Home » » လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္အျပဳ ... က်န္းမာေရး မူဝါဒအေျပာင္း

လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္အျပဳ ... က်န္းမာေရး မူဝါဒအေျပာင္း

Written By Unknown on Sunday, July 7, 2013 | 2:37 PM

လက္ရွိအစိုးရ၏ က်န္းမာေရးက႑ ျပဳျပင္ေရး အပိုင္းမ်ားအနက္ သိသာထင္ရွားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုကို ဇူလိုင္ လ ၁ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ယင္းအေျပာင္းအလဲသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ မတိုင္ခင္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းျခင္းဟုလည္း ယူဆႏိုင္သည္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီက ျပည္ပႏိုင္ငံ မ်ားမွ ေဆးပညာဘြဲ႕ M.B.B.S ႏွင့္ အလားတူ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဆရာဝန္မ်ားအတြက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေဆးကုသမႈ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ ယခုလဆန္းပိုင္းတြင္ ေၾကညာထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ အဆက္ဆက္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဆရာဝန္မ်ားကို ျပည္တြင္း၌ တရားဝင္ ေဆးကုခြင့္ မျပဳသည့္အတြက္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ယင္းေၾကာင့္ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူ႕အရင္းအျမစ္ ျပန္လည္ စီးဝင္လာေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ဖိတ္ေခၚမႈကို ႀကိဳဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးက႑တြင္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းတြင္ ကုသေပးေနေသာ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေတာ္ ျပန္ဝင္လာမည့္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိၿပီးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဆရာဝန္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ မည္ဆိုပါက အစိုးရ၏က်န္းမာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္မွ အနားယူၿပီးေသာ ပါရဂူ၊ သမားေတာ္ႀကီးမ်ား ျပည္ေတာ္ျပန္ ဝင္လာၿပီး ႏိုင္ငံ၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ပိုင္း ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္ လုပ္ကိုင္လွ်င္ ပိုအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးပညာ အသိုင္းအဝိုင္းက သုံးသပ္ၾကသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ေဆးပညာ ဘြဲ႕ရခ်င္းတူလွ်င္ပင္ ျပည္တြင္း တြင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေနေသာ လက္ေထာက္ ဆရာဝန္တစ္ဦးသည္ တစ္လလွ်င္ အေျခခံလစာက်ပ္ တစ္သိန္းခြဲသာရရွိၿပီး ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ လက္ေထာက္ ဆရာဝန္တစ္ဦးသည္ တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းမွ သုံးသိန္းရရွိသည္။

အဆိုပါပမာဏသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ လက္ေထာက္ဆရာဝန္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦး၏ ဝင္ေငြႏွင့္ အဆမ်ားစြာ ကြာျခားလွကာ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ ပိုင္းတြင္လည္း သိသိသာသာ ကြာျခားမႈမ်ား ရွိေနေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရက ဖိတ္ေခၚေနေသာ္လည္း ျပည္ေတာ္ ျပန္ဝင္ရန္ ႏိုင္ငံသားဆရာဝန္မ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိ၊ မရွိဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာသည္။

ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံတစ္႐ုံရွိ ဆရာဝန္တစ္ဦး၏ အေျခခံလစာ၊ အျခားအေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေဆး႐ုံသုံး ေဆးပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးမႈ အပိုင္းသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားလ်က္ ရွိသည့္အျပင္ က်န္း မာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ မူဝါဒပိုင္းတြင္လည္း ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနသည္။
“သူတို႔လစာဆိုရင္ အခ်ဳိးအဆကအစ အမ်ားႀကီးကြာတယ္။ ဒါကို လက္ခံႏိုင္၊ မႏိုင္ေပၚမူတည္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ ဝင္လာႏိုင္မလဲ သိႏိုင္မယ္” ဟု အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံ တစ္ခုျဖစ္ေသာ သီရိစႏၵာေဆး႐ုံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးမိုးႏိုင္ျမင့္က သုံးသပ္ေျပာဆိုသည္။

“ျပန္လာတဲ့ ဆရာဝန္ေတြအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးဖို႔လိုတယ္။ ဒီကရွိေနတဲ့ ဆရာဝန္နဲ႔ ျပန္လာတဲ့ ဆရာဝန္ေတြကိုလည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ ဖန္တီးေပးရမယ္” ဟု ခြဲစိတ္ပါရဂူ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းက အႀကံျပဳသည္။

ယင္းသို႔ျပင္ဆင္မထားပါက ျပည္ေတာ္ျပန္ဝင္မည့္ ဆရာဝန္ဦးေရ နည္းပါးႏိုင္မည္ဟု ေဆးပညာ အသိုင္းအဝိုင္းက သုံးသပ္ၾကသည္။

“ျပန္လာမွာက လက္တစ္ဆုပ္စာေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီကဆရာဝန္ေတြကို ထိခိုက္မႈ မျဖစ္ေစႏိုင္ပါဘူး” ဟု လက္ရွိ ဆရာဝန္မ်ား၏ ရပ္တည္မႈ အေနအထားကို ေဆးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္တစ္ဦးက The Voice သို႔ သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ယခင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆးတကၠသိုလ္ ဘြဲ႕လက္မွတ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆးပညာဘြဲ႕ ရရွိၿပီးသူ အခ်ဳိ႕သည္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔သို႔ ပညာဆက္လက္ ဆည္းပူးရန္ သြားေရာက္ၾကသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဆရာဝန္မ်ား ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္သင္ၾကားပါက ႏိုင္ငံအလိုက္ အသိအမွတ္ျပဳ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ား ျပန္လည္ေျဖဆိုရၿပီး တိုက္႐ိုက္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ နည္းပါးလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပတြင္ ေဆးပညာဘာသာရပ္ သင္ၾကားလိုသူ လူငယ္မ်ားသည္ အာရွေဒသတြင္း တကၠသိုလ္မ်ားကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္တက္ေရာက္ၿပီး ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္မလာဘဲ အခြင့္အလမ္းသာေသာ ယင္းႏိုင္ငံတို႔၌ပင္ အလုပ္ဆက္လုပ္ၾကသည္။ ျပည္ပတြင္ ေဆးပညာ သြားေရာက္သင္ယူေသာ ပမာဏမွာမူ လက္ရွိေဆးတကၠသိုလ္ ေလးခုမွ ေမြးထုတ္ေပးေနသည့္ ပမာဏထက္ နည္းပါးေနပါေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဆးပညာ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူ တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာနီးပါး ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ လက္ေထာက္ ဆရာဝန္မ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ ခန္႔ထားရာတြင္မူ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ အလုပ္လိုအပ္ေနေသာ ေဆးပညာဘြဲ႕ရမ်ားစြာ က်န္ရွိေနပါသည္။

အလုပ္ရရွိမႈ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ဆရာဝန္အလုပ္ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္သူမ်ား ၊ ႏိုင္ငံျခား ပညာသင္ သြားသူမ်ားလည္း ထပ္မံေပၚထြက္လာျပန္သည္။

အစိုးရက လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ေမြးထုတ္ေနခ်ိန္ ယင္းအခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းသည္ အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရး မူဝါဒပိုင္း အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ေရးဆြဲထားေသာ မူဝါဒတြင္ အသစ္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္လာေၾကာင္း NLD က်န္းမာေရးကြန္ရက္ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ခြဲစိတ္ပါရဂူ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းက သုံးသပ္သည္။

အလားတူ ယခင္ကေဆးပညာ ဘြဲ႕ရမ်ားအတြက္ ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ကို ႏိုင္ငံေရးျပစ္မႈကင္း၊ မကင္း စိစစ္၍ ထုတ္ေပးၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္လာပါက လိုင္စင္သိမ္းသည္အထိ က်ပ္တည္း ခဲ့သည္။ ယခုအခါ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ လိုင္စင္ ျပန္လည္ခ်ေပးျခင္း၊ သက္တမ္းတိုးေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။

ယခင္က ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ရရွိရန္ တစ္လနီးပါး သင္တန္း တက္ရေသာ္လည္း ယခုအခါ ေဆးပညာဘြဲ႕ ရရွိၿပီးပါက ကုသခြင့္လိုင္စင္ ရရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံသား ဆရာဝန္မ်ား အတြက္မူ ေဆးေကာင္စီစာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ လိုအပ္ၿပီး အဆိုပါစာေမးပြဲတြင္ ခႏၶာေဗဒ၊ ဇီဝကမၼေဗဒ၊ ဇီဝဓာတုေဗဒ၊ ေဆးဝါးေဗဒ၊ အဏုဇီဝေဗဒ၊ ေရာဂါေဗဒ၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လူမႈေရးေဆးပညာ၊ ဥပေဒေရးရာ ေဆးပညာ၊ ေဆးပညာ၊ ကေလးက်န္းမာ ေရးပညာ၊ ခြဲစိတ္ကုပညာႏွင့္ သားဖြား မီးယပ္ပညာ ဘာသာရပ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ စာေတြ႕ စိစစ္ထားသည္။

ေဆးပညာ ေလာကတြင္ ျပည္ပမွ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဆရာဝန္တိုင္းကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မည္ မဟုတ္ရာ ယင္းသို႔ ျပည္တြင္းျပန္ဝင္လာမည့္ ဆရာဝန္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္း စိစစ္ထားေသာ စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပေပးေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ ကုသႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စာေမးပြဲ စစ္ေဆးလက္ခံျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း ေဆးပညာရွင္အခ်ဳိ႕က အႀကံျပဳေျပာ ဆိုသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေသာ မူဝါဒတစ္ခု ျမန္မာ့ က်န္းမာေရးေလာကအတြက္ လိုအပ္လာသည္။

ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အက်ဳိးရလဒ္သည္ ေရရွည္ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုအၾကာ ထင္ဟပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေေသာ္လည္း က်န္းမာေရးက႑ ေျပာင္းလဲေရးသည္ ခ်က္ခ်င္းသိသာေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မူဝါဒမ်ား၊ ေဆးပညာဥပေဒမ်ား ျမန္ျမန္ ျပင္ဆင္ထားရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းက သုံးသပ္ေျပာဆိုသည္။

က႑ေပါင္းစုံအတြက္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ပိုင္း ျဖည့္ဆည္းျခင္း သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလအတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရာ က်န္းမာေရးက႑တြင္လည္း အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ ရရွိထားသူ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္ေနသျဖင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံသားဆရာဝန္မ်ား ေဆးကုသခြင့္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးေရး အစီအစဥ္က ယင္းလိုအပ္ခ်က္ကို မည္မွ် ထိေရာက္စြာ ျဖည့္ တင္းႏိုင္မည္ကို ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

လဲ့ရည္ျမင့္ - The Voice Weekly