Home » » အရွင္ေမြး ေန႔ခ်င္းႀကီးေစ

အရွင္ေမြး ေန႔ခ်င္းႀကီးေစ

Written By Unknown on Friday, August 2, 2013 | 2:51 PM

အရွင္ေမြးေတာ့ေန႔ခ်င္းႀကီး ဆိုသ လိုပင္ထင္ပါ့။ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ထဲကို စ တင္ဝင္လိုက္ကတည္းက ဗဟိုလမ္းမႀကီး ၏ ခင္းက်င္းထားမႈကပင္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လုံးအေနအထားႏွင့္ ကြာဟ သြားခ့ဲသည္။ ေဘးဝဲယာ လမ္းသြယ္မ်ားပင္ ကြန္ကရစ္ လမ္းအသီးသီးျဖင့္တင့္တယ္လွပေနခဲ့၏။ ”ဦးခင္ေရႊေကာင္းမႈေတြထင္တယ္” ဟု အတူပါလာေသာ ႐ုံးက ဂ်ဴနီယာ သတင္းေထာက္က ေျပာ၏။”အင္း” ဟု တစ္ခြန္းတည္းသာ သူ႔ကိုျပန္ေျဖျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ဧၿပီလကက်င္းပခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေ ရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္

သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေန ရာဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံၿပီးေနာက္ ပိုင္း ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္သည္ ေန႔ခ်င္းဆိုသ လိုဖီးလိမ္ျပင္ဆင္ျပဳျပင္လိုက္ေသာ ေတာ သူမအလွမယ္ေလး သဖြယ္ျဖစ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာေက်ာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ ဆုရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္လည္း သူမို႔ လိုအပ္သည္ဆိုလွ်င္ ကူညီေပးခ်င္ၾကသူမ်ားကလည္း ဒုႏွင့္ေဒးပင္မဟုတ္လား။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ျဖစ္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမတ္ျဖစ္လာ ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္ လာေရာက္ခဲ့သည့္ အႀကိမ္ေပါင္း ၁၂ ႀကိမ္ အတြင္း ႐ုပ္ဝတၴဳပိုင္း၌ မ်ားစြာဖြံ႕ၿဖိဳးလာ သည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္၏။

ထို႔အတူ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ကျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဟီးႏုိးကုမၸဏီ မွ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းသုိ႔ လွဴဒါန္း ထားေသာ ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္ဘတ္(စ္) ကား ၂စီး (ေလာေလာဆယ္ တြင္ တစ္စီး သာေရာက္ရွိ လည္ပတ္ႏိုင္ေသးျခင္းျဖစ္ သည္)ျဖင့္လည္ပတ္ မည့္ ေရြ႔လ်ားစာၾကည့္ တိုက္လုပ္ငန္းကို ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပန္ ဆက္ ( ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ ဆံေရး)႐ုံးတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခ့ဲ ျပန္သည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဦး ဆုံးေသာ ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္ တိုက္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ယခင္ ျပန္ဆက္ ႐ုံးစာၾကည့္တိုက္ အား သိန္း ၆ဝဝ အကုန္အက်ခံ ျပဳျပင္မြမ္းမံစာအုပ္စာတမ္းမ်ားျဖည့္စြက္ၿပီး ေနာက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ (ကုန္ က်ခံႏိုင္မႈ မွန္းခ်က္ သိန္း ၃ဝဝဝ ထားရွိ ေၾကာင္းသိရသည္)ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္အတြက္အထူးသီးသန္႔ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ဝဝဝဝ အကုန္အက်ခံျပဳျပင္ ထားေသာ ဟီးႏိုးကားျဖင့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၂၁ ရြာကို အ လွည့့္က်စနစ္ျဖင့္ သြားေရာက္မည့္ လုပ္ ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေန႔စဥ္ ၃ ႀကိမ္ ၃ ေနရာသို႔သြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး လူထု ၅၈ဝဝဝ ထိ ေရာက္ရွိ ဝန္ေဆာင္ မႈေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အ တြင္းရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၁၁ဝဝဝ ထံ ေရာက္ရွိ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္သည္ ကေလး ငယ္မ်ားအတြက္ အထူးရည္ရြယ္ ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး စာအုပ္ေပါင္း ၁၅ဝဝဝ၊ အမ်ဳိးအ စားေပါင္း ၁၂ဝ ေက်ာ္ျဖင့္ စတင္လည္ ပတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေရြ႕ လ်ားစာၾကည့္တိုက္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရည္ မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္၏။ ”ကားတစ္စီး အခန္း တစ္ခန္းမွာအေျချပဳၿပီးေတာ့ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔မွာ ပညာဗဟုသုတ တိုးပြားေရးအတြက္ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ၿမိဳ႕နယ္ေလး တစ္ခုကေန စင္ျမင့္တစ္ ခုေရာက္ေအာင္လုိ႔ ကြၽန္မတို႔ ျပဳစုပ်ဳိး ေထာင္ လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေရြ႕လ်ား စာၾကည့္တိုက္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသူ၏ ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း ေရြ႕ လ်ားစာၾကည့္တိုက္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ဗဟို စာၾကည့္တိုက္ မြမ္းမံျပင္ဆင္လွဴဒါန္းျခင္း အခမ္းအနားသုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး၊ ေဒၚဥမၼာ မိုးျမင့္ အစရွိသူေတြလည္း တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တြင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ က ၁၂ မိနစ္ၾကာ အမွတ္တရ စကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေရြ႕လ်ား စာၾကည့္ တိုက္ေၾကာင့္ စာေပဖတ္႐ႈေလ့လာခြင့္ရ ရွိမည့္ အခြင့္အေရး ကို ျပည့္ျပည့္ဝဝအသုံး ခ်ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကို တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ နီးပါးကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးသည္ မ်ားစြာနိမ့္ က်သြားခဲ့ၿပီး ေလ့လာဖတ္႐ႈကိုးကားစရာ စာၾကည့္တိုက္မ်ားလည္း ရွားပါးသြားခဲ့သည္။ ယခင္ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္း (ယခုသမဝါယမ ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္း) လက္ထက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ စာၾကည့္တိုက္ေတြ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ေသာ္လည္း
ဟန္ျပစာၾကည့္တိုက္မ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ စာေပဖတ္႐ႈခ်င္စိတ္ကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ယခု ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒး ရွင္း ေရြ႕ လ်ားစာၾကည့္တိုက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ေနရာသည္လည္း ယခင္က ျပန္ၾကားေရး ႏွင့္ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရး႐ုံးက ဖြင့္လွစ္ထား သည့္

ၿမိဳ႕နယ္စာၾကည့္တိုက္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မႈန္မႈိင္း ေျခာက္ကပ္စြာ ရွိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ မက်ည္းကန္ အေျခခံ မူလတန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီး ဦးရီေဌးက ေျပာသည္။ မႈန္မႈိင္းသည္ျဖစ္ေစ။ လင္းရွင္း႐ႈ ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ေစ အဆိုပါေရြ႕လ်ားစာၾကည့္ တိုက္ ေရရွည္ေအာင္ျမင္ရန္ အဓိက စိန္ ေခၚခ်က္ သည္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ား၏ ပူး ေပါင္းပါဝင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံျပည္ သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ မရွိလွ်င္ ေရြ႕လ်ား စာၾကည့္တိုက္ လည္း ေရရွည္ ရပ္တည္ ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္ တိုက္သည္ ကေလးငယ္မ်ားကို ဦးတည္ ထားသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား အမွန္ တကယ္ပါဝင္ လာပါ့ မလားဆိုသည္က လည္း စိန္ေခၚခ်က္တစ္ခု ပင္ ျဖစ္သည္။ လြယ္လင့္တကူ ရယူဖတ္ရႈခြင့္ရွိမည္ဆို လွ်င္ေတာ့ ကေလးငယ္မ်ား စာၾကည့္ တိုက္သုိ႔ေရာက္ ရွိလာမည္မွာေသခ်ာသည္။

”လာမွာပါ ။ အန္တီတို႔ စာၾကည့္ တိုက္မဖြင့္ခင္ ျပင္ဆင္ေနကတည္းက လာဖတ္ၾကတဲ့ ကေလးေတြရွိတယ္” ဟု ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒး ရွင္း ေရြ႕လ်ား ႏွင့္ ဗဟိုစာၾကည့္တိုက္မွဴး ေဒၚခင္ႏွင္းဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳ၏ ။ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းလည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Society for Support Burma အဖြဲ႔မွ ေထာက္ပ့ံကူညီေပးထားျခင္းျဖစ္ ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ဝဝဝဝ ျဖင့္ ၃ႏွစ္ေထာက္ပံ့သြားရန္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႔မွ မစ္နာဆူရွီမီ လာရွိကာ၏ ေျပာၾကား ခ်က္အရသိရသည္။

ထိုအရာမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၅ဝက ႏိုင္ငံအတြက္ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာခဲ့မႈမ်ားကို ယခုမ်ဳိးဆက္ အား ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ျခင္း ျဖင့္ သာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ အစားထိုး ႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ၂၁ရြာ အတြင္းရွိ လူေပါင္း ၅၈ဝဝဝ၊ ေက်ာင္း သူ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၁ဝဝဝ အနက္ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရြ႕လ်ား စာၾကည့္တိုက္ကို အ သုံးျပဳလာမည္ဆိုလွ်င္ ယင္းသည္ လကၡ ဏာေကာင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ မဟုတ္လွ်င္ …

”ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက စာၾကည့္တိုက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကေတာ့ ေကာက္႐ုိးမီး ျဖစ္သြားတာမ်ားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေတာ့ အဲဒီလိုအျဖစ္မခံႏိုင္ဘူး။ ”ကြၽန္ေတာ္စိုးရိမ္တာက လူထုဆီ ကပူေပါင္း ပါဝင္မႈမရွိမွာကိုပဲ။ လူထုဆီက ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွိၿပီဆို အားလုံး ေအာင္ ျမင္ၿပီ။ အဲဒါျဖစ္ေအာင္လည္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔ လႈံ႕ေဆာ္မႈလုပ္ငန္းေတြလုပ္သြားမယ္” ဟု ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း ပေရာ ဂ်က္ ဒါ႐ိုက္တာေဒါက္တာ သန္႔ေသာ္ ေကာင္းက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္ ရြယ္ၿပီး ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္ တိုက္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သူေျပာခဲ့ေသာ အမွတ္တရ စကားအရ သိခြင့္ ရသည္။ ဒီမိုကေရစီျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး ခရီးစဥ္စတင္ကတည္းက ပင္ အရပ္သားအစုိးရပုံစံထဲ၊ လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးထဲ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေနရာ အသီးသီးတြင္ တာဝန္အသီးသီးယူခဲ့ၾက သူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ထိုင္ခုံ မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေနရာယူခြင့္ရခဲ့သူမ်ား အားလုံးနီးပါးသည္လည္း ယင္းအေျခ အေန၏ အစကနဦး တြင္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဟူေသာစကားကို တြင္တြင္က်ယ္ က်ယ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲကာလမ်ားက မဲဆႏၵနယ္အသီး သီးရွိ ျပည္သူ မ်ားကို မစားရ ဝခမန္းေပး ခဲ့ေသာ ကတိမ်ားအတြက္ မည္သူေတြ မည္မွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ၿပီလဲဆို သည္က ေမးၾကည့္စရာပင္ လိုမည္မထင္ ေပ။ လႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းအ ဆိုျပဳေသာ ေမးခြန္း အဆိုမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာလွ်င္လည္း မိမိကုိယ္စားလွယ္သည္ မိမိမဲဆႏၵနယ္ကို မည္မွ်အက်ဳိးျပဳသည္ လဲဆိုသည္မွာ လည္း ေမးၾကည့္စ ရာပင္ လိုမည္ မထင္ေပ။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔အက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္မွာ လည္း ေနာက္ ခံပံ့ပိုးေပးမည့္ အရာမ်ား စြာလိုအပ္သည္ဆိုသည္က အမွန္တရား တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္မို႔ ပံ့ပိုးခ်င္သူ မ်ားေၾကာင့္ ေကာ့မွဴး ၿမိဳ႕နယ္သည္ ေတာသူမ လွလွကေလး ျဖစ္လာ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေႏြ အခါ ဖုန္ထူေသာ ဝါးသခၤရြာကေလး သည္ မိုးအခါ ဗြက္ထေနတုန္းပင္ ျဖစ္ သည္။ အျခားေသာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား မဆိုထားဘိ အစုိးရ႐ုံးစိုက္ရာ ပထမ ၿမိဳ႕ ေတာ္အျဖစ္ ေခၚေဝၚေနၾကၿပီျဖစ္ သည့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမ ကြန္ကရစ္ ၿမိဳ႕ေတာ္အနီး ရြာမ်ားပင္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္မီး ကို လင္းလင္းခ်င္းခ်င္း မရရွိေသးေပ။

သူမို႔ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ရ ေကာင္း ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္သည္ အမွန္ တကယ္သာ ျပည္သူ႔အတြက္ တိုင္းျပည္ အတြက္ အက်ဳိးရွိေသာလုပ္ငန္း မ်ားကို လုပ္ကိုင္မည္ဆိုလ်င္ ပံ့ပိုးေထာက္ကူမႈ သည္ လြယ္လင့္ တကူျဖစ္ ေပၚလာမည္ဟု ထင္မိသည္။ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း ေရြ႕ လ်ားစာၾကည့္တိုက္ကားမ်ား ေကာ့မွဴး ၿမိဳ႕ေလးမွာ အစတည္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔ေမာင္းႏွင္သြားေရာက္မႈျဖစ္ေပၚလာ ခ်ိန္ႏွင့္အတူ အျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အျခားေသာ ( ျပည္သူအတြက္ အမွန္ တကယ္အက်ဳိးျဖစ္ေစေ သာ) ေမာင္း ႏွင္မႈမ်ားလည္း ေရရွည္ထာဝရ ေပၚ ေပါက္ေစခ်င္မိသည္။ တိတိက်က်ဆိုရလ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔ေဒသမ်ားစြာ အရွင္ေမြးလို႔ ေန႔ခ်င္း ႀကီးျဖစ္ ေစခ်င္မိသည္က အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဥာဏ္လင္းေအာင္

Popular Myanmar News Journal