Home » » ျမန္မာနုိင္ငံမွာ တရုတ္ရင္းႏွီးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနဆဲ

ျမန္မာနုိင္ငံမွာ တရုတ္ရင္းႏွီးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနဆဲ

Written By Unknown on Thursday, July 25, 2013 | 11:55 PM

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပည္ပကေန လာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွတာေတြထဲမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ အမ်ားဆံုးအခ်ဳိးနဲ႔ ဆက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ထိပ္တန္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုး က႑ဟာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ စြမ္းအင္က႑နဲ႔ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑ေတြမွာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံၾကပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီက႑ေတြအျပင္ လုပ္သားအင္အား အမ်ားအျပားသံုးရတဲ့ တျခားက႑ေတြမွာပါ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြရဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစံုကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကေန ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ေခါင္က အစိုးရပိုင္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အဦးေလးလံုး ကို ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္နဲ႔ ပုဂၢလိကလက္ထဲ ငွားရမ္းၿပီး ေရွးမူ မပ်က္ ျပင္ဆင္ မြမ္းမံၿပီးေတာ့ ေဟာ္တယ္ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အေျခအေနကို ၾကာသပေတးေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈေကာ္မရွင္႐ံုး မွာ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ခ်ိန္အတြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေနကို ေျပာျပခဲ့တာပါ။

"က်ေနာ္တို႔ ဒီႏွစ္၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇြန္လ အထိ ဒီစာရင္းပိတ္တဲ့ အေနအထားအရ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စုစုေပါင္း Investment ဝင္လာတာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂.၉ ဘီလံယံေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံ ထားတဲ့ တ႐ုပ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈပမာဏရဲ့ ၃၄ရာခိုင္ႏႈန္း နီးနီးေလာက္ကို တ႐ုပ္ႏိုင္ငံက ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံထားတာျဖစ္ပါတယ္။"

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးပါ။

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုးက႑ဟာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္တဲ့ က႑ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရဲ႕ ၄၀% ရွိတယ္လို႔ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးကေျပာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ စြမ္းအင္က႑မွာ ၃၀% နဲ႔ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးက႑မွာ ၇% အသီးသီးရွိေနပါတယ္။

ဒီက႑ေတြဟာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ေတြမဟုတ္သလို လုပ္သားအင္အား အမ်ားအျပားသံုးတဲ့ က႑ေတြလည္း မဟုတ္တာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူထု အတြက္ အက်ဳိးရွိေစမယ့္ တျခားက႑ေတြမွာလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြ၀င္လာဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာပါတယ္။

"တုိင္းျပည္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈနည္းေနတယ္။ ဒီက႑ေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားမ်ား ဝင္လာျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းျပည္ရဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ေက်ာ္ လယ္ယာက႑မွာ ပါဝင္ပတ္သက္တဲ့သူမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလည္း ပိုမိုရရွိေအာင္၊ ေနာက္တခုက ဆင္းရဲမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ေက်းလက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ဖို႔၊ လယ္ယာက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈဝင္လာဖို႔၊ ေနာက္တခုက ဒီကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းေတြေပါ့ေလ။ အထူးသျဖင့္ ဒီလတ္တေလာအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနတာကေတာ့ လုပ္သားအေျချပဳေတြမွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ဝင္လာဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ တတိယ အခ်က္ကေတာ့ ဟိုတယ္နဲ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြမွာ တုိင္းျပည္ အတြက္လည္း တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒါေတြကိုလည္း ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေတြ တိုးျမႇင့္ဝင္ေရာက္လာဖို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။ "

ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးေျပာသြားတဲ့အထဲက ေဟာ္တယ္နဲ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာေအာင္ႀကိဳးစားေနတယ္ဆိုတာကို ထင္ဟပ္တဲ့အေနနဲ႔ အစိုးရပိုင္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အဦးေလးလံုးကုိ ေဟာ္တယ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳဖို႔ လုပ္ေနတဲ့အေျခအေနကို ရွင္းလင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္္ငံဆီ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္ေတြ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး ၀င္ေရာက္လာေအာင္ ႀကိဳးစားေနတဲ့ တစ္ခ်ိန္္ထဲမွာ ေဟာ္တယ္ခန္းခေတြ ျမင့္မားလြန္းတာနဲ႔ အခန္းမလံုေလာက္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ရင္ဆုိင္ေနရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း အိုမင္းေဟာင္းႏြမ္းေနတာေၾကာင့္ အသံုးျပဳလို႔ မရေတာ့ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေနတဲ့ အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာ႐ံုးေတြအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ အေဆာက္အဦးေလးလံုးကုိ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြလက္ထဲ လႊဲေျပာင္းငွားရမ္းၿပီး ေဟာ္တယ္ေတြ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာပါ။

ဒီလိုလုပ္ရတာဟာ ေဟာ္တယ္နဲ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ေရာ၊ အေဆာက္အဦးေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ပါ ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာပါတယ္။

" အေဆာက္အဦးေတြက ကိုလိုနီေခတ္က အေဆာက္အဦးေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ တကယ္တမ္းေျပာရင္ေတာ့ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦးေတြပါ။ ဒါေတြက ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းထားဖို႔   တိုင္းျပည္မွာ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါက်ေနာ္တို႔ရဲ့ အေမြအႏွစ္ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ဒီဟာေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္က တာဝန္ယူၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းဖို႔ ရံပံုေငြ အခက္အခဲရွိလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔က ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ ေတြကို တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္းေစျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္လည္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြကို တဖက္တလမ္းက ႏိုင္ငံေတာ္စားရိတ္ကုန္က်မႈမရွိပဲ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းလည္း ေပၚေပါက္လာဖို႔ က်ေနာ္တို႔ရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါတယ္။"

အခု မြမ္းမံျပင္ဆင္ဖို႔လုပ္ေနတဲ့ အေဆာက္အဦးေလးလံုးစလံုးဟာ ႏွစ္ ၈၀ ကေန ၁၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိတဲ့ ကိုလိုနီေခတ္ အေဆာက္အဦးေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေရွးမူမပ်က္ မြမ္းမံျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ေရးမွာ တကယ္ လုပ္ႏုိင္မယ့္ ကုမၸဏီေတြကို တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ လုပ္ထားပါတယ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး သူရဦးေသာင္းလြင္က ေျပာပါတယ္။

"အခ်ိဳးအားျဖင့္ဆိုရင္ ယေန႔ေခတ္မွာ Transparency  ရွိရွိ၊ တရားမ်ွတမႈရွိရွိ ဒါေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါျပည္သူလူထု ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထုလိုလားတဲ့ Transparency ရွိဖို႔ တရားမ်ွတမႈျဖစ္ဖို႔ ဒါေတြကို က်ေနာ္တို႔က တာဝန္ခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။"

ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦးေတြကို နဂိုလက္ရာအတိုင္း ထိန္းသိမ္းၿပီး ျပဳျပင္မြမ္းမံတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ တင္ဒါဖိတ္ေခၚခဲ့တာ မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပက ကုမၸဏီေတြ၊ ဖက္စပ္ကုမၸဏီေတြ စသည္အားျဖင့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၈၃ ခု တင္ဒါတင္သြင္းခဲ့တယ္လုိ႔ သူရ ဦးေသာင္းလြင္ကေျပာပါတယ္။

အဲဒီထဲကမွ အခ်က္ ၉ ခ်က္ေပၚမွာ အေျခခံ စိစစ္ၿပီးေတာ့ စုစုေပါင္း ကုမၸဏီ ၁၃ ခုကို ပဏာမ အဆင့္ ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္၊ စေနေန႔မွာ ကုမၸဏီေတြအားလံုးကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္အားလံုး နဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီးေတာ့ ျပန္စိစစ္ၿပီး တင္ဒါေအာင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကို ေၾကညာမယ္ လုိ႔ ဒု၀န္ႀကီး သူရဦးေသာင္းလြင္ ကေျပာပါတယ္။


တင္ဒါေအာင္တဲ့ကုမၸဏီေတြဟာ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာကို တင္သြင္းၾကရမွာျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ဖို႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ေကာ္မရွင္ကေန ရတဲ့အခ်ိန္ကေန စတင္လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာပါ။ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ၿပီးဆံုးေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လ်ာထားတယ္လုိ႔ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ကုိေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း (ဗီြအုိေအ)