Home » » အေပၚက လက္ႏွင္႔ေရးေသာ္လည္း ေအာက္က ေျခႏွင္႔ဖ်က္ေနဆဲ

အေပၚက လက္ႏွင္႔ေရးေသာ္လည္း ေအာက္က ေျခႏွင္႔ဖ်က္ေနဆဲ

Written By Unknown on Sunday, August 18, 2013 | 7:57 PM

အစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္လို႔ သံုးႏွစ္ထဲ ေရာက္လာၿပီျဖစ္တဲ့ ခုအခ်ိန္မွာ သမၼတရဲ႕ လူထုအေပၚထားတဲ့ ေစတနာကို ဘယ္သူကမွ ယံုမွားသံသယ ရွိမေနေတာ့ပါဘူး။ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ ေတြက သိပ္မထိ ေရာက္ေသးေပမယ့္ ေစတနာပိုင္း ကိုေတာ့လူတိုင္းက အနည္းဆံုး မဆိုးပါဘူးလို႔ အသိအမွတ္ျပဳၾကပါတယ္။ (ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ အဆိုးျမင္သမား တခ်ိဳ႕တေလေတာ့ ရွိႏိုင္ပါတယ္။) လူမ်ားစုကေတာ့ လက္ေတြ႔ အခြင့္အေရး ရတာ မရွိသေလာက္ နည္းပါးလြန္းေနေသးေပမယ့္ သမၼတဟာ စိတ္ရင္းအမွန္နဲ႕ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာ အသိအမွတ္ျပဳၾကပါတယ္။

အစိုးရ လုပ္ေပးသေလာက္ အထူးသျဖင့္ အေျခခံလူတန္းစားေတြ ဘာမွ သိပ္ထူးထူးျခားျခား ခံစားခြင့္ မရၾကေသးရျခင္းဟာ အေၾကာင္းရင္း မ်ားစြာရွိၿပီး အဲဒီအေၾကာင္းေတြထဲမွာ အဓိကအေၾကာင္းတရား သံုးပါး ရွိပါတယ္။

၁။ အာဏာရွင္စနစ္ ကာလၾကာရွည္စြာ ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးခဲ့ျခင္း

၂။ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား ခက္ခဲစြာ တည္ေဆာက္ေနရျခင္းနဲ႔

၃။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ေအာက္ေျခအဆင့္တာဝန္ ယူထားသူမ်ားက ထိေရာက္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ပ်က္ကြက္ ေနျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ပ်က္စီးယိုယြင္းခဲ႔ရတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူတည္ ေဆာက္လို႔မရႏိုင္တာဟာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ယူ ရမယ့္အလုပ္ဆိုတာလည္း ျငင္းလို႔မရပါဘူး။ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ေကာင္းမြန္ေအာင္ တည္ေဆာက္ၿပီးမွသာ၊ လူသားရင္းျမစ္မ်ားကို က်က်နန ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၿပီးမွသာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး သိသိသာသာတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာမယ္ဆိုတာလည္း ဒီကေန႔ လူတိုင္းေျပာဆို ေဆြးေႏြးေနၾက ရတဲ့ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းက အင္အားမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားေပါင္းစပ္ၿပီး အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ရင္ေတာင္မွ အခိ်န္ယူရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ႀကိဳးစားၾကမယ္ ဆိုရင္ အခ်ိန္တန္တဲ့အခါ အားလုံး အဆင္ေျပသြားမွာပါပဲ။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလည္း အဲဒီေတာ့မွပဲ အလံုးအရင္းဝင္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ရပါမယ္။

ဒါေပမဲ့ ေအာက္ေျခအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔စီမံခန္႔ခြဲေရး တာဝန္ယူ ထားတဲ့သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေျပာင္းအလဲမ်ားနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ လိုက္ပါေျပာင္းလဲဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနတဲ့ ကိစၥကေတာ့ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းေျဖရွင္းလို႔ရတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေနနဲ႔ လက္ရွိ အေနအထားအတိုင္း ဆက္လက္ လက္ခံထားမယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ေရး ဒီမိုကေရစီ ပီျပင္ေရးတို႔ကို ဘယ္လိုမွေမွ်ာ္လင့္လို႔ မရႏိုင္ဘူး ဆိုတာ အထူးတလည္ သတိေပးလိုပါတယ္။ ဒီျပႆနာကို ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရင္ လူထုရဲ႕အျမင္လည္း လံုးဝေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြ မေကာင္းေသးေပမယ့္ ထိုက္သင့္သေလာက္ စီးပြားေရး ေကာင္းလာႏိုင္ပါတယ္။ လူေတြက ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို လံုးဝယံုၾကည္စိတ္ခ်သြားမွာ ျဖစ္႐ံုမကဘဲ ဒီမိုကေရစီလည္း အလ်င္အျမန္ ပီျပင္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူထု ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ အရွိန္အဟုန္ျမင့္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရသစ္ေပၚေပါက္ၿပီး အေျပာင္းအလဲေတြကို အရွိန္အဟုန္နဲ႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ကိုင္ေနေပမယ့္ သိပ္ထိထိေရာက္ေရာက္မရွိလွဘူး ဆိုတာ ဘယ္သူမွမျငင္းႏိုင္ပါဘူး။ သမၼတရဲ႕သေဘာထားကို ေကာင္းစြာ သိရွိနားလည္ၾကလို႔သာ စစ္အစိုးရကေန အသြင္ေျပာင္းလာတဲ့ အရပ္သား အစိုးရကို လူထုက စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ေျခအဆင့္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးတာဝန္ ေတြကိုေပးအပ္ဖို႔ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္တဲ့ အစိုးရရဲ႕မူေပၚမွာ ျပႆနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ျမစ္ဖ်ားခံေနတာပါ။ ဦးေနဝင္းလက္ထက္ ကစၿပီး အက်င့္လုပ္ခဲ့တဲ့ တပ္ကလူေတြကို အရပ္ဘက္အသြင္ေျပာင္း တာဝန္ေပးခန္႔အပ္တဲ့ အလုပ္က အခုအခ်ိန္ထိ ဘာမွအေျပာင္းအလဲ မရွိေသးပါဘူး။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ေျပာေနဆိုေနၾကေပမယ့္ အစိုးရက မသိက်ိဳးကြၽန္လုပ္ေနတာလား၊ အေျခအေနအရ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးတာလားေတာ့ မသိရေပမယ့္ ဒီကိစၥကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေျပာင္းအလဲေတြ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ထိခိုက္ေတာ့မယ့္အေနအထားကို ေရာက္လာပါၿပီ။

အစိုးရ ဌာနတိုင္းမွာ (အခုေခတ္မွာ မိုးက်ေရႊကိုယ္ေတြလို႔ နာမည္ရေနတဲ့ ) တပ္ဘက္က ေျပာင္းလာတဲ့အရာရွိေတြ ႀကီးစိုးေနပါတယ္။ အရပ္ဘက္က အရည္အခ်င္း၊ အေတြ႔အႀကံဳ ျပည့္ဝစြာနဲ႔ ရာထူးတစ္ဆင့္ခ်င္း တက္လာၾကသူေတြက သူတို႔လက္ေအာက္မွာ လုပ္ရကိုင္ရတာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ ေကာင္းမယ္ထင္လို႔ လုပ္လိုက္ရင္ အနည္းဆံုး အဆူအႀကိမ္း ခံရၿပီး အမ်ားဆံုး ရာထူးေနရာေလး ထိခိုက္ႏိုင္တာျဖစ္ေလေတာ့ ခိုင္းတဲ့အတိုင္းပဲ ပါးစပ္ပိတ္ၿပီး လုပ္ေနၾကရပါတယ္။

မဆလေခတ္ တိုင္းျပည္ပ်က္ခဲ႔ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ ဒီကိစၥဟာလည္း အေရးပါတဲ့ အေၾကာင္းရင္းႀကီးတစ္ရပ္ဆိုတာ သတိမေမ့သင့္ပါဘူး။

ကြၽန္ေတာ္တို႔သာမန္ျပည္သူေတြ ေကာင္းေကာင္းသိၾကၿပီး လူထုနဲ႔လည္း တိုက္႐ိုက္ထိစပ္ေနတဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာ တခ်ဳိ႕ကို ဒီေနရာမွာ ဥပမာအေနနဲ႕ ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။
ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္႐ံုးေတြမွာ တာဝန္အရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္ေတြက တပ္ကလူေတြ မ်ားပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အင္ဂ်င္နီယာေတြက သူတို႔ေအာက္ကပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ လေလာက္က ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္မွာ မိုးရြာၿပီျဖစ္လို႔ ရပ္ကြက္ေတြ ၂၄ နာရီအျပည့္ မီးေပးေတာ့မယ့္အေၾကာင္း စာတန္းထိုးပါ တယ္။ ထိုးေနတဲ့ စာတန္းမဆံုးခင္ မီးပ်က္သြားတာ ၁၀နာရီေလာက္ၾကာ ပါတယ္။ အစိုးရကေတာ့ ရပ္ကြက္ေတြ မီးမွန္ေနၿပီလို႔ သိထားမွာပါပဲ။ အခုလည္း မိုးတြင္းကာလႀကီး မီးခဏခဏပ်က္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာက မီးမွန္ဖို႔ကိစၥမွာ လုပ္လို႔ရတာ ရွိရင္ေတာင္မွ အဆူအႀကိမ္း မခံခ်င္တာတစ္ေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိကို မေက်လည္တာက တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ အမိန္႔မေပးရင္ မလုပ္ေတာ့ပါဘူး။

သူက ေကာင္းမယ္ထင္လို႔ လုပ္တာကိုင္တာကိုလည္း သူ႔အေပၚက မိုးက်ေရႊကိုယ္က စိတ္မထင္ရင္မထင္သလို ပါဝါျပတာ၊ ဟိန္းေဟာက္တာ ရွိေလေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာ အပါအဝင္ လွ်ပ္စစ္ဌာနဝန္ထမ္းေတြက မသိခ်င္ ဟန္ေဆာင္ေနၾကပါေတာ့တယ္။

ျပန္မေျပာရဲလို႔ မေျပာၾကေပမယ့္ အမိန္႔မရဘဲ ဘာကိုမွ မလုပ္ၾကေတာ့တဲ့အခါ မိုးတြင္းႀကီးမီးပ်က္တဲ့ ျပႆနာက ပိုပိုဆိုးလာပါေတာ့တယ္။ မီးပ်က္ရတဲ့တျခား အေၾကာင္းတရားေတြလည္း ရွိႏိုင္ေပမယ့္ တကယ္တတ္ကြၽမ္းၿပီး အေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္တဲ့ ပညာရွင္ ျဖစ္သူေတြကိုမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝေပးလိုက္ရင္ ျပႆနာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အလြယ္တကူ ေျပလည္သြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ေဖာ္ျပခ်င္တဲ့ ဥပမာတစ္ခုကေတာ့ တန္ဖိုးနည္းဖုန္းေတြ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး ေတြကတစ္ဆင့္ မဲစနစ္နဲ႔ေပးတဲ့ ကိစၥပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကိုယ္တိုင္က အေျခခံလူတန္းစားေတြ သံုးေစခ်င္တဲ့ ေစတနာ အရင္းခံနဲ႔ တန္ဖိုးနည္းဖုန္းေတြကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ေရာင္းခ်ေပးဖို႔ ခဲရာခဲ ဆစ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရတာပါ။

မသမာမႈေတြ မျဖစ္ေအာင္လည္း ေတာ္ေတာ္ႀကီး ဂ႐ုတစိုက္စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ထားတာပါ။ အဲဒီၾကားထဲကေန ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ယူ ထားသူမ်ားက မရရတဲ့နည္းနဲ႔ အလဲြသံုးစား လုပ္ေနၾကပါတယ္။

ဖုန္းေတြစေပးတဲ့ လတုန္းက ရပ္ကြက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စနစ္ တက် လုပ္တာကိုင္တာ ရွိခဲ့ပါေသးတယ္။ ရပ္ကြက္ထဲက ဖုန္းေလွ်ာက္လႊာတင္တဲ့သူရဲ႕အမည္ရယ္၊ မဲေပါက္ရင္ ေပါက္တဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ရယ္ကို တစ္ရပ္ကြက္လံုး ၾကားေအာင္ ေလာ္စပီကာႀကီးနဲ႔ ေၾကညာေပးပါတယ္။ လူနာမည္နဲ႔ ေပါက္တဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ကို ရပ္ကြက္႐ံုးက ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမွာ တစ္ခါတည္း ခ်ေရးေပးပါတယ္။ မသမာတာ တစ္ခုခုလုပ္ဖို႔ ဘယ္လိုမွမလြယ္ပါဘူး။

အခု ႏွစ္လ သံုးလၾကာလာေတာ့ အေျခအေနေတြက ေျပာင္းလဲလာ ပါေတာ့တယ္။ ရပ္ကြက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မသမာမႈေတြကို ရတဲ့နည္းနဲ႔ ႀကံစည္လုပ္ကိုင္လာၾကၿပီး ေက်ာ္မေကာင္းၾကားမေကာင္း ျပႆနာေတြ စလာပါေတာ့တယ္။

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ယူထားသူ အမ်ားစုက အစကတည္းက ရပ္က်ိဳးရြာက်ိဳးလုပ္ခ်င္လို႔ တာဝန္ယူၾကတာမွ မဟုတ္ၾကေလေတာ့ အခြင့္အေရးကို မရရတဲ့နည္းနဲ႔ အတင္းေရာ အဓမၼေရာ ရယူလာ ၾကပါတယ္။

၁။ ဖုန္းမဲေပါက္တဲ႔သူကို ေၾကညာေပးဖို႔ ေလာ္စပီကာႀကီးေတြ သံုးရာကေန လက္ကိုင္စပီကာ ေသးေသးေလးေတြနဲ႔ ေျပာင္းေၾကညာပါတယ္။ (မဲတကယ္ေပါက္ၿပီး မဲႏိႈက္တာ လာမၾကည့္တဲ့သူေတြ သူတို႔မဲေပါက္တာ ေတာ္႐ံုတန္႐ံုနဲ႔ မသိႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္တာပါ။)

၂။ မ်က္ႏွာမြဲလို႔ ယူဆရသူမ်ား၊ ဆင္းရဲသားအိမ္ငွားမ်ားရဲ႕ နာမည္ေတြကို မဲစႏိႈက္ကတည္းက ေဘးဖယ္ထားပါတယ္။ (သူတို႔ဘယ္လိုမွ မေပါက္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အျပင္ အိမ္ငွားေတြဆိုေတာ့ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု ရပ္ကြက္လူႀကီးေတြကို ျပန္မေျပာရဲ မွန္းသိလို႔ပါ။)

၃။ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ မရွိဘူးလို႔ ယူဆရသူေတြနဲ႔ ေပါက္မဲစာရင္း ေၾကညာစဥ္က လာနားေထာင္မထားတဲ့ သူေတြက ဖုန္းေပါက္လို႔ လာထုတ္ရင္ ဖုန္းထုတ္ေပးဖို႔ ျငင္းပါတယ္။ လာနားမေထာင္သူ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက မဲေပါက္တာမသိေတာ့ လာလည္းမထုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ္တိုင္ လာနားေထာင္ၿပီးေတာ့ ေၾကာက္တတ္တဲ့သူလို႔ ထင္ျမင္ယူဆရသူမ်ား မဲေပါက္လို႔လာထုတ္ရင္ မဲမေပါက္ဘူး။ နားၾကားလြဲလို႔ဆိုတဲ့ စကားလံုးသံုးၿပီး ျငင္းလႊတ္ပါတယ္။ ေတာ္႐ံုလူက အစဥ္အဆက္ ေၾကာက္လာ ခဲ့ ရတဲ့ ရပ္ကြက္႐ံုးကို ျပန္မေျပာရဲပါဘူး။ ပါးစပ္ပိတ္ၿပီး ျပန္သြားၾကပါတယ္။ နည္းနည္း ထက္ထက္ျမက္ျမက္ရွိၿပီး မဟုတ္မခံစိတ္နဲ႔ တိုင္မယ္ေတာမယ္လုပ္ လာရင္ေတာ့ အဲဒီလူကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မွားသြားလို႔ပါ ဆိုတဲ့စကားနဲ႔ ေတာင္းပန္ၿပီး ဖုန္းထုတ္ေပးလိုက္ပါတယ္။

၄။ တခ်ဳိ႕ရပ္ကြက္ေတြမွာဆိုရင္ ဖုန္းမဲႏိႈက္ခါနီးမွာ ဖုန္းေတြကို လက္သိပ္ထိုး ႀကိဳေရာင္းစားထားတဲ့ ရပ္ကြက္ လူႀကီးေတြေတာင္ရွိပါတယ္။

၅။ မဲႏိႈက္ေပးရမယ့္ ဖုန္းအေရအတြက္ကို အစကတည္းက ေလွ်ာ့ထားၿပီးေရာင္းစားပါတယ္။
၆။ မဲေပါက္တဲ့ဖုန္းနံပါတ္ ေတြကို တစ္ခါတည္းေၾကညာၿပီး ခ်က္ခ်င္း ေၾကာ္ျငာဘုတ္မွာ မေရးေတာ့ဘဲ ေရာင္းစားရင္ ေဈးပိုရမယ့္နံပါတ္ေတြကို ဖယ္ထားပါတယ္။

အထက္ပါျပႆနာမ်ားကို ဥပမာအေနနဲ႔ ေဖာ္ျပတာသာျဖစ္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အလားတူျပႆနာေတြ ရွိေနတာပါ။ ဒါေတြဟာ အစိုးရအေနနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေျဖရွင္းလို႔ရတဲ့ ျပႆနာေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ မေျဖရွင္းဘဲ ဒီအတိုင္းထားရင္ လက္ရွိအစိုးရက ဦးေဆာင္ၿပီး အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ေနတဲ႔ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းကို မလြဲမေသြ ထိခိုက္လာပါလိမ့္မယ္။ အေျခခံလူတန္းစား ဆိုတာက မီးပ်က္လည္း အစိုးရကိုပဲ အျပစ္တင္ပါတယ္။ ရပ္ကြက္႐ံုးေတြက မတရား လုပ္ရင္လည္း အစိုးရကိုပဲ အျပစ္တင္ပါတယ္။ တကယ္လည္း တာဝန္ အရွိဆံုးက အစိုးရပဲျဖစ္ပါတယ္။

အရည္အခ်င္းလည္းရွိ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္လည္းရွိတဲ့ သူေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး တာဝန္ေပးလို႔ရပါတယ္။ အလြဲသံုးစား လုပ္ေနၾကတဲ႔သူေတြ၊ အေပၚက လက္နဲ႕ေရးသမွ် ေအာက္ကေန ေျခနဲ႕ခ်ည္းဖ်က္ေန ၾကတဲ့သူေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ဘာတစ္ခုမွ အရာထင္မွာ မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္ လုပ္ေနကိုင္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြက ေသခ်ာေပါက္ သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္ေနဦးမွာပါပဲ။

၂ ႏွစ္ခြဲေလာက္ ကာလအတြင္းမွာ လမ္းမေပၚက ကားေတြ ပိုစည္းကမ္းပ်က္လာပါတယ္။ စပါယ္ယာေတြ၊ ဒ႐ိုင္ဘာေတြက ပိုရမ္းကားလာပါတယ္။

အစိုးရဘဏ္ေတြမွာ ေငြသြင္းေငြထုတ္လုပ္ရင္ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြလို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ဌာနဆိုင္ရာေတြမွာ ႀကိဳးနီစနစ္ ကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ မပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေသးဘဲ ေနရာတကာ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြ ရွိေနဆဲပါ။ ဒါေတြဟာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ကိုင္တြယ္ေဆာင္ ရြက္မယ္ဆိုရင္ ရႏိုင္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔စီမံခန္႔ခြဲေရး ဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရအႀကီးအကဲ ျဖစ္သူက ကိုယ္က်ိဳးလံုးဝမဖက္ဘဲ တိုင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳး ထမ္းေဆာင္ေနတာလည္း သိလ်က္နဲ႔ အရွက္မရွိ သိကၡာမဲ့ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ကင္းမဲ့တဲ့ တာဝန္ရွိ သူေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသား ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူတာမ်ဳိးေတြ လုပ္မွသာ အရည္အခ်င္းေရာ စိတ္ဓာတ္ေရးရာပါ ေကာင္းမြန္တဲ့ျပည္သူမ်ားကို ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးမွသာ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးဟာ အရွိန္အဟုန္ ရလာႏိုင္ၿပီး လူထုတစ္ရပ္လံုးလည္း ဆင္းရဲတြင္းက အမွန္တကယ္ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ မယ့္အေၾကာင္း ႏိုင္ငံနဲ႔လူထုကိုခ်စ္တဲ့စိတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲရဲ႕ ေစတနာနဲ႔ အလုပ္ကိုေလးစားၿပီး ရည္မွန္းသေလာက္ အေကာင္အထည္ ေပၚေစလိုေသာစိတ္နဲ႔ ေရးသားတင္ျပရျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ။

(ပိုက္တင္)

The Voice Weekly