Home » » အစိုးရႏွင့္ ပေလာင္အဖြဲ႕ ပထမဆံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေက်နပ္

အစိုးရႏွင့္ ပေလာင္အဖြဲ႕ ပထမဆံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေက်နပ္

Written By Unknown on Thursday, August 8, 2013 | 9:08 AM

တေအာင္း- အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (တီအင္န္အယ္ေအ)ႏွင့္ အစိုးရတို႔ၾကား
ပထမဆံုး အႀကိမ္ျပဳလုပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အစပိုင္းတြင္ မတူညီသည့္အသံမ်ားျဖင့္
ျပည့္ႏွက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေက်နပ္အားရေၾကာင္း
ေျပာဆိုခဲ့ကာ ေနာက္ထပ္မၾကာမီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ေျပာသည္။

ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) မူဆယ္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲသည္
တေအာင္း လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္သာမကဘဲ တေအာင္းပေလာင္
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ပထမဆံုးလည္းျဖစ္သည္။

တီအင္န္အယ္ေအ အား ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း ပေလာင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မ်ား
မွာ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ကာ အစိုးရ မွလက္နက္ခ်ခုိင္းျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ဆက္ဆံေရး႐ုံး ဖြင့္လွစ္ေရး၊ လက္နက္မပါဘဲ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တီအန္လ္အယ္ေအ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဥကၠ႒ မပါရွိသည့္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္
လက္မွတ္ တစ္စံုတစ္ရာ မထိုးခဲ့ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေဆြးေႏြးပြဲ
အၿပီးတြင္ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၁၀ ရက္အတြင္း နမ့္စန္၌ ေတြ႕ဆံုၿပီး လက္မွတ္ထိုးေရး အေၾကာင္းျပန္ရန္
တီအန္လ္အယ္ေအအား ေျပာဆိုထားသည္။

ယခုႏွစ္ဧၿပီလတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း တီအင္န္အယ္ေအမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ
ေရႊလီၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈ ပ်က္ျပားခဲ့ရသည္။

"ေျမကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ပိုင္သလို ခင္ဗ်ားတို႔လည္း ပိုင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သည္လိုသေဘာ
မထားပါနဲဲ႔။ အခက္အခဲအားလံုးကို ပူးေပါင္းရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းရေအာင္"ဟု ဦးေအာင္မင္း ကေျပာ
သည္။

နမ့္ခမ္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္အမတ္ ပေလာင္လူမ်ဳိး ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြက ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အေနျဖင့္ တီအင္န္အယ္ေအ အဖြဲ႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မျဖစ္မေနယူရန္၊
စားေသာက္သြားလာေနထိုင္မႈမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ပေလာင္ေဒသ တိုးတက္ေရး
တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားလိုက္ေၾကာင္းေျပာသည္။

တေအာင္း အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၏ ဒုတိယ ဗိုလ္မႉးၾကီး တားဘုန္းေက်ာ္က
၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ တီအင္န္အယ္ေအအား တည္ေထာင္ခဲ့ရျခင္းမွာ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵႏွင့္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

ပေလာင္လူမ်ဳိးမ်ားအေနႏွင့္လည္း အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားထက္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး
လူ႔အခြင့္အေရးတို႔တြင္ ပိုမို ႏွိမ့္ခ်ခံရေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ တန္းတူညီမွ်မႈကို မခံစားရ
ေသးေၾကာင္းေျပာသည္။

ပေလာင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေသာ ၿမိဳ႕နယ္(၂) ၿမိဳ႕နယ္အား ေပးထားျခင္းမွာလည္းေသြးခြဲျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နမ့္ခမ္း၊ မန္တံုတို႔ပါ၀င္ေသာ ဆက္စပ္(၁၃) ၿမိဳ႕နယ္အား ကိုင္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေပးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၿငိမ္ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အျခားေသာ ပေလာင္လူထုမ်ားကဲ့သို႔ ၾကိဳဆိုရန္
ေရာက္ရွိေနေသာ လား႐ိႈး အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္၂၀ အရြယ္
မမူမူ ကမူ ပေလာင္ျဖစ္ျခင္းအတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ဳိး မၾကံဳဖူးေၾကာင္း ေျပာသည္။

လူထုႀကိဳဆိုေရးအတြက္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အသက္ ၅၆ ႏွစ္အရြယ္
ဦးအိုက္ေပါင္းကလည္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ေျပလည္မႈရေစခ်င္ကာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
ရန္ေစာင္ျခင္းမ်ဳိးလည္း မလိုလားေၾကာင္းေျပာသည္။

နန္းတင္ေထြး  -  ျမန္မာတိုင္း(မ္)