Home » » ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး… သာသနာ့ေျမကိုပါ အပိုင္ၾကံ

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး… သာသနာ့ေျမကိုပါ အပိုင္ၾကံ

Written By Unknown on Tuesday, July 23, 2013 | 3:29 AM

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီးကန္႕ဘလူျမိဳ႕နယ္ မလယ္ေက်းရြာမွာ လြန္ခဲ့ေသာ  ႏွစ္ေပါင္း ၉၂ ႏွစ္(ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၂၈၃)က တည္ထားခဲ့ေသာ မိုးဆုေတာင္း ဘုရားရွိ ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီဘုရားကို ဘုရား ဒါယိကာၾကီး မစၥတာ ဘိြဳက္(အဲဒီေခတ္ကအေခၚ-ဘိြဳက္သၡင္) ဇနီး ဘုရားအမၾကီး ေဒၚအံ့ ၊ သမီး မသိန္းေမ၊ မသိန္းေရ၊ သား ေမာင္ဘျမိဳင္ ဆိုျပီးေက်ာက္စာထိုးလွဴဒါန္းခဲ့တာပါ။ ဘုရားကုန္းေတာ္ အ၀င္ ေစာင္းတန္းၾကီးဟာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ခဲ့တဲ့ အခုအခ်ိန္အထိ ခိုင္ခန္႕ေအာင္ တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့၊ အေထာက္အထား ေက်ာက္စာမ်ား နဲ႕ တည္ရွိကိုးကြယ္ခဲ့တဲ့ ဘုရားကုန္းေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရားဒါယိကာ/ ဒါယိကာမမ်ားက သာသနာအက်ိဳးငွာ ေဆာက္တည္လွဴဒါန္းခဲ့သလို၊ သားစဥ္ေျမးဆက္ မ်ားကလည္း ျပဳျပင္ထိန္းသိန္းျခင္း မ်ားကို သားေျမးျမစ္မ်ား အဆက္ဆက္ ယခုအခ်ိန္ထိတိုင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီဆုေတာင္းျပည့္ ေစတီေတာ္ဟာ ေက်းရြာပတ္၀န္းက်င္ ေဒသေတြ မိုးေခါင္တဲ့ႏွစ္ေတြမွာ ဘုရားေရသပၸါယ္ျခင္း လြန္ဆြဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ဆုေတာင္းၾကရတဲ့ အတြက္ ေနာင္မွာ မိုးဆုေတာင္းဘုရားဆိုျပီး လူသိမ်ားလာတဲ့ ဘုရားကုန္းေတာ္ပါ။

အခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက GSM တာ၀ါတိုင္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ဒီဘုရားကုန္းေတာ္ သာသနာ့ ၀တၱက နယ္ေျမကို တည္ေဆာက္ခြင့္ ရရွိရန္အတြက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕  ႏွင့္ပူးေပါင္းၾကံစည္ျပီး ေျမတိုင္းဌာနအား ေခၚယူတိုင္းတာလ်က္ သာသနာ့နယ္ေျမ အား ပလပ္ေျမ(ေျမလြတ္)အျဖစ္ လုပ္ၾကံဖန္တီး ေနလ်က္ရွိပါတယ္။

ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားကိုလည္း GSM တယ္လီဖုန္းမ်ား ဒီေနရာရမွ လိုင္းေကာင္းမည္ဆိုလ်က္ လွည့္ဖ်ားေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ ရြာအနီးပတ္လည္မွာ ဆက္သြယ္ေရးဌာနအေနနဲ႕ ၀ယ္ယူရရွိနိဳင္တဲ့ ေျမယာမ်ားစြာ ရွိေနပါလ်က္ သာသနာ့ေျမအားယခုကဲ့သို႕  လိမ္လည္ရယူရန္ၾကိဳးပမ္းျခင္းမွာ မသင့္ေလ်ာ္ပါေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးမွ တိုင္းအဆင့္ လူၾကီးမင္းမ်ား သိေစခ်င္ပါတယ္။

ဒီဘုရားကုန္းေတာ္နဲ႕ သာသနိက အေဆာက္အဦမ်ားကို အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး မစၥတာ ဘိြဳက္ ကိုယ္တိုင္က နိဗၺာန္အတြက္၊ ေနာင္သာသနာအတြက္ လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ေက်ာက္စာရွိေနပါတယ္။ ဇနီး ေဒၚအံ့ ႏွင့္ သားေျမးျမစ္ တီတြတ္ အထိ အဆက္ဆက္ ထိန္းသိန္း ျပဳျပင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို သမိုင္းေၾကာင္းအရေရာ အစဥ္အလာအရေရာ သိသာထင္ရွားတဲ့ သာသနာ့ေျမအား ဆက္သြယ္ေရးမွ ေျမစာရင္းႏွင့္ေပါင္းကာ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျပီး အေဆာက္အဦမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ၾကံစည္အားထုတ္ေနျခင္းမွာ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုပ္၊ သာသနာဖ်က္လုပ္ရပ္အျဖစ္ ျမင္မိပါေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚအံ့မွဆင္းသက္လာခဲ့ေသာ ေျမးျမစ္မ်ားအားလံုးကိုယ္စား လူၾကီးမင္းမ်ားသိေစရန္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ နိဳင္ငံေတာ္မွ ေျမသိမ္းယာသိမ္းကိစၥမ်ားအား တရားမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ၾကားသိေနရပါလ်က္ သာသနာ့ေျမအား လိမ္လည္လ်က္ ဆက္သြယ္ေရးေျမအျဖစ္ဖန္တီး ရယူရန္အားထုတ္ ေနသည္ကို သိရွိပါကလည္း အၾကီးအကဲမ်ားမွ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ယံုၾကည္စြာတင္ျပလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။

ေျမးျမစ္မ်ားအားလံုး ကိုယ္စား
ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး
မလယ္ရြာ၊ ကန္႕ဘလူျမိဳ႕နယ္
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး