Home » » ဒါဖတ္ၿပီးမွ အၾကမ္းဖက္ဖုိ႔ စဥ္းစားပါ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားကို ဆန္႔က်င္သင့္သည့္ အေၾကာင္းရင္း ၇ ခ်က္

ဒါဖတ္ၿပီးမွ အၾကမ္းဖက္ဖုိ႔ စဥ္းစားပါ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားကို ဆန္႔က်င္သင့္သည့္ အေၾကာင္းရင္း ၇ ခ်က္

Written By Unknown on Monday, June 3, 2013 | 4:04 PM

ဒီမနက္ ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ သင့္ေျခေထာက္ကို မြတ္ဆလင္ဟု ထင္ရသူတစ္ဦးက တက္နင္းခဲ့ပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ မြတ္ဆလင္ဟု ယူဆရသူတစ္ဦးက သံဃာေတာ္တစ္ဦးကုိ စက္ဘီးျဖင့္ ၀င္တုိက္ခဲ့ပါသလား။ ဘာမွအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမျပဳလုပ္မီ ဒီေဆာင္းပါးကိုအရင္ဖတ္ ၾကည့္ပါ။

ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဘာသာေရးလူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡမ်ားက ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တစ္စစီဆုတ္ၿဖဲပစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ငါးစုခန္႔ မ်က္စိလည္လမ္းမွားေနခဲ့ၿပီး လမ္းေၾကာင္းျပန္တည့္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနသည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကို ေနာက္ျပန္လွည့္ဖို႔အားထုတ္သည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။

ဘာေၾကာင့္ ဘာသာေရးလူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသားတုိင္းက အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္သင့္သည္ ယခုပဋိပကၡမ်ားကျပည္္ေထာင္စု အနာဂတ္ကို ဘယ္လို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဆုိသည့္ အေၾကာင္းရင္းခုနစ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါမည္။

၁။ ျပည္ေထာင္စုဟူသည္ လူနည္းစုမ်ား၏ ေနအိမ္လူနည္းစု မြတ္ဆလင္မ်ားကို တုိက္ခိုက္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုတြင္းရွိ အျခားေသာ လူနည္းစုမ်ားၾကားမွာလည္း မလုံၿခံဳစိတ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစသည္။ လူနည္းစုမ်ားျဖစ္သည့္ ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား အားလုံး၏ စိတ္တြင္ တစ္ေန႔လူအမ်ားစုႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္လွ်င္ အကာအကြယ္မဲ့ အႏုိင္က်င့္ခံရမည္ဆိုသည့္ မလုံၿခံဳသည့္စိတ္က ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ကို အျပင္းအထန္ထိခိုက္ေစပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကဲြေရးကို ရာသက္ပန္ေႂကြးေၾကာ္ေနခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဖဲြ႕ စည္းထားေသာ အစိုးရအဖဲြ႕တြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ တိတ္ဆိတ္ေနေသာ အတုိက္အခံသည္လည္း လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္ အေရးအတြက္တာ၀န္ရွိပါသည္။

၂။ အေ၀းေရာက္ မိသားစု၀င္မ်ားအင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားႏုိင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံအသီးသီးႏွင့္ ကမၻာတစ္လႊားမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္၊ အေျခခ်ေနထုိင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာတို႔အတြက္ လုံၿခံဳေရးအရ စိုးရိမ္စရာအေကာင္းဆုံးအေျခအေန ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ျပည္တြင္းမွအစြန္းေရာက္ သူ၊ မသမာသူအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမိသားစု၀င္အမ်ားအျပား စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကရသည္။ ျပည္ပမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ ျပည္တြင္းသို႔ ေငြျပန္လႊဲမႈသည္ ေဒၚလာ ဆယ္ဘီလီယံ အနည္းဆုံးရွိႏုိင္သည္ဟု The Economist မဂၢဇင္းႀကီး၏ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္ကဆိုသည္။ ဤေငြပမာဏသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏွစ္စဥ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မွ ရရွိသည့္ေငြထက္ အေျမာက္ အျမားပိုပါသည္။ ျပည္သူအမ်ားစုကို ထမင္းေကၽြးေနသည့္ က႑ျဖစ္သည္။

၃။ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာအကူအညီႏွင့္ ျပန္လည္ဖံြ႕ၿဖိဳးေအာင္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ အႀကီးမားဆုံးျပႆနာျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈရွိေနသည့္ မည္သည့္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကိုမွ် ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေအာင္လုပ္၍မရပါ။ ႏုိင္ငံတကာမွ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား ရေနသည့္တုိင္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈကို ခ၀ါမခ်ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံအမ်ား
အျပား ရွိသည္။ အိမ္နီးခ်င္းဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏုိင္ငံတကာမွ အကူအညီပ်မ္းမွ် ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံေဒၚလာရရွိေနသည္။
သို႔ေသာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံလမ္းမ်ားေပၚတြင္ ယာဥ္တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ဆုံး႐ႈံးေနသည့္ စရိတ္က ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံေဒၚလာရွိေနသည္။ မထင္မွတ္သည့္ ျပႆနာတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာကအကူအညီအားလုံးကို ဆုံး႐ႈံးေနသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေတာ့ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးပဋိပကၡမ်ားကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္လွ်င္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ဖို႔မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

၄။ ဗုဒၶဘာသာ၏ ပုံရိပ္ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းက ျမန္မာဗုဒၶဘာသာႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ ေလးစားယုံၾကည္မႈအေပၚ ယခုပဋိပကၡမ်ားက ထိခိုက္မႈရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာက၀ိုင္းေ၀ဖန္၍ အကဲဆတ္ ျပန္လည္ရန္ေတြ႔မည့္ အစား မိမိလူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းမွာ အႏုိင္က်င့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မရွိေစဖို႔ ႀကိဳတင္တားျမစ္ႏုိင္မွသာ ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္ဆယ္ႏုိင္လိမ့္မည္။
“လူအခ်င္းခ်င္းလွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္းအခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလုိျခင္းအခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။ တုိ႔ေမတၱာစြမ္း ကမၻာလႊမ္းၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ”

၅။ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာေနထုိင္ျခင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတည္ရွိသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတုိက္ငယ္၏ လူဦးေရထက္၀က္ေက်ာ္ သည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာေရးအေျခခံသည့္ မီးကိုေမႊးလွ်င္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံသာမကဘဲ ေဒသတြင္းမွာမည္မွ်ကူးစက္ေလာင္ ကၽြမ္းမည္ကို ဆင္ျခင္ေတြးေတာ၍ ရႏုိင္လိမ့္မည္။

အာဆီယံဥကၠ႒လုပ္မည္ဆုိလွ်င္ ဥကၠ႒ေနရာႏွင့္ ထုိက္တန္သည့္က်င့္ႀကံမႈကို ျပသဖို႔လိုသည္။ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒အခြင့္အေရးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရစရာအမ်ားအျပားရွိသည္။ မုိက္မဲသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ထိုအခြင့္အေရးကို မဆုံး႐ႈံးသင့္ပါ။

၆။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မဆို တရားဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈသည္ ဗုိင္းရပ္စ္ပိုးကဲ့သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈလြယ္ကူသည္။ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡေတြသည္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းတြင္ အျခားေသာတရားဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး
ကို ရက္ေရာစြာ ဖိတ္ေခၚေနသည္။ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္ဖိႏွိပ္မႈသည္ အစုိးရ၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ား၊ မဟာသူေဌးႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ ျဖတ္ေက်ာ္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ျပည္သူမ်ားအေပၚ မတရားဖိႏွိပ္မႈျပဳလုပ္ဖို႔ အားေပးတုိက္တြန္းသေယာင္ျဖစ္သည္။ဥပေဒအထက္မွာ မည္သူမွ မရွိရပါ။

၇။ တပ္မေတာ္ႀကီးလည္း ခ်ီလာပါၿပီ၊ အထက္ပါ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ကို ဖတ္ၿပီးသည့္တုိင္ နားမ၀င္ေသးသူမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆုံးအခ်က္ နံပါတ္ခုနစ္ျဖင့္ သတိေပးဖို႔ ႀကိဳးစားပါမည္။ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မၿငိမ္သက္မႈသည္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တုိက္႐ိုက္ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ငါးဆယ္သည္ လုံေလာက္ေသာ ေျခာက္အိပ္မက္ရွည္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထုိအိပ္မက္ကို ျပန္မက္ခ်င္သူ အမ်ားအျပားရွိမည္ဟုမထင္ပါ။ တပ္မေတာ္သားမ်ားအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။

အရပ္ဘက္ကိစၥမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မပါ၀င္ဘဲ ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ အစြမ္းအစ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာရွိေၾကာင္း သက္ေသျပဖို႔လိုပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံးမွာတာ၀န္ရွိသည္။

ေရးသားသူ- ရဲမုိး - 7Day News Journal