Home » » အသြင္အျပင္မ်ားက စကားေျပာသည္

အသြင္အျပင္မ်ားက စကားေျပာသည္

Written By Unknown on Sunday, June 30, 2013 | 12:12 PM

အျခားတစ္ပါးေသာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တစ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ၿပီ ဆိုလွ်င္ ျမင္ကြင္းထဲ တန္းဝင္လာသည္မွာ အေဆာက္အအုံတို႔၏ အသြင္သဏၭန္၊ လမ္းမ်ား၏ သန္႔ရွင္း သပ္ရပ္မႈ၊ သူတို႔ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသြင္သဏၭာန္။ ယင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ စီတက္ၾကည့္လွ်င္ မ်ားစြာထပ္သိႏိုင္သည့္ အေဆာက္အအုံတို႔၏ ဗိသုကာဟန္၊ အမႈိက္သိမ္းနည္းစနစ္၊ လူတို႔၏ စည္းကမ္း လိုက္နာမႈ၊ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈတို႔ကို ေစာေၾကာမိမည္။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ျမင္ကြင္းတြင္ အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ မၾကည့္ႏွင့္ဦး ... ႏိုင္ငံသားမ်ားကို စိတ္ဝင္တစား ၾကည့္မိမည္ဆိုလွ်င္ သူတို႔၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈက ထူးျခားလွ်င္ ထူးျခားသလို သတိမူမိမည္ပင္။ ျမင္ကြင္းထဲတြင္ သြားလာ လႈပ္ရွားေနသူမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ကိုး။ ယင္းက သူတို႔ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ လူမႈဘဝ အသြင္အျပင္ကို ေဖာ္ျပသည္။ အေငြ႕အသက္ကို စတင္ထိေတြ႕မိျခင္း..။

မိမိေဒသ မဟုတ္သည့္ ေနရပ္စိမ္းတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိ သြားခ်ိန္တြင္ ထိုေနရာေဒသ ျမင္ကြင္းက ေရာက္ရွိသြားသူကို ႐ႈျမင္ သုံးသပ္မႈ တစ္ခုခု ေပးႏိုင္ေလ့ ရွိပါသည္။ မိမိႏိုင္ငံကို ေရာက္လာသူ သူစိမ္း မ်ားကေရာ ဘယ္လို ျမင္ၾကပါသလဲ။ ကားစီးသြားရင္း လမ္းေပၚမွ လူမ်ားကို သူစိမ္းတို႔ ႏိုင္ငံကို ေရာက္ေနသလို သေဘာထားၿပီး ၾကည့္မိလွ်င္ အေတာ္နီးနီးစပ္စပ္ သိျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ပထမဆုံး သတိျပဳမိသည္မွာ သူတို႔႐ုပ္ရည္ အသြင္အျပင္ႏွင့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ အသြင္သဏၭာန္ပင္။ ႐ုပ္ရည္ေခ်ာ မေခ်ာက တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ဆိုင္ေသာ္လည္း ၿခံဳၾကည့္ လိုက္လွ်င္ေတာ့ သူတို႔လူမ်ဳိး၏ ႐ုပ္ရည္ကို အၾကမ္းဖ်င္းေတာ့ မွတ္ခ်က္ ခ်မိမည္သာ။ ေနာက္..သူတို႔၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ။

အခ်ိန္မေပးရေသးခင္ တန္းခနဲ ျမင္ႏိုင္ေသာ အဆိုပါျပင္ပ အသြင္အျပင္မွာ မ်ားစြာစကားေျပာသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေသြးအေရာင္သည္ (အသားအေရာင္ကို မဆိုလို) ၎တို႔ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈဟန္ႏွင့္ ဝတ္ဆင္ထားေသာ ဟန္တို႔တြင္ ေပၚသည္။ အလႊာခြဲၿပီး သြားၾကည့္စရာမလို၊ လမ္းေပၚတြင္ ေရာေထြးေနေသာ လူမ်ားကိုသာ ၾကည့္လွ်င္ေပၚသည္။ ယင္းက ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူမႈဘဝကို ေကာင္းစြာ ထင္ဟပ္သည္။ သူတို႔ဘာေတြ ဝတ္ၾကသလဲ။

ဝတ္စားဆင္ယင္မႈပုံစံ အသြင္ဟန္ကို မၾကည့္ခင္ သူတို႔ သပ္ရပ္ေျပာင္ေရာင္မႈ ရွိမရွိက တန္းခနဲ ျမင္သည္။ ဘာေတြဝတ္ၾကသည္ ဆိုသည့္အျပင္ ဘယ္လိုဝတ္ၾကသည္ ဆိုသည္ကိုလည္း ေရာေထြး ေစာေၾကာ ႏိုင္ေသးသည္။ ႏိုင္ငံလူမ်ဳိး၏ ႐ိုးရာႏွင့္ မကင္းေသာ အဝတ္အထည္မ်ားကို ဘယ္ေလာက္ အထိ ဝတ္ေနၾကေသးသလဲ။ ႐ိုးရာ အခမ္းအနားမ်ားက လြဲရင္ ေန႔စဥ္လူမႈဘဝ မ်ားမွာ မဝတ္ၾကေတာ့ဘူးလား။ ဒါကတစ္ပိုင္း။ လတ္တေလာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဘယ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖက္ရွင္မ်ားက လႊမ္းမိုးေနၾကသလဲ၊ ဘယ္စတိုင္ကို ယူထားၾကသလဲ။အဲဒါကိုမွ မိမိတို႔ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ လွေအာင္၊ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သလား။ လက္ခံေမြးစား က်င့္သုံးရာ အျပင္အဆင္ႏွင့္ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈတို႔ကို တင့္တယ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သလား။

႐ုံးတက္ ႐ုံးဆင္းခ်ိန္မ်ားတြင္ ၾကည့္လွ်င္ သူတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္မႈ အသြင္ကိုလည္း ျမင္ႏိုင္ေသးသည္။ တကယ္ကို ခန္႔ညား စနစ္က်ေအာင္ ဝတ္ဆင္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ သြားႏိုင္သူေတြလား အကဲခတ္ႏိုင္သည္။ ဒါကလည္း လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၏ အဆင့္အတန္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေနအထားႏွင့္ ဆက္စပ္ျပန္သည္ မဟုတ္လား။ ျပင္ဆင္ထားသမွ် တင့္တယ္ ရေလေအာင္လည္း သူတို႔ ဘယ္လို ယာဥ္ရထားႏွင့္ ျဖတ္သန္း သြားလာရသည္ ဆိုသည့္ေပၚလည္း မူတည္ျပန္ရာ အားလုံးႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ျပန္သည္။ ႐ုံးသြား ေက်ာ့ေက်ာ့ ႐ုံးျပန္ ေက်ာ့ေက်ာ့ ျဖစ္ဖို႔သည္ အလွျပင္႐ုံႏွင့္ မၿပီး။

ေနာက္..ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ သြားလာမႈ ဟန္ပန္။ စားသုတ္သုတ္ သြားသုတ္သုတ္နဲ႔ မျဖစ္မေန အခ်ိန္ကို အေလးထားပုံ ေပါက္ေနလား။ သက္ေသာင့္ သက္သာႏွင့္ပင္ အခ်ိန္ကို အေလးထားသည့္ အေလ့အက်င့္ ရထားၿပီးသားလား။ ေနာက္ ခပ္ေလးေလး သြားလာ လႈပ္ရွားၾကသလား။ လမ္းေပၚတြင္ လမ္းျဖတ္ကူးသည္ပင္မတူ။ အခ်က္ျပမီး မၾကည့္ဘဲ ခပ္ေလးေလး သြားရင္သြား ဒါမွမဟုတ္ ကသုတ္ကရက္ ဇြတ္အတင္း အေျပးကူးေနသလား၊ အခ်က္ျပမီး အတိုင္း လိုက္နာၿပီး သြက္သြက္ ကူးၾကသလား ျမင္ႏိုင္သည္။ သြားေလးေလး
လာေလးေလးႏွင့္ လမ္းေပၚ ပိတ္ေလွ်ာက္ေနသူတို႔လည္း ျမင္ႏိုင္ေသးသည္။ စည္းကမ္းရွိျခင္း၊ သန္႕ရွင္းျခင္း၊ စနစ္က်ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းျခင္း၊ ေဖာ္ေရြ ကူညီတတ္ျခင္း၊ တာဝန္သိျခင္း စသည္တို႔သည္ လမ္းသြားလမ္းလာ မ်ားတြင္လည္း အကဲခတ္ႏိုင္သည္။ အျခားေသာ အျပဳအမူမ်ားလည္း ရွိဦးလွ်င္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသးသည္။ သေဘာက လူထူရာ ေနရာတြင္ ရွိေနသူတို႔က၊ ေရာေထြးေနေသာ လူအမ်ားစုက သူတို႔၏ လူမႈဘဝ၊ ႏိုင္ငံသားဘဝတို႔ကို ျပသည္။

လူတို႔၏ အသြင္အျပင္ႏွင့္ ဖက္ရွင္တို႔၏ သေဘာကို လမ္းေပၚတြင္လည္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ၾကည့္လည္း သိႏိုင္သည္။ အမိုးအကာ ေအာက္တြင္လည္း သိႏိုင္သည္။ အသံျဖင့္လည္း ေစာေၾကာ ႏိုင္ပါသည္။ ဖက္ရွင္ ဆိုသည္မွာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ခ်ည္း သက္သက္မဟုတ္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေနတာေတြကို ျပသည္၊ ေျပာင္းေနတာေတြကို ေျပာသည္။ တခ်ဳိ႕အေပၚယံ ေခါင္းစဥ္တပ္ ကိစၥမ်ားသည္ တကယ္တမ္းတြင္ အေပၚယံ မဟုတ္။ အသြင္အျပင္တြင္ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ ဟန္၊ လမ္းမ်ား၏ သဏၭာန္အားလုံး ပါသည္။

အသိဉာဏ္ႏွင့္ အေတြးအေခၚႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ရာစုမွာ ေနမလဲဟု ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ သလိုပင္ ဘယ္ဖက္ရွင္ ဘယ္အသြင္အျပင္ႏွင့္ ေနမလဲဟုလည္း စဥ္းစား ၾကည့္ႏိုင္သည္။ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း ႀကီး တစ္ခုလုံး ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံဟူ၍ ရွိေနေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႀကီး တစ္ခု၏ အသြင္အျပင္၊ အႏွစ္သာရ၊ ေနာက္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ၊ အနာဂတ္တို႔ကို ျပဆိုႏိုင္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္က သူ႔ဘာသာ ရွိေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ လူတို႔၏ ဖန္တီးမႈ အျခင္းအရာ ျဖစ္သည္။

အသြင္အျပင္ဟု ဆိုသည္ႏွင့္ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈမွသည္ အျပဳအမႈအဆံုး ဆက္စပ္မႈ အားလုံးကို အေပၚယံကိစၥဟု မမွတ္ေစလိုပါ။ အေပၚယံသည္ အတြင္းကလာသည္။ အတြင္းသည္လည္း ျပင္ပ ဖက္တာမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခံ ထားရျခင္း ျဖစ္သလို ယင္းတည္ေဆာက္ခံ ထားရေသာ အရာမ်ားသည္လည္း လက္ရွိ ဘက္ေပါင္းစုံက သက္ေရာက္လာေနေသာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနေသးသည္။ ထို႔အျပင္ တည္ေဆာက္ ခံရျခင္းႏွင့္ မဆိုင္ေသာ တစ္ဦးခ်င္း၏ အသြင္အျပင္အတြက္ အေျခအေနတုိ႔ ဖန္တီးေပးထားဖုိ႔ လိုသလို တစ္ဦးခ်င္းကလည္း လုိက္လံျပဳမူဖို႔ လိုသည္။

မူလအေျခ ဆိုသည္ကလည္း ရွိေနေသးသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ပုံရိပ္တို႔သည္ အျခားေသာ ပုံရိပ္မ်ားနည္းတူ ဆက္စပ္ေနေသာ အရာမ်ား ပတ္သက္ေနေသာ အရာမ်ားစြာ ရွိေနသည့္ နည္းတူ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ဆိုင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္သည္လည္း ေျပးမလြတ္တန္ရာ...။
ဝတ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ ျမင္သာေစေသာ အသြင္အျပင္ မွန္သမွ်တို႔သည္ ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းအရာတုိ႔ကို စကားမ်ားစြာ ေျပာျပၾကသည္။

ဇင္ဇင္ေသာ္

The Voice Weekly