Home » » ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးညီလာခံ PR ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္မ်ား ေဆြးေႏြးေသာ္လည္း မဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေသး

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးညီလာခံ PR ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္မ်ား ေဆြးေႏြးေသာ္လည္း မဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေသး

Written By Unknown on Tuesday, June 25, 2013 | 8:33 AM

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏ ဗဟိုညီလာခံ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ PR (အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳ) စနစ္၊ ဖယ္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာတမ္းမ်ား ဖတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တိက် ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်ႏုိင္ေသးေၾကာင္း အစည္းအေဝးအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက ေျပာသည္။

၎ကေျပာၾကားရာတြင္ ထုိစနစ္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ယခုအစည္းေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိုင္ေသးဘဲ ဗဟုိေကာ္ မတီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးလုိက္သည္ဟု ေျပာသည္။

PR စနစ္အား ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ က်င့္သံုးမည္ မသံုးမည္ကို လာမည့္လႊတ္ ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ေခ် ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာၿပီး ''ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီက ဏြၽ စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေရာ က်န္တဲ့စနစ္ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေရာ ေလ့လာၿပီးေတာ့ ဆက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ဆံုးျဖတ္္ခ်က္မက် ေသးပါဘူး'' ဟု ဆိုသည္။

ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါကဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္မည္

ဖယ္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဦးေဌးဦးက စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာ ၾကားလုိက္ၿပီး ဖယ္ဒရယ္စနစ္ သည္ ခြဲထြက္ ျခင္း လံုးဝမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဖယ္ဒရယ္သေဘာေဆာင္မႈ ရွိမရွိကို ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါက ျပင္ဆင္မည္ဟုလည္း မီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ NLD အပါအဝင္ အျခားပါတီမ်ားကလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္ အလက္မ်ားကိုမူ ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးေပ။

အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိ

အစိုးရအဖြဲ႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရမည္ဟု အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိေၾကာင္းလည္း ဦးေဌးဦးက ေျပာသည္။

''ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိပါဘူး။ သမၼတႀကီးအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား အားလံုးသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ၂ဝဝ၈မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ရွိေသာပုဂၢိဳလ္ေတြသည္ ပါတီ၏လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို မလုပ္ရဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိဘူး'' ဟု ၎းက ေျပာသည္။

ယင္းကိစၥအား ဇြန္လ ၂၂ ရက္က ြၽၤဗ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ ဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းတို႔အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဗဟုိ အလုပ္မႈေဆာင္ ရာထူးမွ ေခတၱရပ္ဆုိင္းထားရန္ ပါတီ၏ ဗဟိုညီလာခံအစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိဟု ဦးေဌးဦးက ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

NLD ႏွင့္ ၫြန့္ေပါင္းလုပ္ရန္ ေစာေနေသး

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသူရေရႊမန္း၏ အေမရိကန္ ခရီးတြင္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လိုအပ္ ပါက NLD ပါတီႏွင့္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရလုပ္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္ အခ်ိန္ေစာေန ေသးသည္ဟု ဦးေဌးဦးက မီဒီယာမ်ား၏ အေမးကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

''ဒီအေျခအေန အခ်ိန္အခါမွာ အစုိးရ ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔ေျပာရမယ့္ အခ်ိန္လား။ ေျပာေရာ ေျပာမွာလားဆုိတာ ဒါစဥ္းစား ၾကည့္ပါ။ ဒီ ဟာက ဘယ္လိုဖြဲ႕စည္းမယ္ဆုိတဲ့ဥစၥာသည္ ေစာမ်ားေစာေနလားလို႔။ ဒီဟာက ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔မွာ လံုးဝမေဆြးေႏြးဘူး။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာတာမရွိဘူးလို႔ပဲ အတိအက်ေျပာလို႔ရပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။

ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါတီ၏သေဘာ ထားသည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္ခံ ၿပီး ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ ဆုိပါက NLD ပါတီသာမက မည္သည့္ပါတီမဆုိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဦးေဌးဦးက မီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပါတီ၏ ဒု- ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေသာင္းကမူ ပါတီ ဥကၠ႒၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္တြင္ ေျပာေသာ စကားအား ပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္း အေဝးတြင္ ပါတီဝင္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသင့္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းထုတ္ သတင္းဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ျဖစ္သည့္ သံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးသို႔ ဦးေအာင္ေသာင္း တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္းလည္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဗဟိုညီလာခံ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ဇြန္လ ၂၂ ရက္မွ ၂၄ ရက္ အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပ ခဲ့ၿပီး ၂၄ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သိဂႌထြန္း
Mizzima - News in Burmese