Home » » သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လမ္းျပေျမပံု အခ်က္ ၇ ခ်က္ ထုတ္ျပန္

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လမ္းျပေျမပံု အခ်က္ ၇ ခ်က္ ထုတ္ျပန္

Written By Unknown on Monday, August 12, 2013 | 3:49 PM

သက္တမ္း တစ္ဝက္က်ဳိးသြားၿပီျဖစ္ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က က်န္ရွိေနေသးသည့္ သူ႔အစိုးရသက္တမ္း လ ၃၀ အတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လမ္းျပေျမပံုအျဖစ္ အခ်က္ ၇ ခ်က္ကို လမ္းညႊန္လိုက္ၿပီး ထို လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ သမၼတ႐ံုး အင္တာနက္ စာမ...်က္ႏွာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဝန္ႀကီးမ်ား ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ကေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ၇ ခ်က္ကို ခ်ျပလုိက္ၿပီး သူ႔အစိုးရ က်န္ရွိသက္တမ္း လ ၃၀ အတြင္း အၿပီးျပတ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္မီး ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးအျပည့္အဝရရွိေရး စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္လည္း လွ်ပ္စစ္တုိးျမႇင့္သံုးစြဲႏိုင္ရန္ သူ၏ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို သမၼတက ညႊန္ၾကားထားသည္။ ေသာက္သံုးေရ ကိုလည္း ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားအျပင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္လည္း ဖူလံုစြာ ရရွိႏုိင္ေအာင္ စီမံရန္ ညႊန္ၾကားသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑အတြက္မူ မ်ဳိးေစ့လိုအပ္ခ်က္မ်ား လံုေလာက္စြာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္၊ အရင္းအႏွီးလိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္စည္းေဆာင္ရြက္ရန္ကိုလည္း ညႊန္ၾကားထားသည္။ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္တြင္ စက္မႈဇံုမ်ား၊ အေသးစားအလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႔ံ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ရန္၊ အထူးစီးပြားေရး လုပ္ငန္းဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ပါဝင္သည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းအတြက္မူ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ရန္၊ အေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္တို႔ကို ညႊန္ၾကားထားသည္။ ေနာက္ဆံုး လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အခ်က္ ၇ လမ္းညႊန္ခ်က္မွာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သိသာစြာ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ တို႔ကို သူ၏ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသို႔ သမၼတက ညႊန္ၾကားထားသည္။

ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္က အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေတြ႔ဆံုရာတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က သူဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ သက္တမ္း လေပါင္း ၃၀ အတြင္း အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းမႈ၊ အဂတိလိုက္စားျခင္းတို႔ကို ေထာက္ျပေျပာဆိုထားသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ သူကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေတာ့မည္ဟုလည္း သမၼတက ေျပာဆိုသြားသည္။ "ဒီေန႔ကစၿပီး ႏိုုင္ငံေတာ္အဆင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို သီးျခားဖြဲ႔စည္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္အာ႐ံုစိုက္ လမ္းညႊန္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု သမၼတက ေျပာသည္။

မဇၩိမသတင္းဌာန