Home » » GTC ေက်ာင္းသား/သူ ႏွစ္ဦး၏ အင္တာနက္ဗီဒီယုိဖိုင္ ေက်ာင္းတြင္ ပ႐ိုဂ်က္ တာျဖင့္ ျပသမႈေၾကာင့္ GTC ေက်ာင္းအုပ္ ႏုတ္ထြက္စာတင္ထားရ

GTC ေက်ာင္းသား/သူ ႏွစ္ဦး၏ အင္တာနက္ဗီဒီယုိဖိုင္ ေက်ာင္းတြင္ ပ႐ိုဂ်က္ တာျဖင့္ ျပသမႈေၾကာင့္ GTC ေက်ာင္းအုပ္ ႏုတ္ထြက္စာတင္ထားရ

Written By Unknown on Friday, July 26, 2013 | 1:57 PM

သန္လ်င္ နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနသည့္ ဗီဒီယုိတြင္ပါ၀င္သူ ႏွစ္ဦးႏွင့္မိသားစုမ်ားကို ေတြ႕ဆံုကာ ၎ဗီဒီယိုဖိုင္ကို ပ႐ိုဂ်က္တာျဖင့္ ျပသခဲ့သည့္အတြက္ ႏွစ္ဖက္ မိသားစု၀င္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္ေစခဲ့သျဖင့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အား ႏုတ္ထြက္ ခိုင္းထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး မွေျပာသည္။

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာမႀကီးသည္ ခန္းမအတြင္း ေက်ာင္းသားတခ်ဳိ႕ေခၚယူကာ ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ားႏွင့္ ကာယကံရွင္ႏွစ္ဦးေရွ႕တြင္ ၎ဗီဒီယိုဖိုင္ကို ပ႐ိုဂ်က္ တာျဖင့္ ျပသခဲ့ၿပီး ယခုတစ္ႀကိမ္ကို ေက်ာင္းသားအားလံုး နမူနာယူရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံျဖစ္ပြားလွ်င္ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ မိဘမ်ားအေပၚ သိကၡာက်ေစခဲ့သည့္အတြက္ ႏုတ္ထြက္ခိုင္းထား ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိေစရန္ သန္လ်င္နည္းပညာ တကၠသိုလ္သို႔ သြားေရာက္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္မရရွိဘဲ အတည္ျပဳျပန္လည္ေျဖၾကားမႈမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းတြင္းရွိ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားက ျပန္လည္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ႐ံုးမွ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ GTC ေက်ာင္းအေပၚ ထူးျခားသည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ ထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ယခုၾကားသိရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ မွန္ကန္ ေၾကာင္း၊ ၎ေက်ာင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းဆရာ တစ္ဦးက ထိုကဲ့သို႔ ေျပာျပ ခဲ့ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အစိုးရ႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးေတြ ဒီကိစၥကို ျငင္သာစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္တယ္။ အဲဒီ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာေတြကိုလည္း ေလးစားလိုက္နာသင့္တယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးအျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ဒီဟာတစ္ခုတည္း ေပၚေပၚတင္တင္ႀကီး ထြက္ေပၚလာခဲ့တာ၊ အဲဒီလိုျဖစ္ေနခဲ့တာ ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ေနၾကတယ္ဆိုတာ မခန္႔မွန္းႏိုင္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ဳိးသမီးေတြကလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ တန္ဖိုးထားဖို႔ လိုအပ္တယ္””ဟု တကၠသိုလ္မ်ား ေက်ာင္းသားသမဂၢေခါင္းေဆာင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုစည္သူေမာင္ က ေျပာသည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာမႀကီးႏုတ္ထြက္ျခင္း သတင္းသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ပ႐ိုဂ်က္တာျဖင့္ ျပသျခင္းကို ၎တို႔အေနျဖင့္ မသိရွိေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ GTC ေက်ာင္းသားတခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဆရာမ်ား က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ သန္လ်င္နည္းပညာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းခန္းမေဆာင္အတြင္း ေက်ာင္းသား တစ္ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးတို႔၏ မဖြယ္မရာ ႐ုပ္သံဖုိင္မ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ၿပီး အဆိုပါသတင္းႏွင့္အတူ ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ယခု GTC ေက်ာင္းသား/သူ ႏွစ္ဦး၏ ျဖစ္ရပ္အပါအ၀င္ အင္တာနက္ တြင္ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေသာ နာမည္ႀကီးအႏုပညာရွင္မ်ား၏ လိင္ဆက္ဆံမႈ ဗီဒီယုိဖိုင္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀သူတို႔အား သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားရွိေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမႈမရွိဘဲ ေဒါက္တာ ဆိတ္ဖြားကဲ့သုိ႔ လႊတ္ေတာ္အေပၚ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ေ၀ဖန္သူကိုမူ အားသြန္ခြန္စိုက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ဖ်က္ဆီးေနသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမႈ မျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ ရင္ေလးဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ကို ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ မီဒီယာအသိုင္း အ၀ိုင္းတို႔က ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုထိခိုက္ေစသည့္ ဗီဒီယုိ၊ ဓာတ္ပံုတို႔ကို အင္တာနက္တြင္ ျဖန္႔ေ၀ေနသူမ်ားအား ရွာေဖြဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္ရန္ တာ၀န္ရွိ အစိုးရမွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိမႈ မရွိေသးေပ။

Myanmartandawsint Newspaper