Home » » ႏိုင္ငံေရးမ်က္လွည့္ (သို႔မဟုတ္) လွည့္စားမႈအႏုပညာ

ႏိုင္ငံေရးမ်က္လွည့္ (သို႔မဟုတ္) လွည့္စားမႈအႏုပညာ

Written By Unknown on Tuesday, August 20, 2013 | 9:59 AM

ဒီမနက္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုႏွင့္ သတင္းဆိုးတစ္ခုေျပာစရာရွိသည္။ သတင္းေကာင္းကေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲနီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် အမ်ဳိးသားေရးေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား၊ မ်ဳိးခ်စ္လက္ခေမာင္းခတ္သံမ်ားႏွင့္ သာသနာ့ အေရးႏႈိးေဆာ္သံမ်ား ဆတက္ထမ္းပိုး လိႈင္လိႈင္ႀကီး ၾကားရေတာ့မည္ဆိုသည့္ သတင္းျဖစ္သည္။ သတင္းဆိုးကေတာ့ ထုိေႂကြးေၾကာ္မည့္ပုဂိၢဳလ္အမ်ားစုသည္ လူလိမ္ မ်ားျဖစ္သည္ဆုိ သည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီကို အကူးအေျပာင္းကာလမွာ ေရပန္းမစားသည့္ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားက မ်ဳိးခ်စ္၀ါဒႏွင့္ လူမ်ားစုဘာသာေရးကို အာဏာရရွိေရးအတြက္မည္သို႔အသံုးခ်ေလ့ရွိသလဲဆိုတာကို ဒီေန႔ေဆြးေႏြးၾကပါစို႔။

အာဏာရွင္စနစ္က ႐ုန္းထြက္လာသည့္ ႏုိင္ငံတိုင္းမွာ အဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရသည့္ ျပည္သူလူထုက တိုက္ပြဲ၀င္ဒီမုိကေရစီသူရဲ ေကာင္းမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးအား ကိုးၾကသည္ခ်ည္းပင္။ ဒီမိုကေရစီသူရဲေကာင္းမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ပါတီမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည့္ အာဏာရွင္ အႂကင္းအက်န္မ်ား လုပ္ေလ့ရွိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာကေတာ့ မိမိကိုယ္ကိုယ္ မ်ဳိးခ်စ္မ်ားအျဖစ္ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္မ်က္လွည့္ျပသည့္ နည္းျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလက ဆိုဗီယက္ယူနီယံႀကီးၿပိဳကြဲသြား ၿပီး ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္သည့္အခါ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဘာရစ္ယဲလ္ဆင္ ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသူမ်ားကို အံတုယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔အတြက္ ႐ုရွလစ္ ဘရယ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီကို အာဏာရွင္လူေဟာင္းတခ်ဳိ႕ပူး ေပါင္းတည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ပါတီနာမည္က “လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္” ျဖစ္သည့္တိုင္ မူ၀ါဒက “လစ္ဘရယ္”လည္းမဟုတ္ “ဒီမိုကရက္”လည္းမဟုတ္ပါ။ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္က႐ုရွစစ္တပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းႏွင့္လူမ်ဳိး ခြဲျခားေရး
၀ါဒီ ဗလာဒီမာဇီရင္ေနာ့စကီး။

ျပည္သူအမ်ားကေထာက္ခံ သည့္ ဒီမုိကေရစီ တိုက္ပြဲ၀င္ ေဘာ့ရစ္ယဲလ္ဆင္ႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို ႐ိုးသားစြာ မယွဥ္ႏုိင္သည့္ ဇီရင္ေနာ့စကီးက သူ႔ကိုယ္သူ “မ်ဳိးခ်စ္”ဟုေၾကညာ သည္။ ႐ုရွားမ်ဳိး၊ ႐ုရွေျမ၊ ႐ုရွယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႐ုရွေအာ္သိုေဒါက္စ္ဘာသာဂုိဏ္းကို ကာကြယ္ျမႇင့္ တင္ၾကဟု ေႂကးေၾကာ္သည္။ ႐ုရွ အေရွ႕ဖ်ားေဒသမွ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ရမည္ဟု ေဆာ္ၾသသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကို အလည္အပတ္ေရာက္ခ်ိန္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေပၚမွာ “လူျဖဴမ်ဳိး ႏြယ္စု”ကို ကာကြယ္ၾကဟု တရားေဟာသည္။ ဂ်ဴးဆန္႔က်င္ေရးကို ျဖန္႔ျဖဴးသည္။

ႏုိင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္သူအခ်ဳိ႕က “ဖက္ဆစ္”လို႔သမုတ္သည့္ ဇီရင္ေနာ့စကီးႏွင့္ သူ႔ပါတီ ႐ုရွႏုိင္ငံ ေရးမွာ မေအာင္ျမင္ဘူးဟု မထင္ပါႏွင့္။ အေျပာင္းအလဲကာလမွာ မရင့္က်က္ေသးသည့္ ႐ုရွျပည္သူမ်ားက သူ႔ကိုေထာက္ခံခဲ့ၾက သည္။ ႐ုရွကြန္ျမဴနစ္တပ္နီေတာ္ မွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ဇီရင္ေနာ့စကီးကေအာ္သို ေဒါ့က္စ္ဘာသာေရးေႂကြးေၾကာ္သည္ကို အဟုတ္ထင္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးေခါင္းေဆာင္ ေဘာရစ္ယဲ့လ္ဆင္ကို ေထာက္ခံသည့္ “႐ုရွဒီမိုကေရစီေရြးခ်ယ္မႈ” ပါတီက မဲ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရခဲ့ၿပီး ဇီရင္ေနာ့စကီး“၏ အယ္လ္ဒီပီအာရ္ပါတီက မ်ဳိးခ်စ္ႏွင့္ဘာသာ ေရးေႂကြးေၾကာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ မဲ ၂၂ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အျမင့္ဆံုးကိုရရွိခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္ကစ၍ ႐ုရွျပည္သူႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားခဲ့သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူအခ်ဳိ႕သံုးသပ္ၾကသည္။

႐ုရွအာဏာရွင္မ်ား၏ မ်က္ လွည့္ကို ေနာင္အခါမွ ျပန္သိရသည္။ ဆိုဗီယက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပါလစ္ဗ်ဴ႐ိုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦ္း ျဖစ္သူ အလက္ဇန္းဒါးနီကိုေလ ဗစ္ခ်္ရာေကာ့လဗ္က သူ႔အတၳဳပၸတၱိမွာ ဖြင့္ခ်ခဲ့သည္။ ဇီရင္ေနာ့စကီး၏ပါတီသည္ ဆိုဗီယက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေကဂ်ီဘီေထာက္လွမ္းေရးတို႔က ဒီမုိကေရစီအေျပာင္း အလဲမျဖစ္ခင္ကတည္းက ႀကိဳ တင္ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့သည့္ပါတီဆုိ သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဒီမုိကေရစီအင္အားစု
မ်ား၏ လူထုေထာက္ခံမႈကို ၿဖိဳခြဲရန္“ဖ်က္ျမင္း”အျဖစ္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သူက ေကဂ်ီဘီၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗလာဒီမာက႐ုခ်္ေက့ဗ္ဟု ထုိအတၳဳပၸတၱိမွာ ျပန္လည္ေရးသားခဲ့သည္။

ဇီရင္ေနာ့စကီးကိုယ္တုိင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပန္၀န္ခံခဲ့ရသည့္ အခ်က္ကေတာ့ဂ်ဴးဆန္႔က်င္ေရးေဟာေျပာသည့္သူကုိယ္တုိင္က ဂ်ဴးျဖစ္ေနျခင္းပင္။ သူ႔ဖခင္က ဂ်ဴးအစစ္၊ မိခင္က ႐ုရွလူမ်ဳိး။

“ခါေတာ္မီမ်ဳိးခ်စ္၀ါဒအတု” ကို ၂၀ ရာစု၏ေတြးေခၚရွင္ႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္အဲလ္ဘတ္အိုင္း စတိုင္းက “ကေလးေတြမွာျဖစ္ သလိုပဲ...လူသားမ်ဳိးႏြယ္အတြက္ “၀က္သက္ေရာဂါ”ဆိုပါစို႔”ဟုေျပာခဲ့သည္။ ဗိုင္းရပ္စ္လို ကူးစက္မႈျမန္သည္။ နာက်င္သည္။ အမာရြတ္က်န္သည္။

ဇီရင္ေနာ့စကီးတစ္ေယာက္ ႐ုရွမွာ အမ်ဳိးသားေရးတိုက္ပြဲ၀င္ ေနသည့္အခ်ိန္မွာ ျမန္မာန၀တ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားလည္း “မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ထက္ျမက္ေရး” မ်ားႏွင့္ လံုးပန္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရားတို႔၏ ႐ုပ္တုႀကီး မ်ားတည္ေဆာက္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္၊ ေရဒီယုိႏွင့္သတင္းစာမ်ားမွာလည္း ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက 'Pagodas and Soldiers' ဟု သေရာ္ခဲ့ၾကသလုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ဘုရားတည္၊ ဆြမ္းကပ္လုပ္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

အတုအေယာင္မ်ဳိးခ်စ္၀ါဒသည္ အက်ည္းတန္သည့္ဇာတ္မင္းသားတို႔ဇာတ္ခံုမွာတင့္တယ္ ေစဖို႔သံုးသည့္ မ်က္ႏွာေခ်ဘူးလို ပင္ လူထုခ်ဥ္ဖတ္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအၾကားမွာ ေခတ္စားေလ့ရွိပါသည္။

ေျပာရလွ်င္ ျပည္သူအမ်ားစုက ေထာက္ခံသည့္ ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕ပင္ေရြးေကာက္ပဲြနီးသည့္ အခါ ၿပိဳင္ဘက္ကို အလဲထုိးဖုိ႔ ဤနည္းကို သုံးစဲြခဲ့ၾကဖူးသည္။ ၁၉၆၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏုကဘာသာေရး ေႂကြးေၾကာ္သံႏွင့္ မဲဆြယ္အႏုိင္ရသြားခဲ့ဖူးသည္။

၂၀၁၅ မွာ လူထုေခါင္း ေဆာင္ဒီမိုကေရစီခ်န္ပီယံႏွင့္ သူမ၏ပါတီကိုယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔မျဖစ္ႏုိင္သည့္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ ယခု လမ္းေၾကာင္းကို လိုက္ေကာင္း လိုက္ႏုိင္ပါသည္။ မ်ဳိးခ်စ္၀ါဒႏွင့္ ဘာသာေရးအေျခခံႏုိင္ငံေရးပါတီသစ္မ်ားေပၚလာလွ်င္ မအံ့ၾသၾကပါႏွင့္။ လက္ရွိပါတီမ်ားက “မ်ဳိးခ်စ္၊ ဘာသာခ်စ္”မ်ားေန႔ခ်င္းညခ်င္းျဖစ္လာလွ်င္လည္း မအံ့ၾသၾကပါႏွင့္။ သႀကၤန္စာလိုေျပာရလွ်င္ေတာ့...

“မည္သည့္အခါမွ် လူမ်ဳိးကိုမခ်စ္သူမ်ား...တစ္မုဟုတ္ခ်င္း မ်ဳိးခ်စ္မ်ားျဖစ္လတၱံ႔။ ျပည္သူ႔ အရင္းအျမစ္မ်ားကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ကာ အျမတ္ထုတ္သူ ႏိုင္ငံေရးသမားတျဖစ္လဲ ခ႐ိုနီႀကီးမ်ားက ရဟန္း၊ သံဃာအရွင္သူျမတ္တို႔ကို ခ်ဥ္းကပ္လာလတၱံ႔။ ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရးမွာအသံုးမခ်သူကို မိစာဒိ႒ိဟုစြပ္စြဲၾကလတၱံ႔။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေႂကြးေၾကာ္သူလူထုေခါင္းေဆာင္
ကို အမ်ဳိးဘာသာမကာကြယ္ႏိုင္သူဟု ယိုးစြပ္ၾကလတၱံ႔”

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးစာေရးဆရာ ဂ်ဴလီယန္ဘန္းစ္၏ မ်ဳိးခ်စ္၀ါဒအနက္ဖြင့္မႈကို ေလးေလးနက္နက္လက္ခံသည္။

“အႀကီးျမတ္ဆံုး မ်ဳိးခ်စ္၀ါဒဆိုတာ ကိုယ့္ႏုိင္ငံက ဂုဏ္သိကၡာ မရွိစြာ၊ မိုက္မဲဆိုး၀ါးစြာျပဳမူေန ခ်ိန္မွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေ၀ဖန္ရဲမႈျဖစ္တယ္”

႐ုရွတြင္ မ်က္လွည့္ပြဲအရွိန္တက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ယံုခ်င္ယံု၊ မယံုခ်င္ေန ဇီရင္ေနာ့စကီးသည္ လက္ရွိ ဒူးမားေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ ဒုဥကၠ႒ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာမွာေတာ့ မ်က္လွည့္ပြဲစေတာ့မည္။ ျပည္သူခ်စ္လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ကို လက္နက္ပုန္းႏွင့္တုိက္ခုိက္ဖို႔ ျပကြက္ မ်ားစတင္လာလိမ့္မည္။

ကန္႔လန္႔ကာဖြင့္ေတာ့မည္။

ဘင္သံပင္ၾကားေနရၿပီ။

ျမန္မာေဒးဗစ္ေကာ့ပါးဖီးလ္မ်ားကိုၾကည့္႐ွဴဖို႔ေနၾကာေစ့ထုပ္၊ ကြာေစ့ထုပ္မ်ားကို ၀ယ္ထားၾကပါစို႔။ ။

ေရးသားသူ- ရဲမိုး -- 7Day News Journal