတန္း ေတြက ခြဲထြက္သြားတဲ့အတြက္ ပုံရိပ္က ႏွစ္ထပ္ျဖစ္ရင္ ျဖစ္ေနမယ္။ တစ္ခါတေလမွာ အတြင္းတိမ္အ ထဲမွာရွိတဲ့ အရာဝတၳဳေတြက ခဲ သြားတယ္။ မ်က္မွန္က အႏုတ္ လကၡဏာဘက္ကို ေရာက္သြား တယ္၊ အႏုတ္လကၡဏာဘက္ကို ေရာက္သြားရင္ အေဝးမႈန္သြား ၿပီး အနီးကိုသာ ျမင္လာရျခင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္ျမင္ျခင္း ျဖစ္ ေပၚလာတယ္''ဟု ပါေမာကၡေဒါက္ တာ တင္ဝင္းက ေျပာသည္။

လူတိုင္းသည္ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ပါက မ်က္စိအျမင္ျပန္ က်ယ္လာၾကျခင္းသည္ သဘာဝ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ကာ အသက္ ၅၀ ခန႔္ ေရာက္ပါက စာၾကည့္မ်က္မွန္ ျပန္လည္လိုအပ္လာၿပီး ယင္းအ ခ်ိန္တြင္ စာၾကည့္မ်က္မွန္မလို ပါက လူတို႔သည္ မ်က္လုံးပိုျမင္ သြားသည္ဟုယူဆေလ့ရွိေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္တြင္မူ ယင္းသည္ အတြင္းတိမ္ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''အသက္ ၇၀ ေက်ာ္အရြယ္ အေမတစ္ေယာက္က ငါ့မ်က္လုံး ေတြ ေကာင္းလိုက္တာမ်ား အပ္ ေပါက္ေတာင္ ထိုးနိုင္တယ္လို႔ ေျပာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က နား ေထာင္လိုက္တာနဲ႔သိတယ္။ ဒါ ဟာ အတြင္းတိမ္ျဖစ္ေနၿပီဆိုတာ ကိုေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ သဘာဝကို ဆန႔္က်င္လို႔မေကာင္းဘူး။ မ်က္စိ က မႈန္ဝါးသြားမယ္။

ပုံရိပ္ကႏွစ္ ထပ္ျဖစ္ေနမယ္။ အေဝးမႈန္ၿပီး အနီးကိုျမင္လာမယ္။ တစ္ခါတ ေလမွာ ေနေရာင္ကိုၾကည့္လို႔မရ ဘူး၊ ဝါးေနတယ္၊ တိမ္ျဖစ္လာ ၿပီဆိုရင္ အလင္းကိုမႀကိဳက္ဘူး။ အေမွာင္ကိုပဲႀကိဳက္တယ္။ အလင္း ထဲမွာ မ်က္ႏွာကိုၾကည့္ရင္ ဝါးေန မယ္၊ အေမွာင္ၾကည့္ရင္ေတာ့ လင္း ေနမယ္ေပါ့''ဟု မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္ တာတင္ဝင္းက ေျပာသည္။

အတြင္းတိမ္ကိုကုသပါက ခြဲစိတ္နည္းတစ္နည္းတည္းသာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။''ကုသတဲ့ေနရာမွာေတာ့ တစ္နည္းပဲရွိတယ္။ ခြဲစိတ္ကုသ တာပဲ။ ခြဲစိတ္ကုသတဲ့ေနရာမွာ မႈန္ဝါးေနတဲ့ေနရာမွာ တိမ္ကိုဖယ္ လိုက္။ Removal of Lens လုပ္ လိုက္မယ္ဆိုရင္ မႈန္ဝါးေနတဲ့ဖန္ ခ်ပ္ႀကီးကိုဖယ္လိုက္ရင္ ပိုျမင္ရ သြားမယ္။ မွန္ဘီလူးရဲ့သဘာဝ က အလင္းတန္းကိုစုစည္းတယ္။ ဖယ္လိုက္တဲ့အတြက္ အလင္းတန္း မရွိေတာ့ဘူး။ စုစည္းမႈရွိေအာင္ အတြက္ မွန္တစ္ခ်ပ္ျပန္ထည့္ေပး ရတယ္။ အရင္ေခတ္တုန္းကေတာ့ +10 ေလာက္ရွိတဲ့မ်က္မွန္အထူ ႀကီးကို တပ္ေပးလိုက္တယ္။ အဲဒါ တပ္တာက သဘာဝ မက်ဘူး။ Lens က အထဲမွာ မ်က္မွန္အ ထူက အျပင္မွာဆိုေတာ့ သဘာဝ မက်ဘူး''ဟုရွင္းျပခဲ့သည္။

10+ ခန႔္ရွိေသာ မ်က္မွန္ ႀကီးမ်ားရဲ့ပုံရိပ္က ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန႔္ပိုမ်ားေနၿပီး လက္ဖက္ရည္ ပန္းကန္ထဲကိုေရေႏြးထည့္မည္ ဆိုပါက မ်က္မွန္အထူႀကီးတပ္ ထားတဲ့အတြက္ ပုံရိပ္က ႀကီးေန သည့္အတြက္ ေဘးေခ်ာ္ထြက္ ျခင္းမ်ား၊ ေလွကားတက္သည္ ဆိုပါကလည္း ပုံရိပ္သည္ ႀကီးေန သည့္အတြက္ ေခ်ာ္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္း တြင္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ INTRAOCUCAR LENS (IOL) မ်က္စိအတြင္းကို မွန္ထည့္ လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ မ်က္စိအ ျမင္အာ႐ုံသည္ သဘာဝအတိုင္း ျပန္ျမင္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိ ရသည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းကုသနည္း သည္ Removal of lens(IOL) ျဖင့္ကုသၿပီး ယင္းနည္းစနစ္တြင္ ထပ္မံ၍လက္ျဖင့္ခြဲျခင္း Manual ECCE+ IOL ႏွင့္ခြဲစိတ္ျခင္း ႏွင့္ စက္ျဖင့္ခြဲစိတ္ျခင္းတို႔ကိုျပဳ လုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။အတြင္းတိမ္ျဖစ္ရသည့္အ ေၾကာင္းရင္း တိတိက်က်ကို ယ ေန႔တိုင္ မည္သည့္ပညာရွင္မွမသိ ေသးေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ႀကိဳ တင္ကာကြယ္၍မရေသးေၾကာင္း သိရသည္။
အဓိကအျဖစ္နိုင္ဆုံးဟု ယူဆ ေသာအေၾကာင္းအရင္းသည္ ေန ေရာင္ျခည္ UV Light ႏွင့္ အ သက္ႀကီးလၽွင္ ျဖစ္တတ္ျခင္းတို႔ သည္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိၿပီး အသက္ႀကီးျခင္းကိုကာကြယ္၍ မရေသာ္လည္း ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ ကိုမူ အတတ္နိုင္ဆုံး ကာကြယ္ ၍ရေၾကာင္း သိရသည္။

''လယ္သမားတစ္ဦးက ေန ဒဏ္ကိုေရွာင္ဖို႔ မလြယ္သလို တံ ငါသည္တစ္ဦးကတည္း ဒီေနဒဏ္ ကိုေရွာင္ဖို႔မလြယ္ကူပါဘူး။ ဘာ ေျပာလို႔ရမလဲ။ ေနကာမ်က္မွန္ ေလးတပ္ထားပါေပါ့။ ထီးေဆာင္း ပါ။ လယ္ထြန္ေနတုန္း ထီးေဆာင္း ဖို႔ မလြယ္ကူဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဦး ထုပ္အႀကီးႀကီးေဆာင္းထားေပါ့။ အဲဒါမ်ိဳးေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့။

အဓိကျဖစ္တာကေတာ့ အသက္ ႀကီးလို႔ျဖစ္တာကေတာ့ ပိုမ်ား တယ္။ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့အတြင္းတိမ္ကေတာ့ ဘယ္ လိုမွ ကာကြယ္လို႔မရပါဘူး''ဟု ေျပာသည္။
ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးအတိုင္း အတာႏွင့္ေျပာမည္ဆိုပါက အ တြင္းတိမ္ေရာဂါသည္ အျဖစ္အ မ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ မႈမ်ားအရ အတြင္းတိမ္မွာ ရာ ခိုင္ႏႈန္း ၆၀၊ ေရတိမ္မွာ ၁၆ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ မ်က္ၾကည္လႊာတြင္ျဖစ္ ေသာေရာဂါမ်ားမွာ ၁၅ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ျဖစ္ ပြားမႈ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

[ ခင္သက္မြန္ ၊ ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၁၇ ]
Yangon Media Group