Home » » စစ္တပ္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ေျမသိမ္းမႈကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္

စစ္တပ္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ေျမသိမ္းမႈကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္

Written By Unknown on Tuesday, July 16, 2013 | 10:18 AM

ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္နံတလ်ား ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက စစ္တပ္အပါအ၀င္၊ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားကို အျပင္းထန္ဆံုး စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ဦးစိန္၀င္းက လယ္ေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ားသည္ လယ္ေျမ သိမ္းခံရမႈမ်ားအတြက္ လိမ္လည္ေနကာ၊ လယ္သမားမ်ားအေပၚ ဓါးျပတုိက္ ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုသြားသည္။

ဓားျပတုိက္သလို ခံစားေနရ

“ကုမၸဏီေတြကလည္း လိမ္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြကလည္း ဖံုးဖိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဌာန ပုဂိ္ၢဳလ္ေတြကလည္း ဖာေပးတာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ အုပ္စုလိုက္ အႏုၾကမ္းစီးၿပီးေတာ့ ေတာင္သူလယ္ သမားေတြအေပၚမွာ ေျမဓါးျပတိုက္သလို ေဆာင္ရြက္ၾကတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္”ဟု ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။

လယ္ေျမမ်ား သိမ္းယူမႈတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနသည္ဟု ဦးစိန္၀င္းက ဆုိလုိက္ၿပီး တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတို႔ ေျဖရွင္းေပးရန္ တာ၀န္ရွိေသာ္လည္း တိက်သည့္ လမ္းၫႊန္မႈ မရွိဟုလည္း သူက ဆိုသည္။

“မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္တိုက္တြန္းမႈ မပါရွိသည့္အတြက္ သက္ငယ္ေခ်ာင္းနဲ႔ ေခါင္းေလာင္းထိုးသလို အက်ိဳးမရွိ အရာမထင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္”ဟု ေဆြးေႏြးသြားသည္။

“တိတိက်က်၊ ျပတ္ျပတ္သားသား လမ္းညႊန္မႈ မျပဳႏိုင္ပါက ျပည္သူလူထုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အတိတ္ ေမ့တဲ့သူ၊ ေရႊေပ်ာက္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္တဲ့သူ မျပတ္သားေသာသူ၊ ဟုိလိုလို ဒီလိုလို အမတ္မ်ားအျဖစ္ အျပစ္တင္ အေခၚခံရမွာ ေသခ်ာပါတယ္”ဟု ဦးစိန္၀င္းက ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။

လယ္ေျမေတြဟာ တပ္နဲ႔ ဘာမွ်မဆိုင္

လက္ပန္တန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္မင္းကမူ တပ္မွ လယ္ေျမမ်ားသိမ္းယူထားမႈကို ေ၀ဖန္လိုက္ၿပီး ထိုေျမမ်ားကို လယ္သမားတို႔လက္အတြင္း အျမန္ဆံုး ျပန္အပ္ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

“ဒီလယ္ယာေျမေတြဟာ တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ဘယ္လိုမွ မဆိုင္ဘူးလို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ အခု သိမ္းဆည္းခံရတဲ့ လယ္သမားေတြ အားလံုးဟာ ဒီလယ္ယာေျမေတြကို သူတို႔ကိုယ္တုိင္ သူတို႔ေသြးေတြ၊ သူတုိ႔ေခၽြးေတြနဲ႔ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းေတြကေနၿပီးေတာ့ လယ္ေခ်ာျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ လယ္သမား ေတြျဖစ္ပါတယ္။ သိမ္းဆည္းတဲ့သူေတြကေတာ့ ဒီလယ္ယာေျမေတြ ေခ်ာေတာ့မွ သိမ္းဆည္းတာ ျဖစ္ပါ တယ္”ဟု ေ၀ဖန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လိုတာထက္ ပိုသိမ္းသည့္ စစ္တပ္

သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးျမင့္ဦးကလည္း တပ္မွ လယ္ေျမသိမ္းယူမႈ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၿပီး လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမို သိမ္းယူမႈမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနသည္ဟု ဦးျမင့္ဦးက ေဆြးေႏြးသည္။

“တပ္၀န္းအျပင္ဘက္ကို သိမ္းဆည္းတာ၊ လုိအပ္တာထက္ပိုၿပီး သိမ္းဆည္းတာ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း မဟုတ္ဘဲ သိမ္းဆည္းတာ ၿမိဳ႕ေက်ာ္၊ နယ္ေက်ာ္ၿပီးေတာ့ သိမ္းတာေတြ ေနာက္တစ္ခါ တိုင္းေက်ာ္၊ ျပည္နယ္ေက်ာ္ၿပီးေတာ့ သိမ္းတာေတြအထိ ရွိပါတယ္”ဟု ဦးျမင့္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

တိုင္စာေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရရွိထားၿပီး လယ္ေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ စစ္ေဆးမႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေနမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။

စစ္တပ္က ပိုၿပီး ၾသဇာရွိလို႔လား

အလားတူပင္ လယ္ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းထားသည့္ စစ္တပ္ကို မေကြးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမင့္သိန္းက ေမးခြန္း ထုတ္လိုက္သည္။

“ကေန႔ တပ္ပိုင္ေျမ မက်ဴးေက်ာ္ရ၊ ရဲစခန္းပိုင္ေျမ မက်ဴးေက်ာ္ရ၊ ဘယ္၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမ မက်ဴးေက်ာ္ရ ဆိုၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာ ေရထု၊ ေျမထု၊ ေလထုမွန္သမွ် ႏိုင္ငံေတာ္က ပိုင္သည္လို႔ ဆိုထားတယ္။ အဲ့ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ထက္သူတို႔က ပိုၿပီးေတာ့ ၾသဇာအာဏာမ်ား ရွိေနပါသလား။ လန ရွိတယ္ ၊ လန ရွိတယ္ဆိုၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားေတြဆီက မတရား သိမ္းေနတာက ဒါဟာ မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထိုက္တဲ့ ကိစၥပါ”ဟု ဦးျမင့္သိန္းက ေမးခြန္းထုတ္သည္။

လယ္သိမ္းသူေတြကို အေရးယူသင့္

လယ္ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵျပသည့္ လယ္သမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းမွာ သဘာ၀မက်ဘဲ၊ သိမ္းဆည္းသူမ်ားကိုသာ အေရးယူသင့္သည္ဟုလည္း ဦးျမင့္သိန္းက ေထာက္ျပလုိက္သည္။

“ဒီလယ္ယာေျမလည္း သိမ္းဆည္းခံရလို႔ ျပန္ရဖို႔အေရး တင္ျပတဲ့ လယ္သမားေတြက်ေတာ့ အဖမ္းခံရ၊အ ဆီးခံရနဲ႔ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ အခ်ဳပ္ထဲမွာ ရွိေနၾကတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ႏိုင္ငံ ေတာ္ရဲ႕ Image ကို ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ ခံယူပါတယ္။ မတရားသိမ္းဆည္းတဲ့ ပုဂိ္ၢဳလ္မ်ားကို မတရားမႈတ ရားဥပေဒနဲ႔ပဲ ထိုက္သင့္တယ္” ဟု ဦးျမင့္သိန္းက ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

လယ္သိမ္းပြဲေတြ ၿခိမ္းၿခိမ္းညံ

ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိန္ထြန္းကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္း လယ္သိမ္းမႈမ်ား ၿခိမ္းၿခိမ္းညံလ်က္ ရွိေနသည္ဟု ဆိုလုိက္ၿပီး ဤအေျခအေနမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီက်င့္ထံုးမ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဟု ဆုိသည္။

“ဒီကေန႔ ေျမသိမ္းပြဲေတြ ၿခိမ္းၿခိမ္းညံၿပီး ေတာင္သူ လယ္သမားႀကီးေတြ အနာဂတ္ ေပ်ာက္ေနတာဟာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာရသလဲဆုိတာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႀကီးက သတိႀကီးႀကီးထားၿပီးေတာ့ စဥ္းစားသံုးသပ္ရမယ့္ အခ်ိန္ကာလ ေရာက္ေနၿပီလို႔ ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။ ေျမသိမ္းျပႆနာေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ဒီမုိကေရစီ က်င့္ထံုးက်င့္နည္းေတြကို လက္ခံက်င့္သံုးျခင္း မရွိလို႔သာ ေျမသိမ္းပြဲေတြ ျဖစ္လာတယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆမိပါတယ္။”

ဖြဲ႕စည္းပံုပါ အခြင့္အေရး လယ္သမားတို႔ မရ

ဦးစိန္ထြန္းက တပ္မေတာ္၊ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရရွိသည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ ရရွိသည့္ အခြင့္အေရးမွာ ကြာဟလ်က္ ရွိေနသည္ဟုလည္း ေထာက္ျပသြားခဲ့သည္။

“လယ္သိမ္းခံရတဲ့ လယ္သမားမ်ားအတြက္မွာေတာ့ လယ္သိမ္းယူသူ တပ္မေတာ္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ သူေဌးႀကီးမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသူမ်ားနဲ႔ ဥပေဒရဲ႕ အကာအကြယ္ ရယူခံစားမႈမွာ လြန္စြာ ကြာဟၿပီးေတာ့ လယ္သမားေတြကို တရားစြဲ၊ ဖမ္းဆီး၊ ေထာင္ခ် အေရးယူေနတာေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးေတြကို ေတာင္သူလယ္သမားေတြဟာ လံုး၀ တန္းတူညီမွ် မရတာ ေပၚလြင္ပါတယ္”ဟု ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပခဲ့သည္။

မူ၀ါဒ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ လယ္သိမ္းမႈေတြျဖစ္

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္းေအာင္ကမူ လယ္သိမ္းမႈမ်ားသည္ မူ၀ါဒမွားယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ဟု ဆိုလုိက္ၿပီး လယ္ယာသိမ္းမႈမ်ားမွာ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမို မ်ားျပားလ်က္ ရွိေနသည္ဟု ဆုိသည္။

“တုိင္းျပည္အတြက္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာသူမ်ား ၊ ပုဂ္ၢိဳလ္အက်ိဳးအတြက္ သိမ္းယူမႈမ်ားလည္း လုိအပ္သည္ထက္ ပိုမိုေနသည္ကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သံုးသပ္ခ်က္မွာ ထုိစဥ္ကခ်မွတ္တဲ့ မူ၀ါဒ မွားယြင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ မူ၀ါဒေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ မလိုအပ္ဘဲ လယ္သိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ယခု ဒီမုိကေရစီေခတ္ ေရာက္ေသာကာလတြင္ မလိုအပ္ဘဲ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမမ်ားကို ပိုင္ရွင္သို႔ ျပန္ေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ေျမယာ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္သည္ တစ္ႏွစ္မွ် စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ေနသည္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မြန္ျပည္နယ္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ တစ္ေခါက္မွ် လာေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။”

လယ္သမားေတြကို လက္နက္ျပ ၿခိမ္းေျခာက္

ဇမၺဴသီရိမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚစႏၵာမင္းက လယ္သိမ္းသူမ်ားသည္ လယ္သမားတို႔ကို မျဖစ္စေလာက္ ေလ်ာ္ေၾကးသာ
ေပးၿပီး လက္နက္ျပ ၿခိမ္းေျခာက္ လယ္သိမ္းယူသည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

“စီမံကိန္းလြတ္ေျမေတြကို ေတာင္သူေတြက ျပန္ေပးမလားဆုိၿပီး ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက တစ္ခ်ိန္က သူ႔ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသံုးခ်ၿပီး လယ္သမားေတြရဲ႕ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ စာရြက္စာတမ္း မျပႏုိင္ခဲ့တဲ့ေပၚမွာ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး အာဏာပိုင္နဲ႔ေပါင္း၊ ေျမခြန္ေတြကို ၎နာမည္နဲ႔ ျပန္ လည္ေဆာင္ပါတယ္။ လယ္သမားေတြကို လက္နက္ျပ အတင္းၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး လယ္ယာေျမထဲကေမာင္းထုတ္တဲ့ ကိစၥေတြကို လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္မွာ မေန႔တေန႔ကပဲ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။” ဟု ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္သြားသည္။

ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ကို အေရးယူေပးရန္ တင္ျပ

ရန္ကုန္တုိင္း ထန္းတစ္ပင္အမတ္ ဦးသိန္းရီကမူ ကုမၸဏီမ်ား၏ လယ္ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားကို တင္ျပ ေျပာဆို သြားခဲ့သည္။

“အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လန ၃၉ ရရွိသည့္အေျခအေနမ်ားကို ပိုမို အသံုးျပဳ၍ နီးစပ္ရာ လယ္သမား ပိုင္ေျမကို လက္ညႇိဳးထိုး မတရားသိမ္းပိုက္ ရယူထားေၾကာင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မရရွိဘဲ လယ္သမားမ်ားက မိမိ လယ္ေျမတြင္ ၀င္ေရာက္ထြန္ယက္သျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားက တရားစြဲဆို အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိ
ဘဲ မတရား က်ဴးေက်ာ္ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ငုတ္ လယ္သမားမိသားစု မွာ စိတ္မခ်မ္းမသာနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ ခံစားရမႈမ်ားအေပၚ အျမန္ဆံုး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ အႀကံျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။”

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ ထူးကုမၸဏီမွ လယ္သမား ၂၇ ဦး၏ လယ္ယာေျမ ၇၀၀ ကို တစ္ဧကလွ်င္ သံုးသိန္းႏႈန္းျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ မယကႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ၎အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အထိ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိပါ။ မူလ လက္ငုတ္ လယ္သမားမ်ားမွာ သီးစားခ မေပးရဘဲ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ လယ္ေျမ တစ္ဧက၏ ေပါက္ေစ်းမွာ သိန္း ၅၀ သိန္း ၁၀၀ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားဘ၀မွာ လြန္စြာနစ္နာေနၿပီး လယ္ယာေျမမ်ားဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈကို စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာမွ ဒီလိုအေျခအေနေတြကို စံုစမ္းေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း အႀကံ ျပဳ တင္ျပအပ္ပါတယ္။”

မင္းမင္း
Mizzima - News in Burmese