Home » » သတိ ! ေဆးေၾကာင့္ ေဘးမျဖစ္ဖုိ႔ လုိသည္

သတိ ! ေဆးေၾကာင့္ ေဘးမျဖစ္ဖုိ႔ လုိသည္

Written By Unknown on Wednesday, September 18, 2013 | 3:06 PM

တီဘီေဆးမ်ားေသာက္ေနရာမွ  အပူၿငိမ္းေစရန္ရည္ရြယ္၍  ဗမာေဆးကို တြဲေသာက္ခ်ိန္တြင္ ကုိေအာင္သူ အ တြက္ ထင္မွတ္မထားသည့္ ျပႆနာ တစ္ခု ျဖစ္ေ ပၚလာခဲ႔ သည္။ တစ္လနီးပါး ေနမေကာင္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လုိ အပ္သည့္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမူမ်ား ျပဳ လုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ဆရာဝန္က တီဘီေဆး မ်ား စတင္ေ သာက္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တီဘီေဆးဒဏ္ကို ကိုေအာင္သူမခံႏိုင္၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္း အၿမဲတမ္းပူေနေသာ ေၾကာင္႔ အပူၿငိမ္းေစသည့္ တုိင္းရင္း ေဆး ကို ေသာက္ သုံးမိေသာအခါ သူ႔ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေျပာင္းလဲမူတစ္ခုကို သူ စတင္သတိထားမိခဲ႔သည္။

”ဆီးလုံးဝမသြားေတာ့ဘူး၊ တီဘီ ေဆးေသာက္ရင္ ဆီးမ်ားမ်ားသြားရ တယ္ေလ။ ဗမာေဆးေသာက္ျပီး က တည္းက ဆီးမသြားေတာ့လုိ႔ လူကေန လုိ႔လည္းမေကာင္းေ တာ့ဘူး”ဟု ကို ေအာင္သူက သူ႔ျဖစ္စဥ္ကို ေျပာျပသည္။ အဂၤလိပ္ေဆးႏွင့္ ဗမာေဆးတြဲ ေသာက္ျခင္းေၾကာင္႔ ခႏၶာကိုယ္ကို ထိ ခုိက္သည့္ အျဖစ္မ်ိဳး ျဖစ္ခဲေသာ္လည္း အဂၤလိ ပ္ေဆးမ်ား ႀကိတ္ထည့္ထားေသာ ဗမာေဆးႏွင္႔တြဲေသာက္မိပါက ေဆးအ သုံးလြန္ကာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟု အေထြေထြေရာဂါ ကု ဆရာဝန္ ေဒါက္တာဝင္းသိန္းက ေျပာသည္။

”ဗမာေဆးစစ္စစ္ဆုိရင္ ျဖစ္ခဲ တယ္။ျပႆနာမရွိဘူး။ဒါေပမဲ့ အဂၤလိပ္ ေဆးေရာျပီးသား ဗမာေဆးတစ္ခုကို ထပ္သုံးလုိက္ရင္ေတာ႔ ေဆးေဆးခ်င္း ထပ္ၿပီးေတာ႔ အစာအိမ္နာတာတုိ႔၊ ရင္ တုန္တာတုိ႔၊ ေမာတာတုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ဥလနမိသ်န ေပါ႔”ဟု ေဒါက္တာဝင္းသိန္း က ေျပာသည္။ တုိင္းရင္းေဆးဆရာအခ်ိဳ႕က စက္ ထရင္၊ ဆာဖာ စသည္တုိ႔ကိုအပူၿငိမ္း သည္ဟု သတ္မွတ္ၾကျပီး အခ်ိဳ႕ကအဆုိ ပါ ေဆးမ်ားကို ႀကိတ္ထည့္ေလ့ရွိ ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ေဆးမ်ားသည္ ေက်ာက္ကပ္ကိုထိခုိက္ေစႏိုင္ၿပီး ဆီး နည္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။ ကိုေအာင္သူကေတာ႔ သူ႔အေျခ ေနကိုသူရိပ္စားမိ၍ ႏွစ္ရက္ခန္႔ေသာက္ ျပီး ဗမာေဆးကို သူရပ္လုိက္သည္။ ထုိသို႔ရပ္လုိက္ေ သာ အခါ သူ႔ခႏၶာကိုယ္ သည္ ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ကိုေအာင္သူကဲ႔သို႔ပင္ အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးခံစားခဲ႔ရသူက ေရႊျပည္သာ တြင္ ေနထုိင္သည့္ ကိုသက္ပိုင္ ျဖစ္ သည္။ကိုသက္ပုိင္သည္ အဆုတ္ေရာဂါ ေၾကာင့္ အသက္ ႐ွဴမၾကာခဏ က်ပ္တတ္ သည္။ အသက္႐ွဴက်ပ္၍ အဂၤလိပ္ ေဆးေသာက္ၿပီး ခဏအၾကာအဆုတ္ ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗမာေဆး ႏွစ္မ်ိဳး ထပ္ေသာက္ လုိက္ေသာ အခါ ပို၍ အသက္႐ွဴက်ပ္လာသည္။ ထုိအခါ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ထံ သူ ေျပးရေတာ႔သည္။ ”မ်က္ႏွာေတြပါ ျပာႏွမ္း လာတာ။အဲဒီ တုန္းက ဆုိ ေသျပီေ တာင္ထင္တာ”ဟု ကိုသက္ပိုင္က ျပန္ေျပာျပသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ႔ သူစိတ္ေလာသြားျခင္းျဖစ္သည္၊ သတိမမူ ဂူမျမင္ဟု ဆုိလည္းရမည္ထင္သည္။ အဂၤလိပ္ ေဆးက ခ်က္ခ်င္းအာနိသင္ မျပ၍ ေပ်ာက္ခ်င္ေဇာျဖင့္ ေသာက္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သူက ဝန္ခံပါသည္။ ကို သက္ပိုင္ေရာ ကိုေအာင္သူေ ရာ ႏွစ္ ေယာက္စ လုံးပင္ ေရာဂါ ကိုေပ်ာက္ခ်င္ ေဇာအားၾကီးသည္။ ထုိအခ်က္ကလည္း သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္အတြက္ မေမ့ႏုိင္သည့္ သင္ခန္းစာေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

”ဆရာဝန္က ေဆးတစ္လုံးထုိးေပး လုိက္တယ္။ ျဖစ္စဥ္ကိုေျပာျပလုိက္ေတာ႔ ေနာက္တစ္ခါ ဗမာေဆးနဲ႔အဂၤလိပ္ေဆး ကိုတြဲမေသာက္ဖုိ႔ ၊ေသာက္မယ္ဆုိရင္ လည္း အဂၤလိ ပ္ေဆးပတ္လည္တဲ့ အ ခ်ိန္မ်ိဳးမွာမွ ေသာက္ဖုိ႔သတိေပးတယ္”ဟု ကိုသက္ပိုင္က ေျပာျပသည္။ ထုိကဲ႔သုိ႔ေသာလူနာမ်ိဳး၊ ထုိကဲ့သုိ႔ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးကို သူ၏ဆရာဝန္ သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္အၿမဲတမ္းၾကားေနရ ေၾကာင္း ေဒါက္တာဝင္းသိန္းက ဆုိသည္။ေဆးကိုသုံးလုိက္လုိ႔ ျပႆနာ တက္မွန္းသိလုိ႔ ရပ္လုိက္တယ္ဆုိရင္ ဒါ ျပႆနာမရွိဘူး။ မသိဘဲ ဆက္သုံးရင္ ပြိဳင္စင္ (Poison) ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ အဲဒါဆုိရင္ေတာ႔ အသက္အႏၱရာယ္ ရွိတယ္”ဟုေဒါက္တာဝင္းသိန္းက ေျပာ သည္ ။ ထိုသုိ႔ ပြိဳင္စင္ျဖစ္ ပါက ေက်ာက္ ကပ္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္အလုပ္ မလုပ္ေတာ့ျခင္း စသည့္ေနာက္ဆက္တြဲ ျပသနာမ်ားလည္း ႀကဳံေတြ႔ရႏုိင္သည္။

ေစ်းကြက္ထဲတြင္ ထုိသုိ႔ အဂၤလိပ္ ေဆးႀကိတ္ထည့္ထားေသာ ဗမာေဆး မ်ားရွိေနဆဲဟု သိရေသာ္လညး္ တုိင္း ရင္းေဆးဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည္႔ ဦးျမင္႔ဦး ကမူ ထုိသုိ႔ေရာ စပ္ေဆးမ်ား ရွိသည္ဟု မၾကားရေတာ႔ဟု ေျပာသည္။ ”လြန္ခဲ႔တဲ႔ ေလးငါးႏွစ္ေလာက္ ကေတာ့ ဒီလုိေရာတာေတြၾကားဖူးတယ္။ အကုိက္ခဲေပ်ာက္ေဆး တစ္မ်ိဳးဆိုရင္ အဲလုိမ်ိဳးေတြ ေရာထားလုိ႔ ထုတ္လုပ္ ခြင္႔ပိတ္ခံခဲ႔ရတယ္”ဟု ဦးျမင့္ဦးက ေျပာ သည္။ ေလးဘက္နာေရာဂါေပ်ာက္ေဆး တြင္ စတီးရြိဳက္မ်ားထည့္ထားျခင္း၊ အ ကိုက္ အခဲေပ်ာက္ေဆးတြင္ အက္စပရင္ မ်ားႀကိတ္ထည့္ထားျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ ေပ်ာက္ေဆးတြင္ ဘီဆစ္မ်ားထည့္ ႀကိတ္ထားျခင္း စသည္တုိ႔ ရွိခဲ႔ဖူးသည္ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္ တုိ႔က ဆုိသည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာလည္း ေရာဂါ ကို ယူပစ္သကဲ႔သို႔ေပ်ာက္ေစလုိ၍ ျဖစ္ ႏုိင္ေၾကာင္း ၎တုိ႔က သုံးသပ္သည္။

”ဒီလုိေဆးေတြေရာႀကိတ္ထည့္ တယ္ဆုိတာလညး္ ဝိသမေလာဘသား ေတြလုပ္တာပါ။ တုိင္းရင္းေဆးဆရာ စစ္စစ္ေတြက မလုပ္ပါဘူး”ဟု ဦးျမင့္ဦး က ဆုိသည္။ တုိင္းရင္းေဆး စစ္မွန္ပါက ပမာဏ မ်ားေၾကာင္း ၊ အခ်ိဳ႕ေဆးမ်ားမွာမူ ပမာဏနည္းနည္းျဖင္႔ ယူပစ္လုိက္သလုိ ေပ်ာက္ကင္းသြားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္မူ တုိင္းရင္းေဆး ဆရာမ်ားက သဘာဝ သစ္ဥသစ္ဖုမ်ား ျဖင္႔ေဆးကုိအက်စ္လ်စ္ဆုံး ျဖစ္ေအာင္ စီမံထုတ္လုပ္လာၾကေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။ တုိင္းရင္းေဆးထု တ္လုပ္ပါ ကလုိင္ စင္ေလွ်ာက္ထားရျပီး ထုတ္လုပ္သည့္ ေဆးဝါးမ်ားကိုလည္း တုိင္းရင္းေဆး ဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပုံတင္ရကာ၊ ေဆး ဘူးႏွင္႔ ေဆးထုပ္ တြင္ ေပ်ာက္ကင္း သည့္ေရာဂါ၊ သုံးစြဲရန္အၫႊန္းႏွင္႔ ပါဝင္ သည့္ပစၥည္းႏွင္႔ တုိင္းရင္းေဆးယာယီ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေရး သားရသည္။

တုိင္းရင္းေဆးထုတ္လုပ္ခြင္႔မွတ္ ပုံတင္ ေလွ်ာက္ထားစဥ္ကပင္ တံဆိပ္၊ စာသား၊ ထုတ္လုပ္မည့္ပုံစံႏွင္႔ ေဆးနမူ နာမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္ တုိင္းရင္းေဆး ဦးစီးသို႔ တင္ျပကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရသည္။သုံးႏွစ္တစ္ၾကိမ္မွတ္ပုံတင္ျပန္ေလွ်ာက္ရကာ ေဆးမ်ားကို ျပည္လည္စစ္ေဆးၿပီး ယာယီ မွတ္ပုံတင္ခ်ေပးသည္ဟု သိရသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ႔ ေစ်းကြက္ ထဲကေဆးေတြကိုပါ ယူစစ္တာ သိပ္သ ေဘာက်တယ္။ အဲလုိေရာေႏွာတာေတြ ေတြ႔ရင္ ဥပေဒအရျပင္းျပင္းထန္ထန္အေရးယူေပါ႔”ဟု ဦးျမင့္ဦးက ေျပာသည္။သို႔ေသာ္ မည္သည္႔ေဆးပင္ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားတြင္ မွတ္ပံုမတင္ ထားဘဲ ေစ်းကြက္အတြင္းေရာက္ရွိေန သည္ကိုလည္း သတိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

”အဂၤလိပ္ေဆးဆုိရင္လည္း နယ္စပ္ကဝင္လာတဲ့ ေဆးေတြရွိေနတာပဲ။ ဒီေဆးေတြရဲ႕ စစ္မွန္မႈနဲ႔ အရည္အေသြးကိုလည္း သတိျပဳသင့္တယ္”ဟု ၎က သုံးသပ္ေျပာ သည္။ေဆးဝါးတင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးသည္႔ ကုမၸဏီ ေဆးဝါးေရာင္းခ်သည့္ေဆးဆုိင္ မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ ထားျခင္းမရွိေသာ ေဆးဝါးမ်ား၊ ေဆး ဝါးအတု၊ စံမမီေဆးဝါးမ်ား တင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း လုံးဝမျပဳၾကရန္ႏွင့္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက သက္ ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းက အမ်ိဳးသားေဆးဝါး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ အရ တရားစြဲဆုိ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္ ။

၂ဝ၁၁/ ၂ဝ၁၂ စာရင္းမ်ားအရ တုိင္းရင္းေဆးဝါးအမ်ိဳးေပါင္း  ၇၉၅၁ မ်ိဳးမွတ္ပံုတင္ထားၿပီး တုိင္းရင္းေဆး ထုတ္လုပ္သူ ၁၃၇၈ ဦးကို ေဆးဝါးထုတ္ လုပ္ခြင္႔ လုိင္စင္ခ်ေပး ထားေၾကာင္း သိရသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ကိုသက္ပိုင္က ေတာ႔ အဂၤလိပ္ေဆးေသာက္ထားျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ဗမာ ေဆးတစ္မ်ိဳး မ်ိဳးကို သတိလက္ လြတ္ ေသာက္သုံးျဖစ္ေတာ႔မည္ မဟုတ္ပါ။မိ႐ုိးဖလာ တုိင္းရင္းေဆးကို ယုံၾကည္ အားထားမႈလည္း ေလ်ာ႔သြားမည္ မဟုတ္။

”အခ်ိန္ျခားေသာက္ဖုိ႔ေတာ႔ စိတ္ထဲအၿမဲတမ္းမွတ္ထားတယ္၊ ေလးနာရီ ေလာက္ျခားေသာက္ရင္ ျပႆနာမရွိ ဘူးေလ”ဟု ကိုသက္ပိုင္က ဆုိသည္။

ေမဇင္ဝင္း၊ ျမတ္ဆုၿငိမ္း

Popular Myanmar News Journal