Home » » ရန္ကုန္ေျမေစ်း က်ဆင္းရန္ အစိုးရစတင္လုပ္ေဆာင္၊ ေနရာ အလိုက္ ေျမေစ်းမ်ားသတ္မွတ္

ရန္ကုန္ေျမေစ်း က်ဆင္းရန္ အစိုးရစတင္လုပ္ေဆာင္၊ ေနရာ အလိုက္ ေျမေစ်းမ်ားသတ္မွတ္

Written By Unknown on Saturday, August 24, 2013 | 2:16 PM

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၃

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ႀကီး ျမင့္ေနမႈႏွင့္ အခြန္အေကာက္မ်ား ဆုံး႐ႈံးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေနရာေဒသအလိုက္ တ...စ္ေပပတ္လည္ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားကို တရားဝင္ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္း က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ တစ္ေပပတ္လည္ေျမ ေပါက္ေစ်းႏႈန္းကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အားလုံးကို ကာလေပါက္ေစ်းႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာေဒသ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား ပါသည့္ ေစ်းႏႈန္းတြက္ခ်က္သည့္ အဖြဲ႕ထံမွ ေတာင္းခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ေနရာအလိုက္ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားကို တြက္ခ်က္သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“ေနရာအလိုက္ ဝင္ဒါမီယာဆို ဘယ္ေစ်း၊ ေျမာက္ဒဂုံဆို ဘယ္ေစ်း၊ တစ္ေပပတ္လည္ႏႈန္းနဲ႔ တြက္ခ်က္ထားပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ ေနရာေဒသအလိုက္ ကာလေပါက္ေစ်းႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားကို မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေပါက္ေစ်းအတိုင္း အခြန္အခမ်ား ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ေျမေစ်းေတြ တစ္ေပႏႈန္းသတ္မွတ္ရင္ သတ္မွတ္တဲ့အတိုင္း အခြန္ေတာ့ရမယ္၊ ေျမေစ်းေတာ့ က်သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ႀကဳိက္ေရာင္းႀကဳိက္ဝယ္ ေျမေမွာင္ခို ေစ်းကြက္သေဘာေတြ ရွိလာမယ္” ဟု စိုင္းခြန္ေနာင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္က သုံးသပ္သည္။

ေျမေစ်းႏႈန္းကို ယင္းသို႔ သတ္မွတ္ပါက စာခ်ဳပ္ေပၚတြင္သာ သတ္မွတ္ႏႈန္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္း ပိုေပးဝယ္ျခင္းမ်ဳိးကို အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလိုေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္လို႔ ေျမေစ်း မက်ႏိုင္ဘူး။ ေစ်းကြက္ သေဘာအရေစ်းက ဝယ္သူရွိရင္ ဆက္တက္ေနမွာပဲ” ဟု ျပည္ႀကီးတံခြန္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်ာ ဦးေနေဇာ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ယင္းသို႔ သုံးသပ္ေနေသာ္လည္း ယခုေဆာင္႐ြက္ခ်က္မွာ ျပည္တြင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်း က်ဆင္းေစေရး အစိုးရ၏ ကနဦး ေျခလွမ္းမွ်သာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်း ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အပါအဝင္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးေစမႈတို႔တြင္ ႀကီးစြာေသာ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနသျဖင့္ အစိုးရက ေျမေစ်းက်ဆင္းေစရန္ ကာလအတန္ၾကာကပင္ စီစဥ္ထားသည္ျဖစ္ရာ ဆင့္ကဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာမည္ ထင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သုံးသပ္သည္။

ေျမေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈကို တားဆီးရာတြင္ တဇြတ္ထိုး ေဆာင္႐ြက္၍ မရသည္ကို သိရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခါ အခြန္အဖြဲ႕ (Tax Monitoring Board) ကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးေနာက္ အခြန္အခမ်ား ပိုမို ေကာက္ခံသည့္ နည္းျဖင့္သာ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြေႏွးတာ ေျမေစ်းကလည္း အဓိကအေၾကာင္း ျဖစ္ေနေတာ့ အဲဒါ ျပန္စိစစ္ၿပီး အခြန္နဲ႔ ထိန္းမယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ေျမယာေစ်းႏႈန္း တြက္ခ်က္သည့္ လုပ္ငန္းကို သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးစီ ပါဝင္သည့္ ေစ်းႏႈန္းတြက္ခ်က္သည့္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ဦးစိုးသိန္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

စီမံကိန္းသတင္းမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားေၾကာင့္ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ရျခင္းမွာ ေလာင္းကစား ျပဳလုပ္လိုသည့္ အေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ေငြေၾကး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာေရးအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အမီ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတစ္ခုကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ တည္ေထာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သိမ္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမမ်ားကို ေငြပိုေငြလွ်ံ ရွိသူမ်ားက လုပ္ငန္းတစ္ခုသဖြယ္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိရန္ ေစ်းကစားမႈေၾကာင့္ ကာလအတန္ၾကာကပင္ ေျမေစ်းမ်ား ျမင့္တက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဝင္ေရာက္လာရန္ရွိသည့္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေစ်းကိုင္ထားႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း ေငြပိုေငြလွ်ံ ရွိသူမ်ားက ေျမကြက္မ်ားကို ေစ်းျမင့္ေပးဝယ္ကာ ကိုင္ထားၾက၍ ျပည္တြင္းေျမေစ်းမ်ား ဆက္တိုက္တက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ထားသည္။

The Voice Weekly