Home » » ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လက္ေရးမူထားရိွရမည့္ေနရာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လက္ေရးမူထားရိွရမည့္ေနရာ

Written By Unknown on Friday, August 9, 2013 | 3:26 PM

ေရနံေခ်ာင္း အထက (၁) တြင္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း၏ လက္ေရးမူစာအုပ္ကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ ေအာင္ျမင့္ ယူေဆာင္သြားျခင္းကိစၥ ဂယက္႐ိုက္လ်က္ရိွသည္။

(၆၆)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ညတြင္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ နတ္ေမာက္ရိွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ငယ္စဥ္ကေနအိမ္ (ယခု ျပတုိက္) သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ပံုႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပညာ သင္ၾကားခဲ့သည့္ ေရနံေခ်ာင္းအထက(၁)သုိ႔ သြားေရာက္ ခဲ့ပံုမ်ားကုိ ျမန္မာ့႐ုပ္သံက ထုတ္လႊင့္ ျပသသြားသည္။

ေရနံေခ်ာင္းအထက (၁) ေက်ာင္း အုပ္ဆရာမႀကီးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏လက္ေရးမူစာအုပ္ကုိ ျပသပံု၊ ဦးခင္ ေအာင္ျမင့္က ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ထိန္း သိမ္းမည္ဟု ေျပာဆိုယူေဆာင္သြားပံု မ်ားကိုပါ ျပသခဲ့ သည္။ ေနာက္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာတခ်ဳိ႕တြင္မူ ေရနံေခ်ာင္း အထက (၁) မွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး က ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ လက္ေရးမူစာအုပ္ကို ဦး ခင္ေအာင္ျမင့္အား လွဴဒါန္းလုိုက္သည္ ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။

ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ဆုိသလိုပင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးက လွဴဒါန္း လိုက္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လက္ေရးမူစာအုပ္ကို ယူသြားျခင္းအေပၚ ေရနံေခ်ာင္းေဒသခံမ်ားက မေက်နပ္ ၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားပါလာသည္။

ထပ္မံ၍ ေရနံေခ်ာင္းသား ဆရာ ေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိကလည္း လက္ေရးမူ စာအုပ္ကိစၥကို ဝင္ေရာက္မိန္႔ၾကား လာသည္။ လက္ေရးမူစာအုပ္ကုိ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ယူေဆာင္သြား ျခင္းအား လံုးဝ သေဘာမတူေၾကာင္း၊ အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း ဆရာေတာ္က ေျပာၾကားသည္ ဟု ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ လက္ေရးမူစာအုပ္ (၁၉၃၃) သည္ ႏုိင္ငံ၏သမုိင္းဝင္ ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ သာမန္ ျပည္သူတစ္ ေယာက္မဟုတ္ပါ။ အမ်ဳိးသားေခါင္း
ေဆာင္တစ္ေယာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ပတ္သက္ လာလွ်င္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကလည္း မပိုင္ဆုိင္ပါ။

လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္လည္း မပိုင္ဆုိင္ ပါ။ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနကလည္း မပိုင္ဆုိင္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေထာက္အထားမွတ္တမ္း မွန္သမွ် ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုးက ပုိင္ပါသည္။ ျမန္မာအမ်ဳိး သားတစ္ရပ္ လံုးက ပိုင္ပါသည္။

လက္ရိွအသက္ရွင္ ေနဆဲ ဦးေအာင္ဆန္းဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ပင္ မပိုင္ဆုိင္ပါ။ နဝတ၊ နအဖတုိ႔၏ လက္သံုး စကားအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ လက္ေရးမူကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ကသာ ပိုင္ဆုိင္ပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ လက္ေရးမူ ရိွေန ရမည့္ ေနရာသည္ အမ်ဳိးသားေမာ္ကြန္း တိုက္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားေမာ္ကြန္း တုိက္တြင္ သာမန္သိမ္းထား႐ုံထား၍ မရပါ။ အႏွစ္ (၈ဝ) သက္တမ္းရိွၿပီ ျဖစ္ သည့္ လက္ေရးမူစာအုပ္ကို စာေပ ပစၥည္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး (Preservation and Conservation) ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ အမ်ဳိးသားေမာ္ကြန္းတုိုက္က ထိန္းသိမ္းထားရပါမည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လက္ေရး မူမိတၱဴမ်ားကုိ မူလေနရာ ေရနံေခ်ာင္း အထကႏွင့္ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တုိ႔ ရယူခြင့္ ရိွပါသည္။ က်န္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား အားလံုး ရယူခြင့္ရိွပါသည္။

အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဤလက္ေရးမူသည္ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးမဟုတ္ေသာ ဘာသာ စကားမွတ္စုျဖစ္ သျဖင့္ ျပည္သူအားလံုး ရယူခြင့္ရိွပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လက္ေရး ျဖစ္ေနျခင္းက သမုိင္းတန္ဖိုး ရိွေနျခင္း သာ ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး ခင္ေအာင္ျမင့္ အေနျဖင့္လည္း ေရနံ ေခ်ာင္းေဒသခံမ်ား၏ စိတ္ခံစားမႈကို နားလည္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္၏ လက္ေရးမူကို ယူေဆာင္သြား သူသည္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ မဟုတ္ဘဲအျခား နအဖ အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္း စစ္ဗိုလ္တစ္ဦးဦးျဖစ္ေနပါကလည္း ေရနံေခ်ာင္းေဒသခံမ်ားက ဤနည္းႏွင္ႏွင္ တံု႔ျပန္ၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

နဝတ၊ နအဖလက္ထက္ တစ္ ေလွ်ာက္လံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့ျခင္းမ်ားအေပၚ ျမန္မာ ျပည္သူတုိ႔က နာၾကည္းစိတ္၊ မေက် နပ္စိတ္မ်ားရိွခဲ့ၾက၊ ရိွေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရသစ္ဖဲြ႕ၿပီးေနာက္ပုိင္း စစ္ ဗုိလ္ေဟာင္းမ်ားက ခ်က္ခ်င္းမူေျပာင္း လ်က္ ''ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္...'' ျဖစ္ လာျခင္းအေပၚ ျပည္သူအမ်ားစုက မယံုၾကည္ၾကပါ။

ယခုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္လက္ေရးမူ ကုိ ဥပါယ္တံမ်ဥ္သံုး၍ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ ၿပီး လက္ေရးမူအတုအစားထိုးၾကမည္ လားဟူသည့္ သံသယက ေရနံေခ်ာင္း ေဒသခံမ်ား၌သာမက ျမန္မာျပည္သူ မ်ား၌ပါ ရိွေနၾကပါသည္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ပစ္ ပယ္လာသူမ်ားက ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ကို အေရးတယူ လုပ္လာျခင္းအေပၚ သံသယစိတ္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကျခင္း၊ ယံုသင့္မယံုသင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ေနၾကျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။

တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ အေသးအဖဲြ မွအစ၊ ႀကီးမားေသာ အရာအထိတုိင္ ေစာ္ကားခဲ့ၾကသည္ဟု ျမန္မာျပည္သူ
မ်ားက အသည္းစဲြေနၾကပါသည္။ ဥပမာ-ေငြစကၠဴေပၚမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုမ်ား ကိုေဖ်ာက္လ်က္ ျခေသၤ့ပံု၊ ဆင္ပံုမ်ားႏွင့္ အစားထုိးသည္ကုိလည္း မေက်နပ္ၾကပါ။ လြတ္လပ္ေရးေန႔ႏွင့္ အာဇာနည္ေန႔ (ယခုႏွစ္ ၂ဝ၁၃ မပါ) ကုိ ၾကက္ပဲြ ငွက္ပဲြပမာ က်င္းပၿပီး၊ ေတာ္လွန္ေရး ေန႔ကို ပင္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ဟုမသံုးရဲဘဲ တပ္မေတာ္ေန႔ဟု တခမ္းတနား က်င္းပသည္ကုိလည္း ႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္း မရိွၾကေပ။

လူထုႏွင့္ကင္းကြာေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ လူထုကို အေၾကာက္ တရားႏွင့္ ေျခာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ လက္ရိွအစိုးရတြင္ ဆက္ တာဝန္ယူေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား က ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏ စိတ္ကို နား မလည္ၾကေပ။ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏ ခံစားမႈကုိ နားမလည္ၾကေပ။ ''ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ လက္ေရးမူကိစၥ က ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းမ်ားၾကားက တစ္ဦးအေပၚ တစ္ ဦး မယံုၾကည္ႏုိင္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားအေပၚထား ရိွေသာ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ မယံုၾကည္မႈ သံသယကုိ ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ မသိက်ဳိးကြၽံျပဳခဲ့သည့္ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား နဝတ၊ နအဖစစ္ဗုိလ္ႀကီးမ်ားတြင္ ရိွခဲ့ ေကာင္းရိွခဲ့ေပမည္။ ျပည္သူေရွ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို မပစ္ပယ္ေၾကာင္း ျပသလို လွ်င္ စနစ္တက် နည္းလမ္းတက် ျပရန္သာရိွပါေတာ့သည္။

ခင္ႏွင္းဦး

Popular Myanmar News Journal