Home » » ရဲသားႀကီးေတြတာ၀န္ေက်ဖုိ႔လုိၿပီ

ရဲသားႀကီးေတြတာ၀န္ေက်ဖုိ႔လုိၿပီ

Written By Unknown on Thursday, August 8, 2013 | 10:10 AM

မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ မွားယြင္းဖမ္းဆီးျခင္း၊ အထက္အရာရွိ အခ်ဳိ႕၏ ဖိအားေၾကာင့္ သံသယရွိသူကို တရားခံအျဖစ္ထြက္ဆုိ၀န္ခံေစျခင္း၊ စြပ္စြဲသူႏွင့္ စြပ္စြဲခံရသူတုိ႔ၾကား ကုိယ္က်ဳိးရွာေသာရဲအရာရွိ အခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ အမွန္တရားႏွင့္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႔က်င္သြားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား လူမႈ၀န္းက်င္တြင္ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရသလုိ ယင္းကဲ့သုိ႔ ရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ျပည္သူ႔၀န္ကုိထမ္းေနၾကေသာ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးက ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ရွိသည့္ သန္႔ရွင္းသည့္အစုိးရ ျဖစ္ေအာင္ ႀကဳိးပမ္းၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥအ၀၀၌ ျပည္သူလူထုဗဟုျပဳ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က အစုိးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတက ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရွိ ေအာက္ေျခရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕တြင္ ရဲဥပေဒမလုိက္နာေသာ အက်င့္္ပ်က္ ရဲ၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္မွ ႀကီးၾကပ္ကာဖမ္းဆီးအ ေရးယူခဲ့ရသည္။

ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာၿမဳိ႕နယ္လူထုမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိဘဲ ေ၀ဖန္မႈမ်ားဆူညံေနၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ အေျခအေနမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚအရိပ္မည္းထုိးလ်က္ရွိသည္္။

ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္ ေက်ာက္တန္းၿမဳိ႕နယ္၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ မႈခင္းျဖစ္စဥ္ဆုိလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာၿမဳိ႕နယ္ရဲစခန္းအေပၚ ၿမဳိေနလူထု၏ ယုံၾကည္မႈမွာ သုညအမွတ္ေအာက္ေရာက္သြားခဲ့ရၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ ေလွာင္ရယ္သည္အထိပင္တန္ဖိုးမဲ့ခဲ့ရသည္။

ငါးႏွစ္အရြယ္သူငယ္တန္းေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦး အဓၶမျပဳ က်င့္ခံရသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ကေလးငယ္ကုိယ္တုိင္က လူႀကီးတစ္ဦးက အဓၼမျပဳက်င့္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျပီးမႈခင္းဆရာ၀န္ ႀကီး၏ေဆးစာတြင္လည္း အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ လူႀကီးတစ္ဦး၏ အ ဓၼမျပဳက်င့္ျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း သုံး သပ္ခ်က္ပါ၀င္ေသာ္လည္း ၿမဳိ႕ နယ္ရဲစခန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားက သူငယ္တန္းေက်ာင္းသားေလး ၁၇ ဦးကို သံသယရွိသူမ်ားအျဖစ္ စစ္ေဆးရန္စီစဥ္ခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းကို ၿမဳိ႕နယ္က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားက အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး ဌာနဆုိင္ရာအခ်င္းခ်င္းပင္ တင္းမာမႈမ်ဳိးျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားစု ေပါင္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဆီဦး တည္တုိင္ၾကားခဲ့ၾကၿပီး ယင္းအမႈတြဲကို ေနျပည္ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕အဆင့္ျမင့္ရဲအရာရွိမ်ားက လႊဲေျပာင္းယူၿပီး စစ္ေဆးရသည္အထိ အေျခအေနဆုိးရြားခဲ့ရသည္။

“အမႈမွန္ေပၚေပါက္ဖုိ႔အတြက္ရဲက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔တာ၀န္ရွိတယ္။ တာ၀န္မယူဘူးဆုိရင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး မရွိလုိ႔ဘဲ”ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးငုိင္ဆာခ္ကေျပာသည္။

ရဲလက္စြဲဥပေဒတြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္အက္ဥပေဒအရ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခြင့္မရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာရဲ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ရပ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈမရွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကားတြင္ တံတုိင္းမ်ားစြာျခားနားသြားခဲ့ရသည္။ ရဲႏွင့္ ျပည္သူလက္တြဲကူဆုိ သည့္ထက္တြဲမည့္လက္မ်ားပိုမုိ အလွမ္းကြာခဲ့ရသည္။

“ဆြမ္းဆန္ထဲမွာ ၾကက္ေခ်းေရာသလုိပါဘဲ။ တပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေပၚ မယုံၾကည္ေတာ့တာမ်ဳိး မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ကုိ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူေနပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ရဲအရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။

မည္သည့္အခ်ိန္ကပင္ အျမစ္တြယ္ေနသည္ကုိ မသိႏုိင္ေသာမူးယစ္ေဆး၀ါးမႈမ်ားတြင္ ရဲအရာရွိမ်ားပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ စစ္ကုိင္း၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္အဆင့္ရဲအရာရွိအခ်ဳိ႕ကို ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္မွ စစ္ေဆးအေရးယူခဲ့ သည္။

မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္ ၿမဳိ႕၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ရွိ ဖုန္းဆုိင္တစ္ဆုိင္ကို လူငယ္တစ္စုေဖာက္ထြင္း ၀င္ေရာက္ေသာအမႈတြင္ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားထဲ၌ ရဲအရာရွိ တစ္ဦးႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူလူငယ္တစ္ဦးပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ အမႈကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ဘက္လုိက္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ဖုန္းဆုိင္ပုိင္ရွင္ကစြပ္စြဲ ခဲ့သည္။ ၎က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္သို႔ အဆင့္ဆင့္တုိင္ၾကားရာ သက္ဆုိင္ရာၿမဳိ႕နယ္ရဲစခန္းမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္သုံးဦးအား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးခုံ႐ုံးဖြင့္၍ အထက္အရာရွိမ်ားက စစ္ေဆးရ သည္အထိအမႈမွာ ႐ႈပ္ေထြးေနခဲ့သည္။

ထုိအေျခအေနမ်ားထက္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ မႈခင္းျပႆနာမ်ား အတိတ္မွာေရရာ ယခုလက္ရွိ ပစၥဳပန္မွာပါရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အုန္းအုန္းကၽြက္ကၽြက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ X2O သႀကၤန္မ႑ပ္ဗံုးေပါက္ကဲြမႈတြင္ ေပါက္ကဲြသံၾကား၍လာေရာက္ သတင္းယူေသာသတင္းသမားတစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ကာ ဗံုးေဖာက္ခဲြမႈတရားခံအျဖစ္ အတင္းအက်ပ္၀န္ခံထြက္
ဆုိေစခဲ့ၿပီး မတရားအသင္း၊နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၊ အီလက္ထရြန္နစ္ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒမ်ားျဖင့္ စြပ္စဲြကာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၈ႏွစ္ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရေၾကာင္း အဆိုပါသတင္း သမားက ၎ရင္ဆုိင္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာ အေျခအေနကုိေျပာသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလက ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသာ္ လည္း ေထာင္ထဲတြင္ ေနခဲ့ရသည့္ အခ်ိန္မ်ားက လူငယ္တစ္ေယာက္၏ အရိွန္ႏွင့္ လွမ္းေနေသာ ေျခလွမ္းမ်ားအတြက္ ခလုတ္ကန္သင္းျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတၿမိဳ႕ဆက္သြယ္ေရး႐ံုး၀န္းအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဗုံးေပါက္ကဲြမႈျဖစ္စဥ္တြင္လည္း မသကၤာသူအခ်ိဳ႕ကုိ ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့သည္မွာ စစ္ေဆးခံရသူတုိ႔ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားရင္ဆုိင္ခ့ဲရသည္အထိ ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ အမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားပါက အထက္ အရာရိွခ်ဳပ္မ်ား၏ ဖိအားေၾကာင့္ အမႈကုိ အမွန္ထက္အျမန္ေပၚ ေပါက္ေစလုိေသာ ဆႏေၾကာင့္ သံသယရိွခံရသူအခ်ိဳ႕ စိတ္ဒဏ္ ရာရခဲ့ၾကသည္။

“ရဲဆိုတာ ဥပေဒအရ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ရိွၿပီး မည္သူ႔ကုိမဆုိ သံသယရိွမႈနဲ႔ ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးလည္း ရိွတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းၿပီး စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ရင့္က်က္ေနဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ဥပေဒပညာရွင္ ဦးခင္ေဇာ္( မရမ္းကုန္း)ကအႀကံျပဳသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ လစာႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ႏုိင္ငံေတာ္မွ ပိုမို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က ၀တ္ဆင္မည့္ ရဲ ယူနီေဖာင္းကိုပင္ ကုိယ့္စရိတ္ႏွင့္ ကိုယ္၀တ္ဆင္ခဲ့ရျခင္းမ်ိဳးေၾကာင့္ ေအာက္ေျခရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္လည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားျပားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရဲတပ္ ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္မွ ရဲအရာရွိႀကီးတစ္ဦးက ၎ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ အေျခအေနကို သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ကလည္း ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူႏုိင္ရန္အတြက္ အရာရွိအင္အား တစ္ရာခန္႔ ပါ၀င္ေသာ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အေရးယူအျပစ္ေပးမႈမ်ား သိသိသာသာျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။

“လစာေတြ ခံစားခြင့္ေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္က တုိးေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီအေျခအေနကို မေရာက္ဘဲ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အာဏာကို တ လြဲအသုံးခ်မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကိုယ့္သားကုိ ကုိယ္ျပန္ၿပီး ယစ္ပူေဇာ္ရသလို ခံစားရေပမယ့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမွာပါ”ဟု ေနျပည္ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္မွ ရဲအရာရွိႀကီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း က်န္ရွိေနေသာ အစုိးရသက္တမ္းကာလအတြင္း ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးက႑မ်ားတြင္ အေရးပါသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားထားသည္။

“ႏုိင္ငံေရးပညာရွင္ေတြေျပာ ေနၾကတဲ့ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးရိွဖို႔ဆိုတာ ရဲေရာ၊ ျပည္သူေရာ ဥပေဒကို နားလည္ၿပီး တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ထိန္းေက်ာင္းသြားဖုိ႔လိုအပ္ပါ လိမ့္မယ္”ဟု ဥပေဒပညာရွင္ ဦးခင္ေဇာ္(မရမ္းကုန္း)က ေျပာသည္။

ေရးသားသူ- ေအာင္သစ္လြင္
7Day News Journal