Home » » လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္ျပဌာန္းဖို႔ အစီအစဥ္ မရွိေသး

လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္ျပဌာန္းဖို႔ အစီအစဥ္ မရွိေသး

Written By Unknown on Wednesday, June 26, 2013 | 6:32 AM

လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ ဥပေဒသစ္ျပဌာန္းေရး ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆဲြဖို႔ အစီအစဥ္ ရိွမရိွ၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္းဦးရဲ႕ ေမးခြန္းကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း က မရွိေသးေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေတာ့ ဒီလို ဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းဖို႔ မူၾကမ္း ေရးဆြဲမယ္ဆုိရင္ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ပြားေနစဥ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကေန ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဘယ္ေလာက္ ထိေရာက္ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွမႈအေပၚမွာသာ မူတည္ၿပီး စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီကေန႔ စတင္က်င္းပတဲ့ ပထမအႀကိမ္ ျပည့္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ေခတၱ ရပ္နားခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗီြအိုေအ ကို အဲ့ဒီလို ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ ျပည့္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ သတင္းယူခဲ့တဲ့ ဦးေရာ္နီညိမ္း က ေနျပည္ေတာ္ကေန သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ စတင္က်င္းပတဲ့ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀းရဲ႕ ပထမေန႔မွာ အမရပူရ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္းဦး က လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနက အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၆၄ အရ ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး အစီအစဥ္ ရွိ - မရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ေမးျမန္းခဲ့တာမွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း က အခုလို ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ဥပေဒနဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ့ အစုအေ၀းမ်ားမွာ ပါ၀င္သူမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ၊ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရး လက္စြဲ ရဲဥပေဒတို႔အျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းထားရွိၿပီး ျဖစ္ ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ားနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း မရွိသည့္အခါ အေရးေပၚအေျခအေန ေပၚေပါက္ ရင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၁၇ အရ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္၍ အေရးေပၚအေျခအေန
ေၾကညာႏုိင္ေၾကာင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားရွိၿပီးျဖစ္လို႔ တည္ဆဲဥပေဒေတြမ်ားနဲ႔အညီ လံုေလာက္မႈ ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

“သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၄ မွာ ႏုိင္ငံေရးကိစၥ အလို႔ငွာ ဘာသာ၊ သာသနာကို အလြဲသံုးစား မျပဳရ။ ထုိ႔အျပင္ လူမ်ိဳးေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တဘက္နဲ႔တဘက္ တဂိုဏ္းနဲ႔တဂိုဏ္း မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္၀မ္းကြဲျခင္း၊ တမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာရန္ အေၾကာင္းရွိေသာ အျပဳအမူသည္ ဤအဖြဲ႔အစည္း အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္သည္ ထိုအျပဳအမူမ်ိဳးအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ဥပေဒျပဌာန္းႏုိင္သည္လို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဥပေဒအသစ္တရပ္ ျပဌာန္းပါက လက္ရွိ ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒမ်ား တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနဲ႔ ေလ်ာေထြးသြားႏုိင္တဲ့အျပင္ ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးလ်က္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔လည္း အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုတည္းေပၚမွာ ဥပေဒရဲ႕ အႏွစ္သာရမ်ား အယူအဆမ်ား ကြဲလြဲ ႐ႈတ္ေထြးမႈ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ့အတြက္ ဥပေဒအသစ္ ျပ႒ာန္းရန္ မလိုအပ္ေသးပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါတယ္။”

အမရပူရ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္းဦးရဲ႕ ေမးခြန္းကို ျပည္ထဲေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း က ေျဖဆိုခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေခတၱရပ္နားခ်ိန္ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာ ဗြီအိုေအ ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က အခုလို ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

“အခုျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကို တခ်ိဳ႕ဟာက်ေတာ့ အေရးေပၚအေနနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကတာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ က်မကေတာ့ ဒီဟာဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က တတ္ႏုိင္သမွ် ပထမ လုပ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ထင္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အေရးေပၚ အေျခအေနကိုလည္း အထူးအစည္းအေ၀းေပါ့ေနာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း ေခၚၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီဟာကို ေနာက္ထပ္သက္တမ္း တုိးလုိက္တယ္ေလ။ အဲ့ဒီတုန္းက က်မေျပာခဲ့တဲ့ကိစၥက ဒီလို သက္တမ္းတုိးတယ္ ဆုိတာဟာ ရက္ ၆၀ အတြင္းမွာ ပံုမွန္အေျခအေန ျဖစ္သြားေအာင္လို႔ ဘာလုပ္ထားလဲဆုိတာ ဘာမွ တင္ျပမႈမရွိဘူး။ က်မ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒီလိုဟာမ်ိဳး ဥပေဒသစ္ လို မလို ဆုိတာကို ဆံုးျဖတ္ဖို႔ဆုိတာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အမ်ားႀကီးလိုတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က ဘာေတြလုပ္ေနသလဲ။ ဘာေတြ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သလဲ။ အဲ့ဒီ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြက ဘယ္ေလာက္ထိေရာက္သလဲ။ မထိေရာက္ဘူးလား။ မထိေရာက္လို႔ ဒီအေရးေပၚ အေျခအေနကို ဆက္ၿပီးေတာ့ ထားတာလား။ ဒီလို ေမးခြန္းေတြက ဘာမွ ဟို က်မတို႔ အေျဖမသိရဘူး။”

“အဲ့ေတာ့ ဒီလို ဥပေဒတစ္ခု အသစ္တစ္ခု ထပ္ၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္မယ္၊ မထုတ္ျပန္ဘူး ဆုိတာ လိုအပ္သည္၊ မလိုအပ္သည္ကို သံုးသပ္ဖို႔အတြက္ အေျခအေနကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သိႏုိင္မွ ျဖစ္မွာေပါ့။”

ဒီကေန႔ စတင္က်င္းပတဲ့ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀းရဲ႕ ပထမေန႔မွာ ဆ႒မပံုမွန္နဲ႔ အခု သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၾကားကာလအတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း အပါအ၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးရဲ႕ ျပည္ပခရီးစဥ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို အသိေပး တင္ျပ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးျမန္းၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြက ေျဖၾကားျခင္း ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အက်ိဳးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးဖို႔ သင့္ မသင့္ အဆံုးအျဖတ္ယူျခင္း ျမန္မာ့အထူး စီးပြားေရးဇံု ဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္ အဆံုးအျဖတ္ ရယူျခင္းတုိ႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း (ဗီြိအုိေအ)