Home » » ကံစမ္းမဲေပါက္သည္ဟုဆိုကာ ေငြက်ပ္(၁ဝ)သိန္း ဖုန္းျဖင့္လိမ္လည္ရယူ

ကံစမ္းမဲေပါက္သည္ဟုဆိုကာ ေငြက်ပ္(၁ဝ)သိန္း ဖုန္းျဖင့္လိမ္လည္ရယူ

Written By Unknown on Thursday, June 6, 2013 | 6:46 PM

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ လြိဳင္လင္ခရိုင္၊ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္၊ တပ္ေမာက္ေက်းရြာေန စိုင္းပႏၲိ ကိုင္ေဆာင္သည့္ ဖုန္းသို႔ မိုဘိုင္းဖုန္းကုမၸဏီမွ ဗိုလ္မွူး တင္ေအာင္ အမည္ အသုံးျပဳကာ စိုင္းပႏၲိ၏အမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာမ်ားအား ေမးျမန္းစုံစမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေနာက္ ထိုသူက ဖုန္းအလုံး(၃၆ဝ)မဲေဖာက္ရာ စိုင္းပႏၲိ၏ ဖုန္းႏွင့္ အျခား ဖုန္း(၁)လုံးတို႔မွာ ကံစမ္းမဲေပါက္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ၎ဗိုလ္မွူးတင္ေအာင္ဆိုသူက ၎တို႔မိုဘိုင္းဖုန္းကုမၸဏီမွမဲေဖာက္ေသာ စုစုေပါင္း တန္ဘိုးမွာ က်ပ္သိန္း(၁ဝဝဝ) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဖုန္းတစ္လုံးလၽွင္ က်ပ္သိန္း(၅ဝဝ)စီ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေငြမ်ားအား ေပးပို႔ နိုင္ရန္အတြက္ အမည္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာမ်ားေတာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ မဲေပါက္သည့္အတြက္ ဖုန္းအသစ္(၁)လုံး ထပ္မံဝယ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ဖုန္းမွာ ေငြက်ပ္(၂)သိန္းက်သင့္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြထုတ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးရန္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္(၁ဝ)သိန္းအား အျမန္ဆုံးေပးပို႔ရန္တို႔ကို ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ဆို၏။

 ၎ေငြမ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ ကေမၻာဇဘဏ္သို႔ ဦးဇင္မ်ိဳးဦး၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၁၂/ဒဂတ(နိုင္)ဝ၆၄၇၄၇ ျဖင့္ ပို႔ေပးရန္ေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္ လဲခ်ားၿမိဳ႕တြင္ ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲမရွိ၍ ၎တို႔ဆက္သြယ္လာသည့္ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၉၇၃ဝ၂ဝ၅၇၇ သို႔ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲ (ကမာရြတ္)သို႔ ေပးပို႔ရန္ေျပာသျဖင့္ ၃၁-၅-၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ ၁၄ဝဝ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ၎တို႔ေတာင္းသည့္ ေငြမ်ားကို ေပးပို႔ခဲ့သည္ဆို၏။

ေငြမ်ားအားပို႔ၿပီးေနာက္ ထိုေန႔ ၁၄၃ဝ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ အဆိုပါ ဗိုလ္မွူး တင္ေအာင္ဆိုသူက ယေန႔ဘဏ္ပိတ္သြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ ၃-၆-၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ကံစမ္းမဲ ေပါက္ေသာေငြမ်ားအား ထုတ္ယူ နိုင္ေၾကာင္း၊ ေငြမ်ားကို ဘဏ္သို႔ေပးသြင္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဖုန္းျဖင့္အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုသူတို႔အား ဖုန္းဆက္သြယ္၍မရေတာ့သျဖင့္ သံသယျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ စိုင္းပႏၲိက ၎ပို႔လိုက္သည့္ေငြမ်ားအား ရန္ကုန္ဘဏ္သို႔ ေငြလြဲပို႔ျခင္းမရွိေသးပါက အခ်ိန္မီပိတ္သိမ္းေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ရန္ကုန္ဘဏ္သို႔ ပို႔ၿပီးေသာ္လည္း ထိုဘဏ္တြင္ လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းမရွိေသးပါက အခ်ိန္မီတားဆီးေပးထားရန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာက ဖက္စ္(FAX)ေငြလြဲစနစ္ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းပို႔လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါကိစၥအား လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကား လာ ခဲ့သျဖင့္ ရဲစခန္းမွ ရန္ကုန္ဘဏ္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ေငြမ်ားအား ၃၁-၅-၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ ၁၄၃ဝ အခ်ိန္တြင္ပင္ လာေရာက္ထုတ္ယူ သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လိမ္လည္သူမ်ားသည္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားရွိ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏အမည္ကိုအသုံးျပဳၿပီး ၾကားရသူေလာဘ တက္ေလာက္သည့္ေငြေၾကးပမာဏမ်ားကို မဲေဖာက္၍ပို႔ေပးမည္ဆိုကာ ထို႔အတြက္ လိုအပ္သည့္ေငြေၾကးအား ေရွးဦးစြာ ၎တို႔ထံပို႔ေပးရန္ေတာင္းဆိုေလ့ရွိၾကသည္။

ေငြေတာင္းခံရာတြင္ တစ္စုံတစ္ရာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွု မရရွိေစရန္ ၎တို႔ထံ ခ်က္ခ်င္းေငြပို႔ေပးရန္ေျပာေလ့ရွိသည္။ မိမိတို႔ပို႔ေပးလိုက္ေသာေငြကို လက္ခံမည့္သူမ်ားမွာ အမည္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ေပးထားေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အေျခအေနမရွိသည့္သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ေငြထုတ္ယူေပးရန္ ၎တို႔က အခေၾကးေငြေပး၍ တစ္ဆင့္ခံထုတ္ယူေစသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔က ေနာက္ကြယ္မွေန၍ လုံျခဳံေသာေနရာ ေရာက္မွ ေငြကိုလြဲေျပာင္းလက္ခံယူၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ေငြေၾကးအလိမ္ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပစ္္မွုျဖစ္ပြားပါက နီးစပ္ရာရဲစခန္းမ်ားတြင္ အမွုဖြင့္ တိုင္ၾကားၾကရန္လိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မိမိႏွင့္ သိကၽြမ္းျခင္းမရွိဘဲ တစ္ဖက္မွ ေလာဘတက္ေလာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ေျပာဆိုမွုကို ေလာဘတက္ျခင္း၊ အလြယ္တကူယုံၾကည္ျခင္းတို႔ မျဖစ္ေပၚေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယခုအခါ ၁၅ဝဝိ/-တန္ဖုန္းမ်ား ေပၚလာၿပီျဖစ္ရာ ဖုန္းမွတဆင့္ လိမ္လည္ ေငြပို႔ခိုင္းမွုမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားလာနိုင္သျဖင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ပိုမိုသတိရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ လိမ္လည္၍ ေငြေၾကးေတာင္းခံမွုမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အလားတူကိစၥမ်ားၾကဳံေတြ႕ရပါက နီးစပ္ရာရဲစခန္းမ်ားသို႔ အခ်ိန္မီ ဆက္သြယ္သတင္းေပးၾကရန္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အဆိုပါျပစ္မွုမ်ားမွတရားခံမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးနိုင္ေရးႏွင့္ ျပစ္မွုမျဖစ္ပြားေစေရး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရဲဇာနည္ (ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ ့)